Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Είστε εδώ

Οδηγός καλλιέργειας: Συστάσεις για τα λιπάσματα μπανανιάς

Ευρετήριο:

 1. Ανάληψη / αφαίρεση θρεπτικών ουσιών
 2. Δοκιμή εδάφους
 3. Ανάλυση φύλλων
 4. Ερμηνεία της κατάστασης των θρεπτικών ουσιών (φυλλικός ιστός 3)
 5. Ζήτηση θρεπτικών συστατικών
 6. Σύνοψη: Πρόσληψη θρεπτικών συστατικών - N, P, K
 7. Άζωτο
 8. Προτεινόμενα ποσοστά λιπασμάτων και περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά φυτών
 9. Λογισμικό ιστού Haifa NutriNet ™ για προγράμματα Nutrigation ™
 10. Εδαφικά λιπάσματα
 11. Παραδείγματα πρακτικών λίπανσης που εφαρμόζονται στο έδαφος
 12. Λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης
 13. Nutrigation ™ (υδρολίπανση)
 14. Διαφυλλική θρέψη

 

Οι μπανανιές χρειάζονται εύφορο έδαφος και αφθονία υγρασίας του εδάφους για καλύτερη ανάπτυξη και παραγωγή. Ο ρυθμός ανάπτυξης που επιτυγχάνει το φυτό τους πρώτους 3-4 μήνες καθορίζει το βάρος του τσαμπιού και τον αριθμό των χεριών. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να παρέχετε την καλύτερη φροντίδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.


Τοποθέτηση - Τα διαλυτά λιπάσματα καλίου, φωσφόρου και αζώτου μπορούν να διατεθούν εύκολα στις ρίζες μετά τη φύτευση. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με διάφορες μορφές. 1) Ευρεία ή τοπική εφαρμογή στο έδαφος. Δεδομένου ότι οι ρίζες της μπανανιάς απομακρύνονται γρήγορα από τον ψευδοβλαστό, τα λιπάσματα πρέπει να τοποθετούνται ευρέως μάλλον παρά να συγκεντρωθούν γύρω από τον ψευδοβλαστό.

2. Το Nutrigation (Υδρολίπανση - τοποθέτηση λιπάσματος μέσω άρδευσης) είναι πιο αποτελεσματική αφού τα θρεπτικά συστατικά εφαρμόζονται απευθείας στη ριζική ζώνη
Χρονοδιάγραμμα - Το πρόγραμμα λίπανσης πρέπει να συμπίπτει με τις κλιματικές συνθήκες και τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας.


Συχνότητα - Οι συχνές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν το έδαφος είναι ελαφρύ και στερείται γονιμότητας και όταν οι βροχοπτώσεις είναι βαριές. Λόγω της περιορισμένης κινητικότητάς τους στο έδαφος, τα λιπάσματα P πρέπει να εφαρμόζονται μία ή δύο φορές ετησίως στα υποτροπικά κλίματα. Τα λιπάσματα N, K συνήθως εφαρμόζονται σε σύντομα διαστήματα μέσω του συστήματος άρδευσης. Στις υγρές τροπικές περιοχές, η έντονη έκπλυση λόγω εξαιρετικά ισχυρών νερών υπαγορεύει την ανάγκη άμεσης λίπανσης μέσω εφαρμογής στο έδαφος, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από την έκπλυση.
Η συχνότητα εφαρμογής μπορεί να μειωθεί σημαντικά όταν χρησιμοποιείται το Multicote ™, ένα λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης.


Με τη χρήση του Multicote ™, θα υπάρξει λιγότερη έκπλυση των φυτικών θρεπτικών συστατικών, εάν προκύψει, και απαιτούνται λιγότερες εφαρμογές.

4.1 Πρόσληψη / αφαίρεση θρεπτικών ουσιών


Η πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών πραγματοποιείται στην ακόλουθη σειρά μαζών: Κάλιο (K)> Άζωτο (N)> Ασβέστιο (Ca)> Μαγνήσιο (Mg)> Φώσφορος (P), βλέπε πίνακα 21.


Η πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών πραγματοποιείται στην ακόλουθη σειρά μαζών: Μαγγάνιο (Μη)> Σίδηρος (Fe)> Βόριο (Β)> Ψευδάργυρος (Zn)> Χαλκός (Cu).


Τα N, P, K, Mg και Cu έχουν υψηλό ρυθμό μετατόπισης σε σύγκριση με άλλα θρεπτικά συστατικά.

 

Πίνακας 21: Απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών από μπανανιές (ποικιλία Cavendish) *

Share of removal in fruit (%)

Total

(kg/ha)

Removal in pseudo-stem

(kg/ha)

Removal in fruit

(kg/ha)

Nutrient

49

388

199

189

N

56

52

23

29

P

54

1438

660

778

K

45

227

126

101

Ca

39

125

76

49

Mg

* 50 τόνοι / εκτάριο φρέσκων φρούτων @ 2000 φυτά / εκτάριο

 

 

Λόγος N: K *

Ο κρίσιμος λόγος N: K για τις βέλτιστες αποδόσεις κυμαίνεται μεταξύ 1:1 και 1:1.6, ανάλογα με τη μέθοδο για την ανάλυση των φύλλων.


Ο χαμηλός λόγος N:K έχει ως αποτέλεσμα:

 • «Πτώση Δαχτύλων (Finger Drop- Dégrain) - ένα πρόβλημα μετά τη συγκομιδή των ώριμων μπανανών. Η Πτώση Δαχτύλων εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ζεστών, υγρών εποχών στους τροπικούς, εάν η παροχή Κ είναι χαμηλή, έτσι ώστε προκύπτει συσσώρευση NH4 + .
 • Καθυστέρηση στην εμφάνιση τσαμπιού
 • Ευρέως ανοιχτά χέρια, που φθείρονται εύκολα κατά τη μεταφορά
 • Τα κοτσάνια των φρούτων είναι εύθραυστα και όταν ωριμάσουν, τα φρούτα πέφτουν από το τσαμπί
 • Μειωμένη αντοχή στον αέρα

*  Banana Nutrition (Lahav & Turner), IPI-Bulletin No 7 (1985), Irizarry et al. (1988), Garcia et al. (1980), Oschatz (1962)

 

Σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το Na + για τη βέλτιστη κατιονική ισορροπία


π.χ. προβλήματα με υψηλή αναλογία Na: (K + Mg + Ca) όπως στις Καναρίους Νήσους (Banana Nutrition: Lahav & Turner) IPI-Bulletin No 7 (1985); Banano (ed.: Rosero Ruano), Godefroy-Lachenoud, 1978).

Και εδώ, το Multi-K ™, είτε ως υδατοδιαλυτό είτε ως Multicote, ένα επικαλυμμένο νιτρικό κάλιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης (CRF), μπορεί όχι μόνο να είναι ιδανική πηγή K +, αλλά και λόγω του αποτελέσματος ανταγωνιστικού κατιόντος (Κ +), μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει την πρόσληψη νατρίου.

4.2 Ανάλυση εδάφους και φύλλων

4.2.1 Δοκιμή εδάφους

Πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές εδάφους για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό, οικονομικό πρόγραμμα λίπανσης. Η δοκιμή του εδάφους για το Ν θεωρείται συχνά ως ένας αναξιόπιστος δείκτης της κατάστασης του εδάφους Ν για τις μπανανιές, καθώς οι στενές σχέσεις μεταξύ της δοκιμής Ν του εδάφους και της απόκρισης της μπανανιάς στο εφαρμοσμένο Ν είναι δύσκολο να επιτευχθούν.


Οι μπανανιές λειτουργούν καλύτερα σε εδάφη με pH 5,0 (χλωριούχο ασβέστιο) ή παραπάνω. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει έναν οδηγό για τα προτιμώμενα επίπεδα για τις μπανανιές από μια τυπική δοκιμή εδάφους.

