Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Είστε εδώ

Οδηγός καλλιέργειας: Θρεπτικά συστατικά για την καλλιέργεια πιπεριάς

Index:
 

1. Κύριες λειτουργίες των φυτικών θρεπτικών ουσιών

Πίνακας 3: Σύνοψη των βασικών λειτουργιών των φυτικών θρεπτικών ουσιών.
Nutrient
Functions
Nitrogen (N)
Synthesis of proteins (growth and yield).
Phosphorus (P)
Cellular division and formation of energetic structures.
Potassium (K)
Transport of sugars, stomata control, cofactor of many enzymes, reduces susceptibility to plant diseases and a-biotic stresses, counteracts salinity
Calcium (Ca)
A major building block in cell walls, and reduces susceptibility to diseases.
Sulphur (S)
Synthesis of essential amino acids cystin and methionine.
Magnesium (Mg)
Central part of chlorophyll molecule.
Iron (Fe)
Chlorophyll synthesis.
Manganese (Mn)
Necessary in the photosynthesis process.
Boron (B)
Formation of cell wall. Germination and elongation of pollen tube.
Participates in the metabolism and transport of sugars.
Zinc (Zn)
Auxins synthesis.
Copper (Cu)
Influences in the metabolism of nitrogen and carbohydrates.
Molybdenum (Mo)
Component of nitrate-reductase and nitrogenase enzymes.
 
Nutrients for Pepper
 

2. Καμπύλες απορρόφησης θρεπτικών ουσιών 

Εικόνα 1: Καμπύλες απαιτήσεων θρεπτικών συστατικών (kg / ha / ημέρα) σε πιπεριά ποικιλίας Maor.
Σπορά: 14 Ιουλίου, Τύπος εδάφους: Άμμος, Πυκνότητα φυτών:  100.000 φυτά / εκτάριο
 
 

Daily uptake (kg/ha)
 
Days after seeding
 
 
 
Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, η μεγαλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών συμβαίνει στις πρώτες 60 ημέρες ανάπτυξης, ενώ μια άλλη κορυφή λαμβάνει χώρα μετά την πρώτη απομάκρυνση καρπών. Ως εκ τούτου, το φυτό απαιτεί υψηλή παροχή αζώτου (Ν) στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου με συμπληρωματικές εφαρμογές μετά το στάδιο έναρξης εμφάνισης των καρπών. Η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα χρήσης αζώτου και οι μεγαλύτερες αποδόσεις επιτυγχάνονται όταν το άζωτο εφαρμόζεται υπό καλύμματα πολυαιθυλενίου και με 12 εβδομαδιαίες εφαρμογές Ν χρησιμοποιώντας σύστημα στάγδην άρδευσης (NutrigationTM). 
Τουλάχιστον το 50-90% του ολικού αζώτου θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μορφή νιτρικών (NO3-).
 

3. Το N-P-K λειτουργεί στην πιπεριά 

Το άζωτο (Ν) συμβάλλει στην φυτική ανάπτυξη της πιπεριάς. Είναι σημαντικό για το φυτό, όταν φτάσει στο στάδιο της ανθοφορίας, να έχει καλή φυτική ανάπτυξη, διαφορετικά θα έχει χαμηλή απόδοση. Τα φυτά πιπεριάς βρέθηκαν να ανταποκρίνονται θετικά (αυξάνοντας τον αριθμό των ανθών και των καρπών) σε υψηλότερες συγκεντρώσεις αζώτου από τις συνηθισμένες για άλλες καλλιέργειες.

Ο φωσφόρος (P) είναι απαραίτητος για την κανονική ανάπτυξη των ριζών και των αναπαραγωγικών οργάνων (άνθη, φρούτα, σπόροι). Απαιτείται μεγάλη ποσότητα διαθέσιμου φωσφόρου για την εδραίωση της μεταφύτευσης.

Η τροφοπενία φωσφόρου στο έδαφος θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολύ μικρών και βραχέων κλαδιών, πολλών μη αναπτυσσομένων μπουμπουκιών και λιγότερων καρπών γενικά. Ο επαρκής φώσφορος ενισχύει την ωρίμανση των πρώιμων καρπών.

Κάλιο (Κ): επαρκή επίπεδα ενισχύουν τη συσσώρευση υδατανθράκων και την αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και ασθένειες. Βλέπε Εικόνα 2.

Η τροφοπενία καλίου επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της πιπεριάς. Τα συμπτώματα τροφοπενίας καλίου είναι: καφέ κηλίδες στις άκρες των φύλλων και των καρπών, και μερικές φορές κατσάρωμα και ξήρανση των φύλλων. Η σοβαρή τροφοπενία καλίου θα καθυστερήσει τη μεταφορά σακχάρων στο φυτό, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση αμύλου στα κατώτερα φύλλα.


