תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

French Tarragon in the Garden

Abstract:

Referred as “a chef’s best friend,” French Tarragon (Artemisia dracunculus) is an essential aromatic herb. Other common names include estragon, dragon sagewort, or German tarragon, but it should not be confused with the closely related Russian tarragon. French tarragon may be grown as an annual or as a perennial, as it is winter hardy to zone 4. Depending on the climate, it may be necessary to cover French tarragon with mulch during the winter, when grown as a perennial. French tarragon prefers full sun, well-drained soils, grows to a height of 24 to 36 inches with a 12 to 15 inch spread. For fresh use, harvest sprigs of French tarragon as needed or for storage harvest the entire plant and dry.