תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Ghid pentru culturi: Cerințele nutritive ale cartofilor

Cuprins:

 1. Curbe de absorbție a substanțelor nutritive
 2. Funcțiile principale ale substanțelor nutritive ale plantelor
 3. Tulburări nutriționale la cartofi
 4. Standarde de analiză a frunzelor
 5. Cerințele de nutrienți ai plantelor

 

2.1 Curbe de absorbție a substanțelor nutritive

Consumul de nutrienți este cel mai mare în timpul extinderii tuberculului (procesul intensiv de creștere a volumului).

Cantitatea de nutrienți eliminată de o cultură de cartofi este strâns legată de randament. De obicei, două producțiivor duce la eliminarea substanțelor nutritive de două ori. Nutrienții trebuie să fie aplicați cât mai precis pe zona de absorbție, puțin înainte sau în momentul în care cultura are nevoie de ei. Dacă nu reușiți să vă asigurați că fiecare plantă obține o cantitate echilibrată adecvată de nutrienți, calitatea culturilor se poate strica, iarrandamentul se poate reduce.

Cea mai mare necesitate de potasiu, așa cum se arată în figura 4, este în timpul stadiului de îngroșare a tuberculilor. Înflorirea plantelor de cartof este un indiciu când începe această etapă morfologică. În consecință, perioada ideală de aplicare laterală cu Multi-K ™ ar fi în perioada de îngroșare a tuberculilor.

 

 

Figura 4: Asimilarea absorbției de macronutrienți de către o plantă întreagă de cartofi

Sursa: Harris (1978)

 

 

Cerințele zilnice ale tuberculilor de cartofi în faza critică de îngroșare sunt de 4,5 kg / ha N, 0,3 kg / ha P și 6,0 kg / ha K. Cerințele de potasiu ale tuberculilor de cartofi în faza de umplere sunt foarte mari, deoarece sunt considerate mari consumatori de potasiu. Creșterea zilnică a randamentului în faza critică de îngroșare a tuberculilor poate atinge 1000 - 1500 kg / ha / zi. Prin urmare, este important să furnizați nutrienții necesari ai plantei în timpul stadiului de îngroșare a tuberculilor, în raport N-P-K corect și în cantități mari.

 

 

Figura 5: Absorbția de nutrienți macro și secundari de către vrej și tuberculii plantelor de cartofi la o producție de 55 tone / ha

Sursa: Reiz, 1991

 

 

Figura 6: Absorbția de micro-nutrienți de către viță și tuberculii plantelor de cartofi la o producție 55 tone / ha

2.2 Funcții principale ale nutrienților

 

Tabelul 1: Rezumatul principalelor funcții ale nutrienților vegetali

Nutrient

Functions

Nitrogen (N)

Synthesis of proteins (growth and yield).

Phosphorus (P)

Cellular division and formation of energetic structures.

Potassium (K)

Transport of sugars, stomata control, cofactor of many enzymes, reduces susceptibility to plant diseases.

Calcium (Ca)

A major building block in cell walls, and reduces susceptibility to diseases.

Sulfur (S)

Synthesis of essential amino acids cystine and methionine.

Magnesium (Mg)

Central part of chlorophyll molecule.

Iron (Fe)

Chlorophyll synthesis.

Manganese (Mn)

Necessary in the photosynthesis process.

Boron (B)

Formation of cell wall. Germination and elongation of pollen tube.

Participates in the metabolism and transport of sugars.

Zinc (Zn)

Auxins synthesis.

Copper (Cu)

Influences in the metabolism of nitrogen and carbohydrates.

Molybdenum (Mo)

Component of nitrate-reductase and nitrogenase enzymes.