Εικόνα 2: Επιδράσεις του καλίου (Κ) στην απόδοση της πιπεριάς, με σταθερή αναλογία Ν 224 kg / ha

 

 

Pepper yield
(MT/ha)
 
K2O rate (kg/ha)
 
Πίνακας 4: Παράδειγμα προαιρετικών μεθόδων καλλιέργειας και των απαιτούμενων αναλογιών μάκρο-και δευτερογενών φυτικών θρεπτικών ουσιών.
 
 
Greenhouse
Open Field
Expected yield (T/ha)
75 - 200
11 - 140
Plant density (plants/ha)
50,000 - 100,000
30,000 - 50,000
 
 
                                       Nutrients Uptake (kg/ha)
N
390 - 920
116 - 705
P2O5
200 - 330
132 - 276
K2O
640 - 1530
174 - 1155
CaO
100 - 210
38 - 174
MgO
60 - 150
22 - 115
S
40 - 50
35 - 40
 

4. Διατροφικές διαταραχές στις πιπεριές  

Κακή καρποδεσία και ανάπτυξη καρπών, περιορισμένη ανάπτυξη, ελαττωματικός σχηματισμός λουλουδιών και κιτρίνισμα φύλλων είναι μερικά από τα συμπτώματα που προκαλούνται από τροφοπενίες θρεπτικών συστατικών στην πιπεριά. Ο πίνακας συμπτωμάτων τροφοπενίας σάς βοηθά να καταλάβετε από ποιο είδος τροφοπενίας πάσχει η πιπεριά και σας συμβουλεύει πώς να αποφύγετε τα συμπτώματα υπερβολική χορήγησης και τοξικότητας.

Ξηρή σήψη κορυφής (BER)
Η BER συμβαίνει κυρίως σε ζεστές καιρικές συνθήκες. Οι καρποί επηρεάζονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους (10-15 ημέρες μετά την καρποδεσία). Η αιτία σχετίζεται με το ρυθμό προσφοράς ασβεστίου στον καρπό, ο οποίος είναι χαμηλότερος από τον ρυθμό ανάπτυξης του καρπού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση ορισμένων ιστών στους καρπούς, που παρουσιάζονται ως BER. Οι παράγοντες που ευνοούν την BER σχετίζονται άμεσα με την περιορισμένη πρόσληψη και μεταφορά ασβεστίου στους καρπούς, όπως και με την υψηλή αλατότητα, τις υψηλές θερμοκρασίες, την υψηλή ένταση ανάπτυξης, και την έλλειψη νερού.

Στίγματα πιπεριάς

Το μαύρο στίγμα εμφανίζεται στο καρπό ως γκρι / μαύρα στίγματα, τα οποία αναπτύσσονται κάτω από το δέρμα στο τοίχωμα των καρπών περίπου τη στιγμή που ο καρπός έχει διάμετρο 8 εκατοστά ή περισσότερο. Καθώς οι καρποί ωριμάζουν, τα στίγματα μεγαλώνουν ελαφρά και γίνονται πράσινα ή κίτρινα. Το στίγμα είναι μια διαταραχή ασβεστίου, που προκαλείται από υπερβολικές τιμές Ν-ΝΗ4 και Κ. Η ευαισθησία ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ποικιλία.


Πίνακας 5: Οπτικά συμπτώματα που παρουσιάζονται στα φυτά πιπεριάς υπό διαταραχές θρέψης.

 
 
Nutrient
Deficiency symptoms
Excess / Toxicity symptoms
Nitrogen
Η ανάπτυξη των φυτών επιβραδύνεται σταδιακά. Σταδιακή ξήρανση, ξεκινώντας από τα περιθώρια των φύλλων, της περιοχής μεταξύ των κάτω φλεβών των φύλλων. Οι μίσχοι κάμπτονται και κρέμονται προς τα κάτω, παράλληλα με το στέλεχος. Το φυτό αναπτύσσει λίγα λουλούδια και η καρποδεσία είναι φτωχή. Ο υποδοχέας των καρπών είναι λεπτός και η ωοθήκη είναι μικρή. Μερικές φορές δεν παρατηρείται ανάπτυξη καρπών στο φυτό καθόλου, και σε εκείνα τα φυτά που φέρνουν καρπούς, ο καρπός παραμορφώνεται.
 
