Haifa Group: Pioneering the Future
ยินดีต้อนรับผู้เข้าชม

‘มัลติ-เค®’ ปุ๋ยที่มากกว่าธาตุอาหารพืช

ธันวาคม 2555
‘มัลติ-เค®’ เป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากปุ๋ยชนิดอื่น เป็นธาตุอาหารหลักพืช 100% ประกอบไปด้วยโพแทสเซียมและไนโตรเจนในรูปไนเตรท พืชดูดซับง่ายและนำไปใช้ได้ทันที  เกษตรกรผู้ปลูกสามารถปรับการใช้ได้ตามสภาพการเพาะปลูก, ชนิดพืช, การเจริญเติบโต และไม่มีผลต่อสภาพแวดล้อม

หาคำตอบ – ผลิตภัณฑ์และความรู้ของไฮฟา

ระบุสิ่งที่ต้องการและรับคำตอบ

เครื่องมือค้นหาจะช่วยให้คุณเข้าถึงคำตอบที่ต้องการสำหรับพืชของคุณอย่างแม่นยำ, อธิบายขั้นต่อขั้น

 

ข่าวและเหตุการณ์

ติดต่อ

ติดต่อ

*ชื่อ
*อีเมล
*ประเทศ
*ภูมิภาค
โทรศัพท์
*ทักษะความชำนาญของคุณ
*วิธีการเพาะปลูก
*ขนาดพื้นที่
ต้องการเพิ่มบางอย่าง