Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

You are here

Haifa Blog

28Feb2020
Απαίτηση της εποχής μας οι tailor-made λύσεις θρέψης για κάθε καλλιέργεια και περιοχή

Η αποτελεσματικότητα της λίπανσης σε συνδυασμό με τις αυστηρές απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάγκη να προστατευτεί το εισόδημα του
παραγωγού αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία λιπασμάτων. Η Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως τονίζει στην
συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΥΧ» η Marketing & Product Manager της Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κατερίνα Παρθενίου, «απαντά» στην πρόκληση αυτή με
εξατομικευμένες λύσεις θρέψης για κάθε καλλιέργεια και κάθε περιοχή, καθώς και με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως το πρόγραμμα We Love Crops.

Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι νέες τάσεις στον χώρο της θρέψης των φυτών διεθνώς; Η βιομηχανία λιπασμάτων αντιμετωπίζει σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της
ιστορίας της, η οποία αναπόφευκτα τη στρέφει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχουσών και χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών στη θρέψη των πάσης φύσεως καλλιεργειών
(commodities). Η πρόκληση αυτή αφορά την αύξηση της παραγωγής με την ταυτόχρονη μείωση των εφαρμοζόμενων λιπασματικών μονάδων ανά στρέμμα/έκταση στον ίδιο χρόνο, ούτως ώστε να
επιτύχουμε αφενός μεν την κάλυψη των αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού που συνεχώς αυξάνεται ταχύτατα με τις λιγότερες δυνατόν εισροές πρώτων υλών και αφετέρου την ταυτόχρονη
αύξηση της απόδοσης της καλλιεργήσιμης γης. Σήμερα, το κυριότερο εργαλείο προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας της λίπανσης ονομάζεται Αποτελεσματική Χρήση Θρεπτικών ή,
συνοπτικά, ΑΧΘ (στα αγγλικά NUE, δηλαδή «Νutrient Use Efficiency»). Οι σύγχρονες τεχνικές που επιστρατεύει η βιομηχανία λιπασμάτων για την αποτελεσματικότερη χρήση των θρεπτικών
στοιχείων είναι:

 

✱ Λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης, μια τεχνολογία που προστατεύει το λίπασμα με ένα οργανικό υλικό (πολυμερές ρητίνης), το οποίο φέρει πόρους και το άνοιγμά τους εξαρτάται
μόνο από την εδαφική θερμοκρασία.

✱ Λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης: Συγχρονισμός με τις απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία, αυξημένοι συντελεστές απόδοσης, χαμηλή αρχική οσμωτική καταπόνηση, μείωση
ενεργειακού κόστους πολλαπλών εφαρμογών.

✱ Λιπάσματα με ενσωματωμένους παρεμποδιστές νιτροποίησης, ουρεάσης που παρουσιάζουν παρόμοια πλεονεκτήματα με τα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης.

✱ Οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά από ανακυκλώσιμες οργανικές ύλες (composts και μείγματα από ανακυκλώσιμα αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα και υποπροϊόντα, από
επεξεργασμένες λυματολάσπες αστικών λυμάτων, ακόμα και από στερεά αστικά οργανικά απόβλητα).

✱ Παραγωγή βιοδιεγερτικών προϊόντων για τα φυτά, τα οποία αποτελούνται από πολλές υποκατηγορίες.

Ποιες από αυτές τις τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα; Όλες οι παραπάνω κατηγορίες λιπασμάτων ήδη εφαρμόζονται στην ελληνική επικράτεια με μεγάλη
επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Μέσω της χρήσης αυτής έχουμε ήδη φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα, ώστε ανάλογα με τη γεωγραφική θέση κάθε περιοχής και τις κλιματολογικές και
άλλες συνθήκες, κάποιες κατηγορίες αυτών των λιπασμάτων, όπως π.χ. τα ελεγχόμενης ή/και βραδείας απελευθέρωσης, να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από άλλες εφαρμογές.

