תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

אבטיח

Get the most from your watermelon crop

 

Watermelon (Citrullus lanatus) is a scrambling and trailing vine in the flowering plant family Cucurbitaceae. It is cultivated for its fruit. 

There is evidence from seeds in Pharao tombs of watermelon cultivation in Ancient Egypt. Watermelon is grown in tropical and subtropical areas worldwide for its large edible fruit, also known as a watermelon, which is a special kind of berry with a hard rind and no internal division, botanically called a pepo. The sweet, juicy flesh is usually deep red to pink, with many black seeds, although seedless varieties have been cultivated. The fruit can be eaten raw or pickled and the rind is edible after cooking.
Source: Wikipedia

המלצות דישון לירקות באזור חוף הכרמלRead more
דשן מינראלי או דשן אורגניRead more

המלצות

המלצות דישון לירקות באזור חוף הכרמלRead more

מחקרים

מאמרים

דשן מינראלי או דשן אורגניRead more