 

Πίνακας 22: Οδηγός για τα προτιμώμενα επίπεδα για τις μπανανιές από μια τυπική δοκιμή εδάφους

Phosphorous (P)

80 ppm

Potassium (K)

0.5 meq/100 g

Calcium (Ca)

4 to 10 meq/100 g

Magnesium (Mg)

1 to 3 meq/100 g

Electrical conductivity (EC)

< 0.15 ds/m

Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές εδάφους συνήθως συνδυάζονται με την τοπική γνώση, καθώς παρατηρείται μεταβολή μεταξύ των επιμέρους περιοχών (Πίνακας 24) για την εκπόνηση ενός βέλτιστου προγράμματος λίπανσης.

 

Πίνακας 23: Ανάλυση εδάφους - κρίσιμες τιμές

(Godefroy and Dormoy (1988); Turner et al. (1989); Rosero Ronano (2000)

 

P

K

Mg

Ca

 

mg/kg

mg/kg

meq/100g*

mg/kg

meq/ 100g*

mg/kg

meq/ 100g*

Carribean

40

156

0.4

 

 

 

 

Martinique

25

200

0.5

122

1.0

600

3.0

Costa Rica

5-10

200-250

0.5-0.6

180-230

1.5-1.9

3-4000

15.0-20.0

Australia

 

546

1.4

608

5.0

3000

15.0

* χιλιοστοϊσοδύναμο/ 100 g χώματος

 

4.2.2 Ανάλυση φύλλων

Για πολλά χρόνια, ελήφθησαν δείγματα φύλλων από τον 7ο μίσχο και από το 3ο φυλλικό ιστό. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών δεν έγιναν σχεδόν καθόλου αλλαγές στα πρότυπα των θρεπτικών υλικών των φυλλικών ιστών, ενώ με την πάροδο των ετών υιοθετήθηκαν αυξημένα επίπεδα Ν, Ρ και Κ στους μίσχους (Εικ. 44).

 

Εικόνα 44: Μεταβολές του περιεχομένου Ν, Ρ και Κ στον 7ο μίσχο κατά τη διάρκεια των ετών

 

 

Επίσης, αυξήθηκε η φυτική μάζα των μπανανιών, κυρίως λόγω των καλύτερων ποικιλιών, και των εντατικών ωρών και ποσοστών γονιμοποίησης. Κατά συνέπεια, αυξήθηκε και η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά σε φυτά (Πίνακας 24).

 

Πίνακας 24: Οι μάζες μπανανιών αυξήθηκαν από τη δεκαετία του 1960 έως το 1990

(Lahav and Lowengart, 1998)

Years

1960s

1990s

Average plant height (cm)

150

270

Average bunch weight (kg)

18

28

No. of bunches/ha

1700

2100

Average yield (ton/ha)

30

60

Το τρίτο φύλλο από την κορυφή του ψευδοβλαστού πρόσφατα ανθισμένων φυτών συνήθως λαμβάνεται για ανάλυση.

 

 

Πίνακας 25: Συνιστώμενα κρίσιμα επίπεδα θρεπτικών συστατικών χρησιμοποιώντας το τρίτο φύλλο ως φύλλο δείγματος

Nutrient

Percent dry weight (range)

 

Nutrient

Part per million (range)

Nitrogen

2.4 - 3.0

 

Manganese

25 - 150

Phosphorus

0.25 - 0.24

 

Zinc

15 - 18

Potassium

2.7 - 3.5

 

Iron

60 - 80

Calcium

0.4 - 1.0

 

Copper

5 -9

Magnesium

0.20- 0.36

 

Boron

11

Τα δείγματα λαμβάνονται από τμήματα φύλλων σε διαφορετικές θέσεις στο φυτό (Εικ. 45).

Πότε πρέπει να πραγματοποιήσετε δειγματοληψία: Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται είτε λίγο πριν από την ανθοφορία είτε μετά την εμφάνιση των ανθών και όταν όλα τα θηλυκά χέρια είναι ορατά.

Ποιος ιστός για δειγματοληψία:  Στις περισσότερες χώρες που παράγουν μπανάνες πραγματοποιείται δειγματοληψία από τον ιστό του φύλλου 3 για την ιστολογική ανάλυση (μέθοδος IRS, 1975). Εντούτοις, λαμβάνονται επίσης δείγματα της κεντρικής φλέβας του φύλλου 3 και του μίσχου του φύλλου 7. Η δομή του φυλλικού ιστού του φύλλου 3 δειγματίζεται αφαιρώντας μία λωρίδα ιστού πλάτους 10 cm, και στις δύο πλευρές της κεντρικής φλέβας, και απορρίπτοντας τα πάντα εκτός από τον ιστό που εκτείνεται από την κεντρική φλέβα στο κέντρο του ιστού.

 

Εικόνα 45: Δειγματοληψία τμημάτων φύλλων μπανανιάς

 

4.2.3 Ερμηνεία της κατάστασης θρεπτικών ουσιών (φυλλικός ιστός 3)

 

Πίνακας 26: Πρότυπα επιπέδων N, P και K στον φυλλικό ιστό της μπανανιάς

 

Nutrient

Normal

Deficient

N

3 - 4 %

2 %

P

0.15% - 0.25%

< 0.15%

K

3 - 4 %

2 %

 

Πίνακας 27: Περιεχόμενο των μάκρο-θρεπτικών συστατικών στα φύλλα μπανανιάς (% σε ξηρή ύλη)

Nutrient

Lamina (leaf 3)

Midrib (leaf 3)

Petiole (leaf 7)

N

2.6

0.65

0.4

P

0.2

0.08

0.07

K

3.0

3.0

2.1

Ca

0.5

0.5

0.5

Mg

0.3

0.3

0.3

 

Πίνακας 28: Περιεχόμενο των θρεπτικών μικροσυστατικών στα φύλλα μπανάνας (ppm σε ξηρή ύλη)

Nutrient

Lamina (leaf 3)

Midrib (leaf 3)

Petiole (leaf 7)

Cu

9

7

5

Zn

18

12

8

Mn

25

80

70

Fe

80

50

30

B

11

10

8

Mo

1.5-3.2

 

 

 

Πίνακας 29: Ερμηνεία της κατάστασης των μακροθρεπτικών ουσιών και των δευτερογενών θρεπτικών ουσιών των φυτών (φυλλικός ιστός 3) *

 

 

Nutrient contents (% DM)

N

P

K

Mg

Ca

S

Deficient

< 2.3

0.12

1.9

< 0.24

0.4

0.21

Low (Critical)

2.3 – 3.3

0.13

< 4.5

0.25 – 0.29

 

0.21 – 0.25

Optimum

3.3 – 3.7

> 0.14

4.5 – 5.0

0.3 – 0.4

0.8 – 1.3

> 0.25

High

> 3.7

 

> 5.0

> 0.4

> 1.3

 

Excess

 

0.3

> 5.5

 

 

 

* - Εγχειρίδιο IFA - Μέσος όρος βιβλιογραφικής ανασκόπησης

 

Πίνακας 30: Ερμηνεία της κατάστασης μικροθρεπτικών ουσιών των φυτών (Martin-Prevel (1999 - εγχειρίδιο IFA)

 

ppm

Fe

Mn

Zn*

Cu

B

Na

Cl %

Deficient

77

25 – 100

14 – 37

 

 

 

 

Low

 

110 – 150

 

 

 

< 100

 

Optimum

> 100

160 – 2500

> 20

9

11

100

(1.0)

High

 

> 2500

 

 

 

> 100

(2.0)

Excess

300

> 4800

 

 

 

> 300

(3.5)

* Μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη ο λόγος P / Zn (υψηλός = έλλειψη Zn)

 

Πίνακας 31: Ερμηνεία της κατάστασης μικροθρεπτικών ουσιών των φυτών - Στάδιο ανάπτυξης: Μεγάλο / πλήρως αναπτυσσόμενο παραβλάστημα

(Martin-Prevel (1999 - IFA-manual)

 

ppm

Fe

Mn

Zn*

Cu

B

Na

Cl %

Deficient

-

40-150

6-17

<5?