 

 

Tabelul 2: Efectele nutrienților și a sursei de potasiu asupra calității randamentului

Parameter

Increase in dosage of

Application of  KCl in comparison to chloride-free K (-Cl)

Nitrogen

Phosphorus

Potassium

Tuber size

No effect

Chloride-free K helps increasing size

Sensitivity to mechanical damage

No information

Tuber blackening 1

 

No effect

No effect

KCl is more effective than (-Cl)

% dry matter 2

Slight effect

Some reports claim that heavy applications of KCl can result in a lower dry matter, this might be due to the chloride effect

% starch 3

Some reports claim that heavy applications of KCl can result in a lower dry matter, this might be due to the chloride effect

% protein

Conflicting results

Chloride-free K helps increasing content

% reducing sugars

Inconsistent

No difference

Taste

No effect

Chloride-free K is better

Blackening after cooking

No effect

 

 

1 Înnegrirea este cauzată de oxidarea compușilor fenolici când coaja este expusă
2 Este necesar un procent ridicat de materie uscată în cartofii pentru prelucrare. 
3 Sunt de dorit concentrații mari. Caracteristica este corelată cu gravitația specifică

 

Azotul (N)

Gestionarea adecvată a N este unul dintre cei mai importanți factori necesari pentru obținerea unui randament ridicat (Fig. 7) de cartofi de calitate excelentă. O furnizare adecvată de N la început de sezon este importantă pentru a susține creșterea vegetativă.

 

 

Figura 7: Efectul azotului (N) asupra randamentelor de cartofi

 

N în cantitate excesivăîn sol, aplicat la sfârșitul sezonului, întârzie maturitatea tuberculilor și duce la o coajăsubțire, ceea ce dăunează calității tuberculului și proprietăților de depozitare. Cartofii sunt o cultură cu rădăcină superficială, care se dezvoltă în general pe soluri nisipoase și bine drenate. Aceste condiții de sol fac dificilă gestionarea apei și a N, deoarece azotatul este susceptibil la pierderi din cauza levigării. Pe aceste soluri nisipoase, se recomandă cartofii să primească aplicări divizate de N în timpul sezonului de creștere. Aceasta implică aplicarea unei părți din necesarul total de N înainte de plantare și aplicarea restului în timpul sezonului prin aplicări laterale sau prin sistemul de irigație cu Nutrigation ™ (fertirigare).

 

Perioada cu cea mai mare cerere de N variază în funcție de soiul de cartofi și este legată de caracteristicile soiului, cum ar fi densitatea rădăcinii și timpul până la maturitate. Analiza pețiolilor în timpul sezonului de creștere este un instrument util, care permite cultivatorilor să determine cantitateade N în cultură și să răspundă în timp util cu nutrienți adecvați.

 

Un raport echilibrat de amoniu / azotat este foarte important la timpul plantării. Prea mult azotat de amoniu este un dezavantaj, deoarece reduce pH-ul zonei radiculare și, prin urmare, favorizează boala Rhizoctonia. Azotul nitric îmbunătățește absorbția cationilor, cum ar fi calciul, potasiul și magneziul, necesare pentru valori ale gravitației specifice.

 

 

Figura 8: Răspuns relativ al creșterii cartofului la concentrațiile de azotat-amoniu din soluția de nutrienți

La 12 mM de N, plantele au prezentat o toxicitate de amoniu intervenal cu nutriție NH4 +, dar și creștere sănătoasă cu nutriție NO3. Astfel, este necesar un control atent al concentrațiilor de NH4 + pentru a reduce toxicitatea de amoniu pentru plantele de cartofi.

 

 

Figura 9: Efectul raportului nitrat / amoniu și rata N asupra randamentului total al U.T.D. tuberculi

Sursa: Legume și fructe, februarie / martie, 2000. Africa de Sud

 

 

 

Evaluarea azotului

Testarea solului la o adâncime de 60 cm. în primăvară este esențială pentru planificarea unui program de management eficient al N. Probele de sol post-recoltare îi pot ajuta pe cultivatori să selecteze culturile succesive, ceea ce va folosi la maximum N rezidual după cultura cartofului.

 

Necesarul de azot din cultură în timpul îngroșării tuberculului poate fi de 2,2 la 3,0 kg / ha / zi. Prelevarea de nitrați din pețiol permite monitorizarea în timp a stării nutriențilordincultura. Se recomandă colectarea celui de-al patrulea pețiol din 30 - 50 de plante alese aleatoriu pe câmp (Fig. 10). Probele de țesut sunt adesea colectate săptămânal pentru a urmări modificările nivelului de nitrați și pentru a planifica aplicațiile suplimentare de îngrășăminte, în cazul în care nivelurile scad sub valoarea optimă.