 

«Το Νιτρικό Κάλιο κάνει τη διαφορά»
Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στη λίπανση; Η καινοτομία της HAIFA και η βασική διαφορά μας από τον ανταγωνισμό είναι ότι
χρησιμοποιούμε κατά κόρον το Νιτρικό Κάλιο στη θρέψη των φυτών και κατόπιν το εμπλουτίζουμε με τα καταλληλότερα ανά περίπτωση θρεπτικά στοιχεία, με σκοπό την
επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας στην προσπάθειά της να εντρυφήσει και να επιτύχει την άριστη λίπανση σε όλες τις κατηγορίες λιπασμάτων ακολουθεί τη φιλοσοφία του ΑΧΘ που
προανέφερα. Σχετικά με την υδρολίπανση και τη σειρά PolyfeedTM, έχουμε εισαγάγει τον όρο «θρέψη με το κουταλάκι», προσφέροντας εξειδικευμένες προτάσεις θρέψης με λιπάσματα
υψηλής ποιότητας, εύκολα εφαρμόσιμα που εξασφαλίζουν ποικίλα οφέλη, όπως την ακριβή κάλυψη των φυτών στον ακριβή χρόνο απαίτησης, παρέχοντας την ακριβή σύνθεση και δόση
στο σωστό μέρος εφαρμογής ανά φυτό, χωρίς να προβαίνουμε σε αλόγιστη χρήση του λιπάσματος.
Στην κοκκώδη σειρά διαθέτουμε την καινοτόμο σειρά σύνθετων λιπασμάτων Turbo-K™, τη μοναδική με βάση το Νιτρικό Κάλιο. Να σημειώσω εδώ ότι μέχρι την είσοδο της HAIFA σε
αυτόν τον χώρο, η παραδοσιακή λίπανση βασιζόταν σε Θειικό ή/και Χλωριούχο Κάλιο. H σύνθετη σειρά Haifa Turbo-K™ είναι εμπλουτισμένη με Θείο, Μαγνήσιο, Σίδηρο και
Ψευδάργυρο, ελεύθερη Νατρίου και Χλωρίου, με ευρεία χρήση σε όλους τους τύπους χωραφιών και σε όλα τα είδη των καλλιεργειών, ακόμη και σε ευαίσθητες στην αλατότητα
καλλιέργειες. Τα δε αποτελέσματα εφαρμογής της είναι πράγματι εντυπωσιακά. Επιπρόσθετα των παραπάνω, προτείνουμε τεχνολογίες και προϊόντα ελεγχόμενης απελευθέρωσης που
παράγονται με την εφαρμογή της μεθόδου επένδυσης κοκκωδών λιπασμάτων Multicote™.

 

Θα λέγατε ότι στην Ελλάδα υπάρχει τάση υπολίπανσης των καλλιεργειών και, αν ναι, πού το αποδίδετε;

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται μια τάση μείωσης της χρήσης λιπασμάτων. Ήδη, έχει παρατηρηθεί ότι η μείωση δεν είναι συγκυριακή και πλέον κάθε
καλλιεργητική περίοδο χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερα λιπάσματα. Συνολικά, από την καλλιεργητική περίοδο 2010/2011 έως το 2015/2016 η κατανάλωση λιπασμάτων έχει μειωθεί κατά
17%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι αντίστοιχες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρέμειναν σχεδόν σταθερές. Αυτό έχει ως συνέπεια τόσο
την υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών όσο και τη μείωση της παραγωγής, με σοβαρό πλέον αντίκτυπο και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Η τάση αυτή είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΚΑΠ που επιδοτεί τη μείωση της χρήσης των λιπασμάτων, της αύξησης των στρεμμάτων που καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους και με τη
μέθοδο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και της μεταστροφής του καλλιεργητικού μοντέλου σε πιο αποδοτικές μεθόδους αύξησης των αποδόσεων, που όμως δεν επιτυγχάνεται με
τον τρόπο που υλοποιείται. Τούτο, διότι η συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων, αναλύσεων, πληροφοριών, δεδομένων και σημαντικών συντελεστών είναι από ανεπαρκής έως και ελλιπής.

Ως HAIFA Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα τελευταία τέσσερα χρόνια πραγματοποιούμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που έχουμε ονομάσει We Love Crops. H ιδέα του προγράμματος είναι να
εστιάσουμε σε δυναμικές καλλιέργειες, όπως είναι η καλλιέργεια της κερασιάς, της μηλιάς, του ακτινιδίου, της πατάτας κ.ά. αντίστοιχα με την επωνυμία WeLoveCherry#, WeLoveApple#,
WeLoveKiwi#, WeLovePotato# κ.ο.κ. Σκοπός του είναι να δημιουργούμε εδαφολογικούς χάρτες ανά περιοχή και ανά καλλιέργεια, με τα κατά το δυνατόν πληρέστερα συνολικά δεδομένα, ώστε να
έχουμε μια συνολική εικόνα της περιοχής και να μπορούμε να δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις θρέψης. Στο πλαίσιο υλοποίησης των «We Love» προγραμμάτων, η εταιρεία μας, μεταξύ άλλων,
διενεργεί δωρεάν πάνω από 1.000 αναλύσεις δειγμάτων φύλλων και εδάφους τον χρόνο, με σκοπό την καλύτερη σύσταση θρέψης στον παραγωγό. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έως τώρα μας
έχουν δείξει ότι αρκετά εδάφη παρουσιάζουν ελλείψεις σε φώσφορο, κάλιο και ιχνοστοιχεία.