<10?

-

-

Low

-

-

-

-

-

<60

-

Optimum

80-360

200-1800

20-50

6-30

10-25

 

0.9-1.8

High

-

2000-3000

-

-

-

>150

>2.0

Excess

-

>3000

-

-

30-100

>3500

3.5

 

4.3 Ζήτηση θρεπτικών ουσιών

Διαχείριση θρεπτικών ουσιών σύμφωνα με την πρόσληψη και αφαίρεση θρεπτικών συστατικών - γενική σύσταση *:

 • Η πρόσληψη θρεπτικών ουσιών από το σύνολο των στρώσεων είναι μια βάση για την εφαρμογή λιπασμάτων, μόνο όταν παρέχεται λίπασμα στην πρώτη καλλιέργεια
 • Για τις καλλιέργειες φύτρων, τα κατάλοιπα καλλιεργειών των προηγούμενων καλλιεργειών, όπως απορρίμματα φύλλων και ψευδοβλαστοί που έχουν τεμαχιστεί, παρέχουν πρόσθετα θρεπτικά συστατικά, και απαιτούνται λιγότερα λιπάσματα
 • Οι απώλειες θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα και τα απορρίμματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοστών λιπασμάτων για τις καλλιέργειες φυτών και φύτρων
 • Η διαχωρισμένη εφαρμογή λιπασμάτων μειώνει τις απώλειες θρεπτικών ουσιών
 • Συγκεκριμένα, οι απώλειες Ν και Κ μπορεί να είναι υψηλές

* Irizarry et al. (1988); Twyford & Walmsley (1973/74/76); van der Vorm and van Diest (1982)

 

Η απομάκρυνση των φυτικών θρεπτικών ουσιών στις μπανάνες της συγκομιδής είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη διατύπωση των συστάσεων για τα λιπάσματα. Οι ποσότητες φυτικών θρεπτικών ουσιών που περιέχονται σε ολόκληρο το φυτό και στους νωπούς καρπούς που συλλέγονται και απομακρύνονται από τον αγρό αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό του προγράμματος λίπανσης. Οι μεγάλες ποσότητες Κ αντανακλούν την υψηλή περιεκτικότητα Κ στα φρούτα. Όταν η προηγούμενη καλλιέργεια παραμείνει στον αγρό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμβολή των ανακυκλωμένων φυτικών θρεπτικών συστατικών (Πίνακας 32).

 

Πίνακας 32: Οι ανάγκες σε θρεπτικές ουσίες των φυτών ποικίλλουν ανάλογα με την αναμενόμενη απόδοση και την ανάπτυξη των φυτών, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των ανακυκλωμένων μερών από την προηγούμενη καλλιέργεια (αναμενόμενη απόδοση: 30-60 ton/ha)

 

Nutrients requirements (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Uptake by whole plants

198 - 339

68 - 114

734 - 1268

165 - 273

92 - 155

Removal by yield

57 - 114

15 - 30

240 - 480

24 - 48

21 - 42

Available nutrients from recycled previous crop

48

12

280

16

16

Recommended application rates

190 - 359

91 - 146

454 - 988

67 - 121

76 -139

 

 

Πίνακας 33: Πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τη μπανάνα Cavendish (ανά Mt ολόκληρων τσαμπιών μπανάνας)*

Variety

Plant Nutrient (kg/mt

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

S

Cavendish group

4 - 7

0.9 - 1.6

18 - 30

1.2 - 3.6

3 - 7.5

0.4 - 0.8

Other

Up to 10

Up to 3.5

Up to 60

1.2 - 3.6

Up to 12

0.4 - 0.8

* - IFA World Fertilizer Manual, 1991

 

Σύνοψη: Πρόσληψη θρεπτικών συστατικών - N, P, K

 • Άζωτο
  συνεχής ανάγκη για Ν σε όλη την περίοδο ανάπτυξης
 • Φώσφορος
  συνεχής ανάγκη για μικρές ποσότητες Ρ καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης
 • Κάλιο
  συνεχή ανάγκη για K καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης
  Το 80% της εφαρμογής του K πρέπει να γίνει πριν από την αιχμή της ανθοφορίας
  Μικρότερα ποσοστά Κ στα αρχικά στάδια, αυξημένα ποσοστά Κ σε μήνα πριν και μετά την ανθοφορία (από «μεγάλο» έως «βλαστός»)
 • Μαγνήσιο
  σταθερή ανάγκη για μικρές ποσότητες Mg καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης.
 • Ασβέστιο
  Κύρια πρόσληψη Ca μέχρι την εμφάνιση βλαστών
  Καμία καθαρή πρόσληψη Ca στα τσαμπιά μετά από την εμφάνιση βλαστών
  Η κύρια εφαρμογή του Ca για την παραγωγή φρούτων θα πρέπει να επικεντρώνεται σε περιόδους πριν από την εμφάνιση χλωρών βλαστών
 • Θείο
  Η πιο γρήγορη απορρόφηση S συμβαίνει από το παραβλάστημα μέχρι το στάδιο εμφάνισης χλωρών βλαστών.
  Μετά την εμφάνιση χλωρών βλαστών, ο ρυθμός απορρόφησης μειώνεται.

 

4.3.1 Άζωτο

Η μορφή του αζώτου (Ν) είτε ως αμμώνιο (ΝΗ4 +) είτε ως νιτρικό άλας (ΝΟ3-), παίζει σημαντικό ρόλο κατά την επιλογή του σωστού λιπάσματος για τη διατροφή των μπανανιών.

Το νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-) είναι μια προτιμώμενη πηγή αζώτου καθώς καταστέλλει την πρόσληψη χλωριδίου (Cl-) και ταυτόχρονα προάγει την πρόσληψη κατιόντων όπως το κάλιο (K +), το μαγνήσιο (Mg +) και το ασβέστιο Ca ++). Επίσης, η νιτρική μορφή του αζώτου, αυξάνει το pH του διαλύματος εδάφους κοντά στο ριζικό σύστημα, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό στα τροπικά όξινα εδάφη.

Το άζωτο στο νιτρικό κάλιο Multi-K ™ είναι εξ ολοκλήρου σε μορφή νιτρικού (ΝΟ3-), το οποίο το καθιστά κατάλληλο λίπασμα για τη υδρολίπανση.

 

Μια καλύτερη λύση είναι η χρήση των Multicote ™, Multicote ™ AGRI και CoteN ™, που είναι λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, τα οποία θα αποδεσμεύουν σταδιακά όλες τις θρεπτικές ουσίες των φυτών σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών, αποτρέποντας παράλληλα τις απώλειες από την έκπλυση.

 

4.4 Προτεινόμενα ποσοστά λιπασμάτων και περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά φυτών

Κοινά πρότυπα για την εφαρμογή των N, P και K *

 • N
  Εφαρμογή N σε δόσεις
  Κάθε 1-3 μήνες σε σχετικά ξηρά κλίματα
  Σε υγρά, τροπικά κλίματα, εφαρμόστε κάθε 2-4 εβδομάδες, ενώ για το MulticoTech ™ (4Μ), εφαρμόστε κάθε 10 εβδομάδες.

