תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

魔力康®技术

聚合物包衣控释技术

 

phase 1 picture魔力康® 产品以聚合物包衣的肥料颗粒为基础。
在生产过程中,水溶性营养素被封装在聚合物外壳中。这种外壳防止肥料在施用到土壤中时立即溶解。外壳的厚度决定了养分释放的周期。
 


 

phase 2 picture
施肥后,土壤水分缓慢渗透包膜。水分开始逐渐溶解颗粒内的营养物质。
  

phase 3 picture

溶解的养分通过包膜扩散到植物根区,根据植物的生长需要,定量为植物提供可用的养分。

扩散速率——实际释放速率取决于土壤温度,并完全由土壤温度决定。释放速率随温度升高而增加,就像植物吸收速率一样。其他因素,如土壤类型、湿度、pH值和微生物活性,不会影响释放速率。而养分则释放到根区,水分的进一步渗透溶解了更多的固体肥料。在某一阶段,颗粒的全部内容物被溶解,准备扩散和释放。从这一阶段开始,释放速度减慢。

 

phase 4 picture

“当养分被释放到根区时,水分的进一步渗透溶解了更多的固体肥料。

在某一阶段,颗粒的全部内容物溶解,准备扩散和释放。

从这一阶段开始,释放速度减慢。”


 

phase 5 picture
释放完成后,空壳破裂并降解,在土壤中没有残留。