Για παράδειγμα, βάσει εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος WeLoveKiwi σε περιοχές ανατολικά του Ν. Πιερίας, ο Φώσφορος βρέθηκε
παντού σε οριακά επίπεδα, το Κάλιο, το Μαγγάνιο και o Ψευδάργυρος βρέθηκαν κάτω των ορίων, κυρίως στο κέντρο του νομού, ενώ και ο Σίδηρος βρέθηκε σε χαμηλά επίπεδα, παρόλο που οι
χλωρώσεις Σιδήρου ήταν πολύ εμφανείς.
Έχοντας συλλέξει συνολικά την τεχνική πληροφορία των αναγκών των δέντρων και των καλλιεργήσιμων εδαφών, η εταιρεία μας δημιούργησε προϊόντα θρέψης καλύπτοντας αυτές τις
ελλείψεις σε ειδικές συσκευασίες χωρητικότητας ίσες των δόσεων των ψεκασμών ανά βυτίο και με ονομασία ειδική για τη θρέψη του ακτινιδίου, όπως WeLoveKiwi PK, WeLoveKiwi Micro Mix και
WeLoveKiwi Vitaphos.

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των λιπασμάτων της δικής σας ετΑαπιροδεοίχαής

Το βασικότερο πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση, τόσο ως γενική τεχνογνωσία όσο και ως ειδική εφαρμογή που παρέχουμε σε κάθε παραγωγό ατομικά.
Συνεργαζόμαστε με τη συμβουλευτική εταιρεία Ι-CONSHARE, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συνεργάζεται με έμπειρους, καταξιωμένους και με πολλές διασυνδέσεις ειδικούς επιστήμονες
του κλάδου. Όλοι οι σύμβουλοι συμμετέχουν ενεργά σε διάφορους γεωργικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ερευνητικά προγράμματα. Έχοντας μεγάλη εμπειρία σε πολλές παραγωγές σε
ποικίλες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ι-CONSHARE προσφέρει μια σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τις επιτόπιες επισκέψεις στον αγρό
με τη μετέπειτα υποστήριξη εκτός αγρού.


Υπάρχουν νέα προϊόντα που πρόκειται σύντομα να θέσετε στη διάθεση των Ελλήνων παραγωγών;

Ποτέ δεν επαναπαυόμαστε ούτε αδρανούμε, άλλωστε η φύση και η καλλιέργεια δεν περιμένουν. Έχουμε, ήδη, εισαγάγει τη νέα σειρά κοκκωδών λιπασμάτων Haifa Τurbo K Noble. Πρόκειται για
έναν συνδυασμό ποιοτικής και καινοτόμου σειράς λιπασμάτων Turbo K με την προσθήκη αναστολέα νιτροποίησης DMPP (φωσφορικό 3,4-διμεθυλπυραζόλιο). Άμεσα θα εισαγάγουμε και
ακόμη ένα νέο προϊόν, τη Haifa Urea Triplo, η οποία θα περιέχει τρεις μορφές ουρίας σε ένα σακί, θα περιέχει δηλαδή απλή μορφή ουρίας, ουρία με δύο αναστολείς ουρεάσης και ουρία ελεγχόμενης
απελευθέρωσης.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, έχετε προγραμματίσει κάποιες κινήσεις στην Ελλάδα;
Η μητρική εταιρεία Haifa Chemicals μάς έχει εμπιστευθεί παραχωρώντας μέρος της παραγωγής της στη Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία παραγωγή ακολούθως εξάγεται σε όλες τις
θυγατρικές της παγκοσμίως. Σήμερα, το 25% των μειγμάτων Polyfeed® όλου του ομίλου παράγεται στην Ελλάδα με την τεχνολογία της Haifa και εξάγεται σε 40 χώρες της υφηλίου. Πέραν τούτου και
η σειρά Turbo K & Turbo K Noble παράγεται, επίσης, στην Ελλάδα και εξάγεται σε 20 χώρες. Τέλος, η εταιρεία μας έχοντας αντεπεξέλθει με απόλυτη επιτυχία στα παραπάνω, επιλέχθηκε ως κέντρο
παραγωγής και τροφοδοσίας ιχνοστοιχείων, μειγμάτων ιχνοστοιχείων, παραγωγής βοηθητικών ανάπτυξης φυτών και εδαφοβελτιωτικών για όλες τις θυγατρικές του ομίλου παγκοσμίως. Όλα
αυτά αποτελούν ένα τεράστιο κίνητρο για εμάς να βελτιωνόμαστε συνεχώς και πάντοτε με στόχο το όφελος ακόμη και του πιο απόμακρου ή μικρού παραγωγού που μας εμπιστεύεται.