 • Εφαρμογή Ρ μία φορά το χρόνο σε καλλιέργειες φύτρων ή ενσωμάτωση στο έδαφος πριν από τη φύτευση
  Εφαρμογή Ρ σε εδάφη σταθεροποίησης: οι τιμές μπορεί να είναι 4 φορές υψηλότερες από τις ανάγκες των φυτών
  Σε υγιείς φυτείες, οι εφαρμογές P μπορεί να πραγματοποιούνται ανά διετία

 • Το 80% του K πρέπει να εφαρμοστεί με την ανθοφορία
  Εφαρμόστε το K συχνότερα κάτω από συνθήκες έκπλυσης
  Τιμές K σύμφωνα με την ανάλυση του εδάφους, π.χ. αν το ανταλλάξιμο Κ είναι <0,4 meq / 100 g χώματος

* - Lahav & Turner (1989 - IPI-Bulletin No 7), Martin-Prevel (1999 – IFA manual)

 

4.4.1 Λογισμικό ιστού Haifa NutriNet ™ για προγράμματα Nutrigation ™

Οι συστάσεις λίπανσης της Haifa είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμες μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.haifa-nutrinet.com
Το NutriNet ™ είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα λογισμικού που θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τα συνιστώμενα ποσοστά λιπασμάτων σύμφωνα με την αναμενόμενη απόδοση βάσει των συνθηκών της καλλιέργειάς σας.
Το πρόγραμμα εφαρμογής λιπασμάτων στο έδαφος και τα ποσοστά λίπανσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την ποικιλία, τις κλιματικές συνθήκες, τα στάδια ανάπτυξης και την αναμενόμενη απόδοση. Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό πρόγραμμα Haifa NutriNet ™, μπορείτε να λάβετε τις συστάσεις της Haifa που είναι οι πλέον κατάλληλες για τις καλλιεργητικές σας συνθήκες επιλέγοντας την αναμενόμενη απόδοση, την αναπτυσσόμενη μέθοδο και τα στάδια ανάπτυξης.
Ακολουθούν παραδείγματα συστάσεων για δύο αναμενόμενα επίπεδα απόδοσης (30 και 60 Τ / εκτάριο) μπανανιών, όπως καθορίζεται από το NutriNet ™:

 

 

Suggested nutrigation

All nutrients in kg/ha

Fertilizer

(kg)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

190

91

454

67

76

Suggested fertilizers

Ammonium nitrate (34%)

0

 

 

 

 

 

Haifa MAP™ (12-61-0)*

149

17.9

91

 

 

 

Multi-K™ (13-0-46)*

987

128.3

 

454

 

 

Haifa Cal™ Calcium nitrate (26% CaO)*

258

38.7

 

 

67

 

Magnesium sulfate (16% MgO)

475

 

 

 

 

76

TOTAL

1869

237

91

454

67

76

* Λιπάσματα που παράγονται από τη Haifa.  Για λεπτομέρειες, βλ. Παράρτημα X.

 

Πίνακας 35: Ποσότητα λιπασμάτων (kg / εκτάριο / έτος) και των εφαρμοζόμενων φυτικών θρεπτικών συστατικών τους, για αναμενόμενη απόδοση 60 MT / ha αντίστοιχα

 

Suggested nutrigation

All nutrients in kg/ha

Fertilizer

(kg)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

359

146

988

121

139

Suggested fertilizers

Ammonium nitrate (34%)

0

 

 

 

 

 

Haifa MAP™ (12-61-0)*

239

28.7

146

 

 

 

Multi-K™ (13-0-46)*

2148

279.2

 

988

 

 

Haifa Cal™ Calcium nitrate (26% CaO)*

465

69.8

 

 

121

 

Magnesium sulfate (16% MgO)

869

 

 

 

 

139

TOTAL

3721

473

146

988

121

139

* Λιπάσματα που παράγονται από τη Haifa. Για λεπτομέρειες, βλ. Παράρτημα Ι.

 

4.4.2 Λιπάσματα που εφαρμόζονται στο έδαφος

Σε εδάφη με χαμηλή γονιμότητα, όπως αμμώδη και ασβεστολιθικά εδάφη, οι μπανανιές πρέπει να γονιμοποιούνται συχνά (τουλάχιστον 6 έως 8 φορές το χρόνο) για μέγιστη παραγωγή. Το 35% της εφαρμογής των Ν, Ρ και Κ θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης μετά τη φύτευση και πριν από τη διαφοροποίηση των ανθών, 40% πριν την εμφάνιση ανθών και το υπόλοιπο 25% μετά την εμφάνιση ανθών. Η απαίτηση για κάλιο είναι υψηλή και συνιστάται το Multi-K ™ με υψηλή περιεκτικότητα σε K2O (13-0-46) ως πηγή Κ. Συνιστάται η αναλογία N-P2O5- K2O 3-1-6. Μια πρόταση για την προετοιμασία αυτού του λόγου υδατοδιαλυτών λιπασμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα  36

 

Πίνακας 36: Προετοιμασία 1 τόνου με αναλογία 3:1:6 για N:P2O5:K2O υδατοδιαλυτού λιπάσματος

Fertilizer

Fertilizer analysis

Amount of

fertilizers (kg)

Plant nutrients (kg)

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Urea

46

0

0

140

64

0

0

Haifa MAP™

12

61

0

96

12

59

0

Multi-K™

13

0

46

764

99

0

351

Total kg

 

 

 

1000

175

59

351

N: P2O5: K2O Ratio

 

 

 

 

3

1

6

Η ξηρή μορφή του Multi-K ™ είναι επίσης κατάλληλη για γενική εφαρμογή στην φυτεία μπανάνας, είτε με το χέρι είτε με διανομείς λιπασμάτων. Δύο μορφές Multi-K ™ επιτρέπουν τέλεια αντιστοίχιση με τα μέσα του καλλιεργητή, δηλ. διαλυόμενη, κατασκευασμένη από κρυσταλλικά σωματίδια και σβώλοι (κόκκοι 2-3 mm). Και οι δύο μορφές είναι πλήρως υδατοδιαλυτές, ωστόσο, η μορφή των σβώλων μπορεί να είναι η πλέον κατάλληλη για χειροκίνητη και μηχανοποιημένη εφαρμογή. Τα σφαιρίδια είναι η μορφή επιλογής και για την ανάμειξη με άλλα κοκκοποιημένα λιπάσματα.

 

Εικόνα 46: Μια συνήθης τεχνική της πλευρικής εφαρμογής σε μια συμπυκνωμένη ζώνη κοντά στο φυτό (Κεντρική και Νότια Αμερική)

 

Η ποσότητα του λιπάσματος εξαρτάται από το μέγεθος και την ηλικία του μίσχου και από τον αριθμό των μίσχων ανά ρίζωμα (Πίνακας 37). Η γονιμοποίηση των νεαρών φυτών πρέπει να ξεκινήσει με αναλογία N-P2O5-K2O 3-1-6 (όταν χρησιμοποιείται τύπος υψηλότερης ανάλυσης, η ποσότητα λιπάσματος ανά ρίζωμα πρέπει να μειώνεται αναλογικά), με 2-3% μαγνήσιο, που εφαρμόζεται κάθε 2 μήνες και αυξάνεται σταδιακά σε 2,5 kg έως 3,0 kg σε περίοδο ανθοφορίας και καρποφορίας, 10 έως 18 μήνες αργότερα.

 

 

Πίνακας 37: Πρόγραμμα λιπασμάτων για μπανανιές 1

 

Months from planting a sucker or piece of rhizome

Amount of 3-1-6 fertilizer/mat/application

(kg)2

Nutritional sprays (times/year)3

Iron applications

(times per year)4

1 - 6

0.25 – 0.5

1-2

1-2

6 -12

0.5 – 1.0

1-2

1-2

12 -18

1.5 – 2.0

1-2

1-2

18 +

2.5 – 3.0

1-2

1-2

1- Ένα λίπασμα που περιέχει άζωτο, φωσφορικό άλας, κάλιο πρέπει να εφαρμόζεται κάθε 2 μήνες καθ’ όλο το χρόνο.
2- Σε περίπτωση λιπάσματος με υψηλότερη ανάλυση, το ποσό πρέπει να μειωθεί αναλογικά.
3- Εφαρμογές στο φύλλωμα για την παροχή μικροθρεπτικών συστατικών μπορούν να πραγματοποιούνται 1-2 φορές το χρόνο.
4- Οι εφαρμογές σιδήρου, ειδικά στα ασβεστολιθικά εδάφη, πρέπει να γίνονται 1-2 φορές το χρόνο.