 

Nivelurile critice de nitrați din pețiol scad pe măsură ce cultura de cartof se dezvoltă și se maturizează. Îngeneral, niveluriledeN- nitratînpețiollaîngroșareatuberculilorsunt<10.000 ppm = scăzute, 10.000-15.000 ppm = mediu,> 15.000 ppm = suficiente. (Fig. 11)

 

 

Figura 10: Structura celei de-a 4-a frunze pe o plantă de cartofi

 

 

Figura 11: Interpretarea nivelurilor de N-NO3 în pețiolele cartofilor în diferite stadii de creștere

 

 

Phosphorus (P)

Fosforul este important pentru dezvoltarea radiculară timpurie, precum și a mugurilor, oferind energie pentru procesele vegetale, cum ar fi absorbția și transportul ionilor. Rădăcinile absorb ionii fosfat numai atunci când sunt dizolvați în apa solului. Deficiențele de fosfor pot apărea chiar și în solurile cu P abundent disponibil, dacă seceta, temperaturile scăzute sau boala interferează cu difuzarea P la rădăcină, prin soluția de sol. Aceste deficiențe vor duce la dezvoltarea redusă a rădăcinii și la funcționare inadecvată.

În stadiul de inițiere a tuberculilor, o livrare a unei cantități adecvate de fosfor asigură formarea unui număr optim de tuberculi. După inițierea tuberculului, fosforul este o componentă esențială pentru sinteza, transportul și stocarea amidonului.

Cercetări recente sugerează că modificările îngrășământului cu P, cum ar fi aditivii de polimeri, substanțele humice și acoperirile pot fi benefice pentru îmbunătățirea absorbției de P și a producției de cartofi.

 

Potassium (K)

Plantele de cartof preiau cantități mari de potasiu pe tot parcursul perioadei de creștere. Potasiul are un rol important în controlul stării apei din plante și a concentrației ionice interne a țesuturilor plantei, cu o atenție specială asupra funcționării stomatale.

Potasiul joacă un rol pozitiv major în procesul de reducere a nitraților în cadrul plantei. În cazul în care trebuie aplicate cantități mari (de exemplu> 400 kg / ha K2O), în condiții temperate este recomandat să divizați aplicările la 6-8 săptămâni între ele.

Cartofii necesită cantități mari de K în sol, deoarece acest nutrient este crucial pentru funcțiile metabolice, cum ar fi mișcarea zaharurilor din frunze în tuberculi și transformarea zahărului în amidon de cartofi. Deficiențele de potasiu reduc randamentul, mărimea și calitatea culturii de cartofi. Lipsa unui sol adecvat K este, de asemenea, asociată cu o gravitate specifică scăzută a cartofilor.

Deficiențele de potasiu afectează rezistența culturii la boli și capacitatea acesteia de a tolera stresuri precum secetă și îngheț. Aplicarea îngrășământului cu K prin difuzare înainte de plantare este cea mai frecvent recomandată. Dacă K-ul este aplicat pe bandă, ratele trebuie menținute sub 45 kg K2O / ha pentru a evita orice vătămare a sării la germenii în curs de dezvoltare.

 

 

Selectarea celui mai bun îngrășământ cu K

Sursa de potasiu joacă un rol important în calitatea și randamentul tuberculilor de cartofi. Prin compararea diferitelor surse de K, s-a constatat că azotatul de potasiu Multi-K crește substanța uscată și randamentul semnificativ mai mare decât alte surse de K (Fig. 12 și 13). Acest studiu a fost realizat pe diferite soiuri și toate acestea au răspuns cu un randament mai mare de tuberculi la tratamentul Multi-K ™ (Fig. 14).