«Οι περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΚΑΠ να μην πλήξουν το εισόδημα των παραγωγών»

Σας προβληματίζει το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ;
Βεβαίως και είναι μία σοβαρή αλλαγή πλεύσης που όλοι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Δεν θα έλεγα ότι μας προβληματίζει, αντιθέτως η φιλοσοφία του «πρασινίσματος» και της λογικής χρήσης συστατικών θρέψης και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος βρίσκει συμπαραστάτη την Haifa – και ως ιδέα αλλά και ως δράση, καθώς όλα τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα να αξιοποιούν την αποτελεσματική
χρήση των θρεπτικών στοιχείων με την ελάχιστη εφαρμογή τους.

Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ δεν θα πρέπει να συμβαδίζουν με σχέδια για την περικοπή του προϋπολογισμού του ευρύτερου αγροτικού τομέα και τη μείωση ποικίλων δράσεων που στηρίζονται σε αυτόν. Επιπρόσθετα, η εισοδηματική στήριξη των γεωργών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί, καθώς το εισόδημά τους συνεχίζει να δέχεται ισχυρές πιέσεις από τη μεταβολή των τιμών, τις ζημίες
λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την έκθεση στις οικονομικές συνέπειες πολιτικών γεγονότων. Επομένως, καλό θα είναι οι αυξημένες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες που οψίμως και πιεστικά παρουσιάζονται να σταθμίσουν πολύ σοβαρά και προσεκτικά τους τρόπους εφαρμογής τους, ώστε να μην πλήξουν υφιστάμενους παράγοντες, όπως την
ανταγωνιστικότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων.

Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα NutriΝet;

Το NutriNet™ είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό που βοηθά τους καλλιεργητές παγκοσμίως να διαμορφώσουν τα προγράμματα θρέψης των καλλιεργειών τους, μέσω των συστημάτων άρδευσης, ενσωματώνοντας ουσιαστικά όλες τις τεχνικές πληροφορίες και τα δεδομένα που έχει συλλέξει – όπως π.χ. στοιχεία μιας εδαφολογικής ανάλυσης, στοιχεία μιας διαφυλλικής ανάλυσης, στοιχεία του νερού άρδευσης κ.ο.κ. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει το ακριβές
σημείο της καλλιέργειάς του, το είδος της καλλιέργειας και πλήθος άλλων σημαντικών στοιχείων. Κατόπιν, θα πρέπει να προσθέσει τον αριθμό των δεξαμενών και τις πρώτες ύλες που θα υποδεχθούν οι δεξαμενές, έπειτα να συμπληρώσει τη χωρητικότητα και τον ρυθμό παροχής θρεπτικού διαλύματος και άλλες απαραίτητες πληροφορίες, ώστε το πρόγραμμα να εκδώσει αναλυτικό πρόγραμμα θρέψης ανά ημέρα και ανά πότισμα.


Επομένως, το NutriΝet αποτελεί μια πλούσια βάση δεδομένων για τον παραγωγό σχετικά με τις καλλιέργειες που καλλιεργεί, καθώς μπορεί να αποθηκεύει το κάθε πρόγραμμα με το δικό του όνομα και να είναι πλήρως εξατομικευμένο. Έχοντας αυτό το εργαλείο, μπορεί να σχεδιάσει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα Nutrigation™ με βάση τις ανάγκες της καλλιέργειάς του και μόνον. Μπορεί, δηλαδή, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί το πιο ακριβές πρόγραμμα θρέψης για όλες τις καλλιέργειές του online και δωρεάν.

https://www.ypaithros.gr/

 

You may also be interested in this