 


Εάν απαιτούνται μαγγάνιο (Mn) και ψευδάργυρος (Zn), συνιστάται τουλάχιστον ένα ψεκασμός θρεπτικών στοιχείων που θα περιέχει μαγγάνιο και ψευδάργυρο σε ετήσια βάση. Ο χαλκός θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον ψεκασμό αν δεν χρησιμοποιείται μυκητοκτόνο που περιέχει χαλκό. Οι μπανανιές που αναπτύσσονται σε όξινα αμμώδη εδάφη μπορούν να λιπανθούν με 0,25 έως 0,5 kg ξηρού θειικού σιδήρου 1-2 φορές κατά τη διάρκεια της θερμότερης περιόδου του έτους. Οι μπανανιές που αναπτύσσονται σε υψηλό pH, ασβεστολιθικά εδάφη μπορούν να λιπανθούν με 30 έως 60 g χηλικού σιδήρου (EDDHA) κατά τη θερμότερη περίοδο του έτους.

 

4.4.3 Παραδείγματα πρακτικών λίπανσης που εφαρμόζονται στο έδαφος


Τα παρακάτω θεωρούνται συνήθης πρακτική σε διάφορες χώρες που καλλιεργούν μπανάνες: Σημειώστε ότι οι τιμές εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των τοποθεσιών, των αποδόσεων, των μεθόδων εφαρμογής κ.λπ., αλλά γενικά η αναλογία εφαρμογής του καλίου είναι 1,5-2 φορές υψηλότερο από αυτό του αζώτου.


α. Κολομβία, Santa Marta, μια κοινή πρακτική είναι:

 


Πίνακας 38: Κοινή πρακτική λίπανσης στην Κολομβία

Balanced application (kg/ha)

N

P2O5

K2O

600 - 900

300 - 450

900 - 1800

β. Τροπικές περιοχές


Πυκνότητα φυτών: 1200-1800 ρίζωμα / ha Αναμενόμενη απόδοση: 45-80 T/ha


Πίνακας 39: Πρακτική λίπανσης σε τροπικές περιοχές

Nutrient requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)

N

P2O5

K2O

AN

Haifa MAP™

SOP*

Multi-K™ **

400 - 600

70 - 100

600 - 800

1000 - 1540

120 - 160

840 - 1020

390 - 520

* Σε περιοχές που δεν έχουν αλατότητα νερού - ούτε προβλήματα αλατότητας του εδάφους, το SOP μπορεί να αντικατασταθεί από

KCl μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών. ** Το 30% της ετήσιας απαίτησης καλίου θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εμφάνισης των τσαμπιών.

Η ετήσια ποσότητα των συνιστώμενων λιπασμάτων πρέπει να διαιρείται σε όσο το δυνατόν συχνότερες εφαρμογές. Σε φυτείες χωρίς αρδευτικές εγκαταστάσεις, οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται μόνο κατά την περίοδο των βροχών.

 

γ. Περιοχή με αλατότητα εδάφους:

Σε μια περιοχή που υποφέρει από την αλατότητα του εδάφους, με πυκνότητα φυτών: 1200-1800 ρίζωμα / ha και αναμενόμενη απόδοση: 45-60 MT / ha, η πρακτική λίπανσης είναι:

 

Πίνακας 40: Σύσταση γονιμοποίησης σε περιοχές με αλατότητα

Nutrient requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)*

N

P2O5

K2O

AN

Haifa MAP™

Multi-K™

250 - 450

70 - 100

400 - 600

610 - 1130

120 - 160

850 - 1300

(Source: Suescun and Eduardo 1993.)

* Η ετήσια ποσότητα των συνιστώμενων λιπασμάτων χωρίζεται σε 6-8 εφαρμογές. Σε περιοχές ανάπτυξης χωρίς εγκαταστάσεις άρδευσης, οι εφαρμογές γίνονται κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών.

AN = Ammonium nitrate, 33,5-0-0 Haifa MAP = Mono ammonium phosphate, 12-61-0

Multi-K = Potassium nitrate 13-0-46

 

δ. Δυτική Βεγγάλη

 

Πίνακας 41: Συστάσεις λιπάσματος για τις μπανανιές (Giant Governor)

Nutrient requirements (g/tree/year)*

N

P2O5

K2O

250

125

500

* Εφαρμόζεται σε διαχωρισμένες εφαρμογές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης. Η λιπανση γίνεται στον 3ο, 6ο και 9ο μήνα μετά τη φύτευση.

 

ε. Υποτροπικές περιοχές

 

Πίνακας 42: Συστάσεις για λιπάσματα

Season

Nutrient requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)

N

P2O5

K2O

AN

Haifa MAP™

SOP*

Multi-K™ **

Spring

130 - 200

100 - 150

300 - 350

330 - 510

160 - 250

650- 760

-

Summer

150 - 230

0

300 - 400

450 - 670

-

650 - 870

-

Autumn

120 - 170

100 - 150

250 - 350

90 - 125

160 - 250

-

550 - 570

* σε περιοχές χωρίς αλατότητα νερού ή προβλήματα αλατότητας του εδάφους, το SOP μπορεί να αντικατασταθεί από KCl μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών.
** Το 30% της ετήσιας απαίτησης καλίου θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της εμφάνισης των τσαμπιών.

 

 

Πίνακας 43: Συστάσεις για τις θρεπτικές ουσίες σε περιοχές καλλιέργειας μπανάνας *

Region

N (kg/ha)

P2O5 (kg/ha)

K2O (kg/ha)

comments

Cameroon

140 - 400

0

0 (-800)

No K on volcanic soils

South Africa

140-500

0-100

750-1600

+ Organic manure

Canary Islands-drip

500-600

200-300

700-1000

+ Organic/ plastic mulch

Can. Isl – surf. Irrig.

600-800

300-450

900-1500

plastic mulch

Israel, coast

400

200

1440

 

India

300-600

320-345

340-720

+ manure

Taiwan

400

115

900

 

Australia

 

- N. Territ.

110

230

760

 

- Queensland

280-370

160-460

480-1560

+ dolomite

- N.S. Wales

180

90-230

360-720

 

Brazil, Sao Paulo

250-500

125-240

500-950

 

Costa Rica

300-450

0-160

600-750

50-200 MgO, 500-600 CaO

Honduras

290

0

0

Sufficient K in most soils

Carribeans

160-300

80-120

600

 

* - Martin-Prevel (1999 – IFA manual)

 

4.5 Λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης

Τα προϊόντα Multicote ™ Agri της Haifa περιέχουν κόκκους λιπάσματος με επικάλυψη πολυμερούς, τα οποία απελευθερώνουν αργά τις θρεπτικές ουσίες του φυτού στο διάλυμα του εδάφους με προκαθορισμένο ρυθμό. Η υγρασία στο έδαφος απορροφάται από τους ενθυλακωμένους κόκκους λιπάσματος - διαλύοντας τα θρεπτικά συστατικά μέσα και απελευθερώνοντάς τα μέσα στη ριζική ζώνη.