 
Τα φυτά έχουν συνήθως σκούρο πράσινο χρώμα, άφθονο φύλλωμα, αλλά συνήθως με περιορισμένο ριζικό σύστημα. Η άνθηση και η παραγωγή σπόρων μπορεί να επιβραδυνθεί.
Phosphorus
Τα φυτά εμφανίζουν περιορισμένη ανάπτυξη. Τα φύλλα είναι σκληρά και εύθραυστα στην αφή. Ο σχηματισμός ανθών είναι ελαττωματικός. Αναπτύσσονται λίγα άνθη και σε εκείνα που αναπτύσσονται, μόνο ένα στα τέσσερα ή πέντε αναπτύσσει καρπούς. Ο καρπός είναι μειωμένης ανάπτυξης, με πολύ μικρό υποδοχέα και πολύ λίγους σπόρους. Το ριζικό σύστημα είναι μειωμένης ανάπτυξης.
 
Δεν υπάρχουν τυπικά κύρια συμπτώματα. Μπορεί να εμφανιστούν τροφοπενίες χαλκού και ψευδαργύρου λόγω υπερβολικού φωσφόρου.
Potassium
Κίτρινα σημάδια χλώρωσης εμφανίζονται μεταξύ των φλεβών των φύλλων, πρώτα στα κάτω φύλλα. Οι φλέβες και οι περιοχές που γειτνιάζουν με αυτά τα στίγματα δεν αλλάζουν το χρώμα τους. Αργότερα, τα χλωρωτικά στίγματα λαμβάνουν ποιο ανοιχτό χρώμα. (Αυτό μπορεί να φανεί κυρίως στα ανώτερα τμήματα του φυτού). Υπάρχει μικρή καρποδεσία, και όχι πολλοί καρποί, οι οποίοι είναι μικρότεροι από το συνηθισμένο.
 
Συνήθως δεν απορροφάται υπερβολικά από τα φυτά. Το υπερβολικό κάλιο μπορεί να οδηγήσει σε τροφοπενία μαγνησίου, μαγγανίου, ψευδαργύρου ή σιδήρου.
Sulfur
Προκαλεί κιτρίνισμα στα φύλλα.
Μείωση της ανάπτυξης και του μεγέθους των φύλλων. Τα συμπτώματα φύλλων συχνά απουσιάζουν ή καθορίζονται ανεπαρκώς. Μερικές φορές διαχρονικό κιτρίνισμα ή κάψιμο των φύλλων.
Magnesium
Είναι συχνή στα φυτά πιπεριάς. Ο κίτρινος χαρακτήρας των φύλλων είναι εμφανής στις ενδοφλέβιες περιοχές, ενώ οι φλέβες παραμένουν πράσινες. Τα γηραιότερα φύλλα επηρεάζονται πρώτα. Μερικές φορές, η ανεπάρκεια μαγνησίου εμφανίζεται όταν έχουν γίνει υπερβολικές εφαρμογές καλίου. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε εξαιρετικά ζεστό ξηρό καιρό.
 
Πολύ λίγες διαθέσιμες πληροφορίες.
Calcium
Ο συνηθέστερος λόγος για τη BER των καρπών (βλ. Εικόνα 7). Αυτό μπορεί να διορθωθεί με διαφυλλικό ψεκασμό χλωριούχου ασβεστίου ή νιτρικού ασβεστίου. Περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν παρακάτω.
 
  
Δεν υπάρχουν σταθερά ορατά συμπτώματα. Συνήθως συνδέεται με υπερβολικό ανθρακικό άλας στο έδαφος.
Iron
Τα συμπτώματα εμφανίζονται στα μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης. Τα νεαρά φύλλα εξασθενούν και στη συνέχεια γίνονται κίτρινα στις περιοχές μεταξύ των φλεβών. Οι φλέβες παραμένουν πράσινες.
Σπάνια παρατηρείται σε φυσικές συνθήκες. Έχει παρατηρηθεί μετά από διαφυλλικούς ψεκασμούς με σίδηρο, όπου εκδηλώνεται ως νεκρωτικές κηλίδες.
Chloride
Τα φύλλα μαραίνονται, τα οποία στη συνέχεια γίνονται χλωρωτικά με χάλκινο χρώμα, και νεκρωτικά.
Οι ρίζες γίνονται μικρές και παχιές κοντά στις άκρες.
Καύση των άκρων των φύλλων ή των περιθωρίων. Εμφάνιση χάλκινου ή κίτρινου χρώματος, αποκοπή των φύλλων και μερικές φορές χλώρωση. Μειωμένο μέγεθος φύλλων και χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης.
Manganese
Χλωρωτικά στίγματα των ανώτερων φλεβών των φύλλων.
Μερικές φορές χλώρωση, άνιση κατανομή χλωροφύλλης. Μείωση της ανάπτυξης. Αργότερα μπορούν να προκύψουν βλάβες και αποβολή των φύλλων.
Boron
Η τροφοπενία εκδηλώνεται πολύ γρήγορα. Τα χαμηλότερα φύλλα τσακίζουν προς τα πάνω. Η ανάπτυξη είναι περιορισμένη. Το φυτό αναπτύσσει ένα παχύ, κοντό στέλεχος. Η κορυφή μαραίνεται και τα φύλλα γίνονται κίτρινα από κάτω προς τα πάνω στο φυτό. Βλέπε Εικόνα 8. Υπάρχει μειωμένη παραγωγή ανθών, και η καρποδεσία είναι φτωχή.
 