 

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Multicote Agri;

 • Το Multicote ™ Agri μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε έδαφος. Ο ρυθμός απελευθέρωσης καθορίζεται αποκλειστικά από τη θερμοκρασία του εδάφους, ο οποίος είναι επίσης σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον ρυθμό ανάπτυξης των φυτών.  Ο τύπος του εδάφους, η υγρασία, το ρΗ και η μικροβιακή δραστηριότητα δεν επηρεάζουν την ταχύτητα απελευθέρωσης
 • Στις τροπικές περιοχές, όπου οι βαριές βροχές μπορούν να διαρρέουν προκαλέσουν έκπλυση των θρεπτικών ουσιών από τη ριζική ζώνη, και όπου απαιτούνται πολλές εφαρμογές λιπασμάτων για να αντισταθμίσουν τις απώλειες, το Multicote ™ Agri είναι η απόλυτη λύση. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία του εδάφους ή τις έντονες βροχοπτώσεις, καθώς απελευθερώνει βαθμιαία τις θρεπτικές ουσίες των φυτών.
 • Δεδομένου ότι η καλλιέργεια της μπανάνας απαιτεί βαριά και συνεχή σίτιση, απαιτούνται πολλές εφαρμογές λιπασμάτων. Κατά συνέπεια, το Multicote ™ Agri εξοικονομεί μεγάλο αριθμό εφαρμογών, εξοικονομώντας έτσι σημαντική εργασία.
 • Πολλά πειράματα και δοκιμές πεδίου απέδειξαν την αποτελεσματικότητα αυτού του προϊόντος, που οδήγησε σε υψηλότερες αποδόσεις.
 • Η αποτελεσματικότητα του Multicote ™ Agri, λόγω της συνεχούς απελευθέρωσης θρεπτικών ουσιών στο διάλυμα του εδάφους, είναι πολύ υψηλότερη από τα συντηρητικά λιπάσματα. Κατά συνέπεια, μπορεί να εφαρμοστεί χαμηλότερος ρυθμός του Multicote ™ Agri, εξοικονομώντας δαπάνες για λιπάσματα καθώς και κόστος μεταφοράς.
 • Όπου η περιβαλλοντική ανησυχία σχετικά με τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα λιπάσματα αποτελεί ζήτημα, το Multicote ™ Agri θα είναι το προϊόν της επιλογής.

 

 

Αρχές εφαρμογής Multicote ™ Agri:

Σε πολλές χώρες που καλλιεργούν μπανάνες, το Multicote ™ Agri απέδειξε ότι παράγει την υψηλότερη απόδοση σε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με την τακτική λίπανση. Υπάρχουν δύο βασικές αρχές εφαρμογής:

1. Σε τροπικές περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις, η χρήση του Multicote ™ Agri θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά λιγότερες απώλειες φυτικών θρεπτικών ουσιών σε σύγκριση με τις συμβατικές εφαρμογές λιπασμάτων. Επίσης, απαιτούνται λιγότερες εφαρμογές ετησίως.
2. Στις καλλιεργούμενες καλλιέργειες μπανάνας όπου γίνεται η υδρολίπανση, το Multicote ™ Agri μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών όπου δεν εφαρμόζεται η άρδευση. Αυτός ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων εφαρμογής, θα εξοικονομήσει εργασία και θα εξασφαλίσει συνεχή παροχή φυτικών θρεπτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών.

 

4.5.1 Συστάσεις εφαρμογής

Σε τροπικές περιοχές και όπου βαριές βροχές μπορεί να προκαλέσουν έκπλυση των φυτικών θρεπτικών ουσιών από τη ριζική ζώνη της μπανανιάς, συνιστάται το Multicote ™ Agri . Με βάση τις δοκιμές πεδίου και την εμπειρία των καλλιεργητών, το Multicote ™ Agri 17-7-25 + 2MgO μπορεί να εφαρμόζεται κάθε 2 μήνες με ρυθμό 260 g / ρίζωμα / έτος.

Στα αρδευόμενα χωράφια, όπου μόνο μια περίοδος ανάπτυξης (περίπου 4 μήνες) είναι περίοδος βροχών, συνιστώνται δύο εφαρμογές του Multicote ™ Agri με ρυθμό 145 g / εφαρμογή / ρίζωμα.

Τον υπόλοιπο χρόνο, περίπου 8 μήνες, τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα πρέπει να παρέχονται μέσω υδρολίπανσης. Μπορεί να εφαρμοστεί ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα N-P-K με αναλογία 3:1:4, όπως 14-5-18 ή 17-6-22. Συστήνονται οκτώ μηνιαίες εφαρμογές, των 150 g / εφαρμογή / μπανανιά.

 

 

4.5.2 Αποδεδειγμένη απόδοση Multicote Agri

Στην Κολομβία, σε συνεργασία με την Chiquita, το Multicote ™ Agri συγκρίθηκε με τις συνήθεις εμπορικές εφαρμογές (έλεγχος). Η ποσότητα Ν-Ρ-Κ ήταν η ίδια σε όλες τις εφαρμογές, ενώ τέσσερις συνδυασμοί συγκέντρωσης Multicote ™ Agri σε κάθε εφαρμογή κυμαίνονταν από 100% έως 75%, 50% και 25%. Η ανάπτυξη του φυτού μετρήθηκε ως εξής: περιφέρεια, ύψος μητρικών και θυγατρικών φυτών,% τσαμπιών που αναδύονταν ανά εβδομάδα και αριθμός εβδομάδων ανά φυτό.

Το Multicote Agri ™ απέδωσε καλύτερα από ό,τι ο έλεγχος στις 50-100% των εφαρμογών θρεπτικών ουσιών. (Εικ. 47 α-δ)

 

Εικόνα 47 α-δ: Η επίδραση του Multicote ™ Agri στην ανάπτυξη της μπανανιάς (ποικιλία Williams)

 

 

 

 

 

Στις Φιλιππίνες διεξήχθη ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας από την Mt. Kitanglad Agriventure, Inc. (MKAVI) στο Lantapan, του Bukidnon, συγκρίνοντας το Multicote Agri 12-0-44 με το τυπικό πρόγραμμα λίπανσης (έλεγχος) (Πίνακας 45). Ο στόχος ήταν να καθοριστεί το αποτέλεσμα της βελτίωσης του κοινού προγράμματος εντατικής θρέψης με την εφαρμογή του N & K ως εφαρμογές Multicote ™ Agri :

 

Εφαρμογές::

Control

 

Rate

Source

N

400 kg/ha

Uea, ammonium sulphate

P2O5

50 kg/ha

DAP

K2O

1330 kg/ha

KCl

+ Fe  + Zn

 

 

+ Calcigline

 

 

Multicote ™ Agri 12-0-44, 800kg / ha


Η εφαρμογή Multicote ™ Agri οδήγησε σε υψηλότερες και πρώιμες αποδόσεις, σε σύγκριση με τον αγρό ελέγχου.


Εικόνα 48:  Η εφαρμογή με Multicote ™ Agri οδήγησε σε πρώιμη εμφάνιση τσαμπιών στις μπανανιές (ποικιλία Williams)

 

 

Συμπέρασμα:

Το Multicote ™ Agri αυξάνει τα κέρδη των καλλιεργητών μπανάνας μειώνοντας τον αριθμό των εφαρμογών και των ποσοστών λιπάσματος, ενώ παράλληλα αυξάνει τις αποδόσεις.

 

4.6 Nutrigation ™ (fertigation)

Όπως εξηγείται στην αρχή αυτού του φυλλαδίου, η μπανάνα είναι ένα τροπικό ποώδες αειθαλές φυτό χωρίς φυσική αδρανής φάση. Ως εκ τούτου, έχει μεγάλη ζήτηση νερού όλο το χρόνο, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες. Από την άποψη αυτή, οι σημαντικές ιδιότητες της μπανανιάς είναι:

 • Υψηλό δυναμικό διαπνοής λόγω των μεγάλων πλατιών φύλλων και του υψηλού δείκτη της περιοχής των φύλλων
 • Ρηχό ριζικό σύστημα σε σύγκριση με τις περισσότερες καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων
 • Κακή ικανότητα λήψης νερού από το έδαφος κάτω από τον αγρό
 • Ταχεία φυσιολογική απόκριση στην τροφοπενία νερού από το έδαφος

Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τις μπανανιές εξαιρετικά ευαίσθητες ακόμα και σε μικρές διακυμάνσεις του περιεχομένου του νερού στο έδαφος και υπογραμμίζουν τη σημασία του σωστού προγραμματισμού άρδευσης.

Το Nutrigation ™ (υδρολίπανση) είναι μια τεχνική που συνδυάζει την άρδευση με τη λίπανση. Κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών από τότε που αναπτύχθηκε αυτή η τεχνική, έχει καθιερωθεί ως μια ισχυρή μέθοδος στη σύγχρονη γεωργία, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις και βελτιωμένη ποιότητα των καλλιεργειών.

 

Το κύριο πλεονέκτημα όλων των μίκρο-αρδευτικών συστημάτων είναι ότι είναι διασκορπισμένα σε όλο τον αγρό και μια μεγάλη περιοχή μπορεί να αρδευτεί από ένα μόνο σημείο ελέγχου. Η απαίτηση εργασίας είναι επομένως ελάχιστη, η ομοιομορφία της εφαρμογής είναι υψηλή, ενώ μια συγκεκριμένη περιοχή ριζικής ζώνης μπορεί να διαβρέχεται συνεχώς και μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε επιθυμητό καθεστώς άρδευσης. Επιπλέον, η απώλεια νερού από την εξάτμιση είναι ελάχιστη, ειδικά όταν εφαρμόζεται στάγδην άρδευση. Τα διαλυτά λιπάσματα μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και αποτελεσματικά μέσω του συστήματος απευθείας στη ζώνη της ρίζας.

 • Όταν η υδρολίπανση πραγματοποιείται μέσω συστήματος στάγδην ή μικροψεκασμών, επιτρέπει την επέκταση των καλλιεργούμενων περιοχών σε περιθωριακά εδάφη με περιορισμένη ικανότητα συγκράτησης νερού. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αμμώδη ή βραχώδη εδάφη, όπου ο ακριβής έλεγχος του ύδατος και των θρεπτικών συστατικών στο άμεσο περιβάλλον του ριζικού συστήματος είναι κρίσιμος.
 • Στη Χαβάη, η μετάβαση στην στάγδην άρδευση σε συνδυασμό με την υδρολίπανση στις μπανανιές έχει διπλασιάσει την απόδοση που επιτυγχάνεται από μια καλά οργανωμένη, συμβατική φυτεία που αρδεύεται με ψεκαστήρες.

Ο Πίνακας 44 παρέχει μια απεικόνιση για την ανταπόκριση της μπανανιάς στο Nutrigation ™ με νιτρικό κάλιο Multi-K ™

 

 

Πίνακας 44: Η επίδραση διαφορετικών πηγών καλίου στο βάρος των τσαμπιών και η συνολική απόδοση των μπανανών που λαμβάνουν 600 kg / ha / Yr από K20 είτε με τη μορφή K2S04 είτε τη μορφή Multi-K ™ ή με πολλαπλούς συνδυασμούς και των δύο (1:1)*

 

Treatment

Bunch weight (kg)

Yield (boxes/ha)

B/C *

Control  K2S04

42.43

2975

--

K2S04 +  Multi-K™ 

44.91

3143

10.3

Multi-K™

47.06

3294

10.5

 * Ο λόγος οφέλους / κόστους εκφράζει την αναλογία μεταξύ του πρόσθετου οφέλους / εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνδέεται με την εφαρμογή.


Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής δείχνουν ότι το Multi-K ™ είναι σημαντικά ανώτερο από το K2S04, από αγρονομική και οικονομική άποψη.

 

 

Τροπικές περιοχές

Πυκνότητα φυτών: 1200-1800 ρίζωμα / ha,

Αναμενόμενη απόδοση: 45-60 MT/ha

 

 

Πίνακας 45: Πρόγραμμα Nutrigation σε τροπικές περιοχές

Nutrient requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)

N

P2O5

K2O

AN

Haifa MAP™

SOP*

Multi-K ™**

300 -  400

70 - 100

500 -  700

750 - 1100

120 - 160

700 -  980

330 -  460

* Σε περιοχές χωρίς αλατότητα νερού ή προβλήματα αλατότητας του εδάφους, το SOP μπορεί να αντικατασταθεί από KCl μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών.

** Το 30% της ετήσιας απαίτησης καλίου θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της έναρξης της δέσμης.

 

 • Η ετήσια ποσότητα των συνιστώμενων λιπασμάτων πρέπει να διαιρείται σε εβδομαδιαίες εφαρμογές.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου βροχών, τα λιπάσματα πρέπει να εφαρμόζονται με μικρούς (τεχνικούς) κύκλους άρδευσης, σχεδιασμένους μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό.

Υποτροπικές περιοχές

 

Πίνακας 46: Πρόγραμμα Nutrigation σε υποτροπικές περιοχές

Season

Nutrient requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)

N

P205

K2O

AN

Haifa MAP™

SOP*

Multi-K™**

Spring

90 - 130

70 - 75

175 - 210

270 - 390

115 - 120

350 - 420

0

Summer

120 - 160

0

175 - 210

360 - 485

0

350 - 420

0

Autumn

90 - 110

70 - 75

150 - 180

100 - 150

115 - 120

 

330 - 390

* In regions with neither water salinity - nor soil salinity problems, SOP can be replaced by KCI during the wet season only. 
** 30% of the annual potassium requirement should be applied at the time of bunch initiation.

 • Η ετήσια ποσότητα των συνιστώμενων λιπασμάτων πρέπει να διαιρείται σε εβδομαδιαίες εφαρμογές. Η κοινή πρακτική είναι να διαιρεθεί ολόκληρη η ποσότητα λιπασμάτων με τον αριθμό των εβδομάδων άρδευσης. Τα λιπάσματα παρέχονται σε εβδομαδιαίες ποσότητες.
 • Εναλλακτικά, τα λιπάσματα μπορούν να εφαρμοστούν συνεχώς με το νερό άρδευσης, με σταθερή ταχύτητα, ως αναλογική λίπανση.

 

 

Πίνακας 47:

Season

Daily irrigation rate (mm)

Nutrient requirements (kg/ha)

Recommended fertilizers (kg/ha)

N

P205

K2O

AN

Haifa MAP™

SOP*

Multi-K™**

Spring

3-4

40-30

30-20

120-90

115-85

50-35

240 - 180

0

Summer

5-8

40-30

-

120-90

120-90

-

240 - 180

0

Autumn

4-6

40-30**

30-20

120-90

-

50 -35

-

260-195

* Το 30% της ετήσιας απαίτησης καλίου εφαρμόζεται κατά την εμφάνιση των τσαμπιών.
** Όλη η ποσότητα αζώτου παρέχεται το φθινόπωρο από το Multi-K ™ και το Haifa MAP ™

 

4.7 Διαφυλλική θρέψη


Οι ρίζες των φυτών απορροφούν εύκολα τα περισσότερα μεταλλικά θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, πολλά άλλα φυτικά όργανα είναι σε θέση να απορροφήσουν τα θρεπτικά συστατικά στην ιοντική τους μορφή από διαλύματα. Η εκτεταμένη περιοχή των φύλλων τα καθιστά φυσικό υποψήφιο ως ένα συμπληρωματικό κανάλι τροφοδοσίας. Πράγματι, αυτή η μέθοδος είναι η πλέον διαδεδομένη για τη διαχείριση της θρέψης πολλών καλλιεργειών. Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η μέθοδος στους καλλιεργητές μπανάνας είναι τα εξής:

 