Τροφοπενία βορίου: τα αναπτυσσόμενα σημεία πεθαίνουν και αποσυντίθενται ενώ τα φύλλα παραμορφώνονται
 
 
Υπερβολική ποσότητα βορίου:
 
  
Κιτρίνισμα του φύλλου ακολουθούμενο από προοδευτική νέκρωση του φύλλου που ξεκινάει από το άκρο ή τα περιθώρια και προχωράει προς τη κεντρική νεύρωση.
Βλέπε Εικόνα 9.
Zinc
Τα φύλλα γίνονται στενά και μικρά στην πιπεριά.
Ο υπερβολικός ψευδάργυρος συνήθως επιφέρει χλώρωση σιδήρου σε φυτά.
Copper
Εμφανίζονται αργά στο βλαστικό στάδιο. Τα περιθώρια των φύλλων τσακίζουν και στεγνώνουν. Τα φύλλα και τα φρούτα γίνονται στενά και ορθογώνια.
Μειωμένη ανάπτυξη ακολουθούμενη από συμπτώματα χλώρωσης σιδήρου, περιορισμένη ανάπτυξη, μειωμένη ανάπτυξη κλαδιών, πάχυνση και μη φυσιολογικό σκούρο χρώμα των ριζών.
Molybdenum
Το φύλλωμα γίνεται κίτρινο-πράσινο και η ανάπτυξη είναι κάπως περιορισμένη. Η τροφοπενία παρουσιάζεται συχνότερα σε όξινα υποστρώματα.
Παρατηρείται σπάνια. Μερικές φορές τα φύλλα γίνονται χρυσοκίτρινα.
 

5. Πρότυπα ανάλυσης φύλλων 

Πίνακας 6: Περιεχόμενα μάκρο- και δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών σε φυτά πιπεριάς.
 
 
Deficient
Normal
High
 
% of dry matter
N
2-2.5
3-4
4-5
P
0.25
0.3-0.4
0.4-0.6
K
 2
3.5-4.5 
 4.5-5.5
Ca
 1
 1.5-2
 5-6
Mg
 0.25
 0.25-0.4
0.4-0.6 
Na
 
 0.1
 
 
Nutrients in pepper plant leaves
 
Πίνακας 7: Περιεχόμενα μικροθρεπτικών συστατικών σε φύλλα πιπεριάς.
 
Deficient
Normal
High
 
ppm of dry matter
Fe
50-100
200-300
300-500
Mn
25
80-120
140-200
Zn
25-40
40-50
60-200
Cu
 
15-20
24-40
B
 
40-60
60-100
Mo
 
0-4
0.6
 
 

6. Απαιτήσεις θρεπτικών ουσιών για το φυτό 

Πίνακας 8: Θρεπτικές απαιτήσεις της πιπεριάς στο θερμοκήπιο.
 
Expected yield
(Ton/ha)
Removal by yield (kg/ha)
Uptake by whole plant (kg/ha)
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
25
50
15
87
12
7
140
35
201
107
32
50
100
30
175
25
15
221
57
330
153
49
75
150
45
262
37
22
303
79
457
198
64
100
200
60
350
50
30
384
101
585
244
81
125
250
75
437
62
37
466
123
712
290
97
150
300
90
525
75
45
547
145
841
336
114
175
350
105
612
87
52
629
167
968
381
129
200
400
120
700
100
60
710
189
1096
427
146
 
Pepper nutritional requirements in open field
 
Πίνακας 9: Θρεπτικές απαιτήσεις της πιπεριάς σε ανοικτό αγρό.
 
Expected yield
(Ton/ha)
Removal by yield (kg/ha)
Uptake by whole plant (kg/ha)
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
20
40
12
70
10
6
121
30
173
95
28
40
80
24
140
20
12
191
49
282
137
43
60
120
36
210
30
18
261
67
390
179
57
80
160
48
280
40
24
331
86
499
221
72
100
200
60
350
50
30
402
105
608
263
86
120
240
72
420
60
36
472
124
716
305
100
140
280
84
490
70
42
542
142
825
347
115
 
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια πιπεριών; Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων για την καλλιέργεια και τη λίπανση της πιπεριάς