 • Όταν η καλλιέργεια μπανάνας απαιτεί φυτικές θρεπτικές ουσίες, οι οποίες είναι σταθερές και ακίνητες στο έδαφος.
 • Όταν εντοπίζονται τροφοπενίες σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης των φυτών και απαιτείται γρήγορη διόρθωση.
 • Όταν η ριζική δραστηριότητα παρεμποδίζεται από εξωτερικές καταπονήσεις όπως η χαμηλή θερμοκρασία του εδάφους, ανεπαρκής αερισμός, νηματώδη, τρωκτικά ή μηχανικές βλάβες.
 • Όταν η αποτελεσματικότητα της άμεσης εφαρμογής του εδάφους είναι περιορισμένη λόγω της μόλυνσης από ζιζάνια. Καθώς η διαφυλλική θρέψη παρακάμπτει τον ανταγωνισμό των ζιζανίων, η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα στα όργανα-στόχους.
 • Όταν οι ρίζες αδυνατούν να παράσχουν στο φυτό ορισμένα θρεπτικά συστατικά σε ικανοποιητικά ποσοστά, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης. Αυτό το σύνδρομο μπορεί να προκύψει ακόμη και σε γόνιμα εδάφη.

 

 

4.7.1 Πρακτικές διαφυλλικής θρέψης

Στη Μαρτινίκα, τις Φιλιππίνες, την Κολομβία και αλλού έχει καταστεί μια κυρίαρχη πρακτική η εφαρμογή του Haifa Bonus npK με ρυθμό 70-100 g / ρίζωμα (25-30% της ετήσιας απαίτησης καλίου) κατά την εμφάνιση των τσαμπιών. Η υψηλή διαθεσιμότητα του Haifa Bonus npK στο φυτό το καθιστά το καλύτερο λίπασμα για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για θρεπτικά συστατικά σε αυτό το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης του φυτού που καθορίζει την απόδοση.

 

Στην Κολομβία, το Μεξικό και αλλού, η διαφυλλική θρέψη κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των τσαμπιών βρέθηκε να είναι εξαιρετικά ευεργετική για την αύξηση του βάρους, του αριθμού των χεριών ανά τσαμπί και του αριθμού των δακτύλων ανά χέρι (Πίνακες 50, 51).

 

 

Πίνακας 48: Επίδραση της διαφυλλικής θρέψης του Haifa-Bonus npK σε μπανανιές σε δύο τοποθεσίες, στην Κολομβία *

 

Bunch weight (kg)

Hands/bunch

Fingers/hand (2nd basal)

Control

29.8

8.09

20.0

Haifa Bonus npK **

34.0

9.11

21.3

* Guerrero and Gadban, 1992,  “La Ceiba” Santa Maria, Colombia** Six spray applications at 2% concentration, at 30-days intervals.

 

 

 

Bunch weight (kg)

Hands/bunch

Fingers/hand (2nd basal)

B/C ***

Control

35.9

9.4

23.10

 

Haifa Bonus npK **

37.9

10.5

23.25

13.5

* Guerrero and Gadban, 1993,  San Rafael Cienaga Magdalena, Colombia 
* Τέσσερις εφαρμογές ψεκασμού σε διαστήματα 30 ημερών σε συγκέντρωση 2%.
*** Αναλογία μεταξύ πρόσθετων οφελών και πρόσθετου κόστους που σχετίζεται με την εφαρμογή.

 

Αποτελεί μια πρακτική των καλλιεργητών μπανάνας στη Κόστα Ρίκα να πραγματοποιούν 44 ψεκασμούς φυλλώματος ετησίως για τον έλεγχο της νόσου του Black Sigatoka. Οι ερευνητές από την CORBANA (Corporacion Bananera Nacional) έχουν διαπιστώσει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της βλάστησης και την ανάπτυξη των τσαμπιών, όταν 22 από αυτές τις εφαρμογές συνδυάστηκαν με το Haifa Bonus npK στα 600 g / ha (Tab. 52).

 

 

Πίνακας 50: Επωφελή αποτελέσματα συνδυασμού του Haifa-Bonus npK στον ψεκασμό φυτοφαρμάκων *

 

Number of leaves at flowering

Pseudostem diameter (cm)

Hands/bunch (%)

Bunch weight (%)

Control

13.75

13.6

100

100

Urea

13.91

14.4

102

108

Haifa Bonus npK **

14.25

14.4

106

113

 Sancho and Guzman, 1996)

 

Αποτελεί μια πρακτική των καλλιεργητών μπανάνας του Μεξικού να πραγματοποιούν 36-44 ψεκασμούς φυλλώματος ετησίως για τον έλεγχο της νόσου του Black Sigatoka. Συνδυάζουν το Haifa-Bonus npK με τα φυτοφάρμακα Bravo 720 και Tilt ως εξής:

Ψεκασμός εδάφους: 2-4% Haifa-Bonus npK σε διάλυμα ψεκασμού 300-400 liter/ha.
Ψεκασμός από αέρος: διάλυμα 7-8% Haifa-Bonus npKin 20 σε αναλογία liter/ha.

 

 

4.7.2 Συστάσεις για διαφυλλική θρέψη

Όταν η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό εδάφους, η αναλογία πρέπει να είναι 2-4% Haifa-Bonus npK διαλυμένο σε διάλυμα ψεκασμού 300-400 liter/ha. Συνολική αναλογία: 6-12 kg / ha. Όταν η εφαρμογή γίνεται με εναέριο ψεκασμό, η αναλογία πρέπει να είναι 8-10% Haifa-Bonus npK διαλυμένο σε διάλυμα ψεκασμού 20 liter/ha.

 

Χρόνος και αριθμός εφαρμογών:

 

Στις υποτροπικές περιοχές:

Τρεις έως πέντε επεξεργασίες ψεκασμού σε διαστήματα 3-4 εβδομάδων. Η συνιστώμενη συγκέντρωση για εφαρμογή στο έδαφος είναι 2-4%. Η συνιστώμενη συγκέντρωση για εφαρμογή από τον αέρα είναι 8-10%

 

Σε τροπικές περιοχές:

Οι εφαρμογές μπορούν να γίνουν όλο το χρόνο, με μέχρι και 22 εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να αναμιχθούν σε δεξαμενές για ψεκασμούς φυτοφαρμάκων.

 

Συμβατότητα:

Το Haifa-Bonus npK είναι εξαιρετικά συμβατό με τα περισσότερα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια μπανάνας. Είναι επίσης συμβατό με άλλα φυτικά θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση κοινών τροφοπενιών όπως μαγνήσιο, ψευδάργυρο και βόριο. Συνιστάται να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του αναμενόμενου μείγματος σας προετοιμάζοντας ένα δείγμα των υλικών ψεκασμού στις συνιστώμενες συγκεντρώσεις τους, προκειμένου να αποκλείσετε τη δυνατότητα μιας αρνητική διασταυρούμενης αντίδρασης. Αυτό το μείγμα θα πρέπει να ψεκάζεται σε μικρή περιοχή πριν από την εμπορική επεξεργασία, προκειμένου να εκτιμηθεί αν υπάρχει δυσμενή επίδραση.

 

Ευαισθησία:

Η υψηλή θερμοκρασία και η χαμηλή υγρασία ενδέχεται να αυξήσουν την ευαισθησία των μπανανιών σε πιθανό τραυματισμό από τον ψεκασμό. Η προτιμώμενες ώρες για ψεκασμό είναι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Τα φυτά υπό συνθήκες στρες δεν πρέπει να ψεκάζονται!

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια μπανάνας; Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων του οδηγού για την καλλιέργεια και τη λίπανση των μπανανιών

 

Related Articles:

NPK Fertilizers - Water Soluble Fertilizers

Informations about Plant Nutrition

Read more about Foliar Feeding

Informations about Potassium Nitrate Fertilizers