 

 

Figura 12: Efectul diferitelor îngrășăminte potasice asupra randamentului tuberculului de cartofi

Sursa: Reiz, 1991

 

 

 

Figura 13: Efectul diferitelor îngrășăminte potasice asupra conținutului de materie uscată din tuberculii de cartofi

Sursa: Reiz, 1991

 

 

Figura 14: Efectul diferitelor îngrășăminte potasice asupra producției de cartofi dinsoiuri diferite

Sursa: Bester, 1986

 

 

Greutatea specifică a cartofului și culoarea chipsurilor sunt parametri importanți pentru industria procesării cartofilor. Ambii acești parametri răspund în mod favorabil la tratamente cu azotat de potasiu Multi-K ™ în comparație cu alte surse de îngrășăminte K (Fig. 15, 16).

 

 

Figura 15: Efectul diferitelor îngrășăminte potasice asupra clasificării culorii chipsurilor

Sursa: Reiz, 1991

 

 

Figura 16: Efectul diferitelor îngrășăminte potasice asupra gravității specifice a tuberculilor de cartofi

Source: Reiz, 1991

Pe lângă efectul favorabil al Multi-K™ asupra calității și randamentului tuberculilor de cartof, acesta îmbunătățește, de asemenea, durata de valabilitate a tuberculilor depozitați (Fig. 17).

 

 

Figura 17: Efectul pierderii de masă a diferitelor îngrășăminte cu K în timp (@ 20oC, RH 66%)

Sursa: Bester (1986)

Calcium (Ca)
Calciul este o componentă cheie a pereților celulari, contribuind la construirea unei structuri puternice și la asigurarea stabilității celulare. Pereții celulari îmbogățiți cu calciu sunt mai rezistenți la atacul bacterian sau fungic. De asemenea, calciul ajută planta să se adapteze la stres influențând reacția în lanț a semnalului atunci când apare stresul. De asemenea, are un rol cheie în reglarea transportului activ al potasiului pentru deschiderea stomatală.

 

Magneziul (Mg)

Magneziul are un rol central în fotosinteză, deoarece atomul său este prezent în centrul fiecărei molecule de clorofilă. De asemenea, este implicat în diverse etape cheie ale producției de zahăr și proteine, precum și în transportul zaharurilor sub formă de zaharoză de la frunze la tuberculi.

Creșteri de randament de până la 10% au fost obținute în studiile în care s-a practicat aplicarea periodică a îngrășămintelor cu magneziu.

 

Sulful (S)

Sulful reduce nivelul de rugină obișnuită și pudrată. Acest efect este legat de o reducere a pH-ului solului unde se aplică sulf în forma sa elementară.

 

2.3 Tulburări nutriționale la cartofi

Azotul

Deficitul de azot se manifestă prin frunze palide cu creștere redusă și are ca rezultat un randament redus de tuberculi (mărime și număr). Deficiența este agravată de nivele extreme ale pH-ul solului (scăzut sau ridicat), materie organică scăzută, condiții de secetă sau irigații abundente (Fig. 18).

 

Excesul de azot determină întârzierea maturității, creșterea excesivă a vârfului, miez crăpat și crăpăturile de creștere, sensibilitatea crescută la boli biotice, reducerea gravitației specifice tuberculului și dificultăți de „ardere” a viței înainte de recoltare.

 

 

Figura 18: Simptome caracteristice deficienței de azot (N)

 

 

 

Phosphorus

Simptomele și sindroamele tipice legate de deficiența de fosfor sunt: un număr mai mic de tuberculi, tuberculi mai mici, plante șiștăvite, îngălbenirea frunzelor mai vechi, frunze mici de culoare verde închis (Fig. 19). Deficiența de P duce la reducerea vigorii timpurii, maturitate întârziată și randamente reduse.

Fosforul excesiv, când este prezent, leagă alte elemente, cum ar fi calciul și zincul, inducând astfel deficiențele acestora.

 

 

Figura 19: Simptome caracteristice deficienței de fosfor (P)

 

 

 

Potasiu

Deficiența de potasiu întârzie absorbția de azot, încetinește creșterea plantelor și duce la randamente reduse, calitate inferioară și rezistență slabă la boli. Simptomele tipice ale deficienței K sunt necroza marginilor frunzelor, senescența prematură a frunzelor (Fig. 20)

Potasiul excesiv determină reducerea gravitației specifice a tuberculilor și absorbția redusă de calciu și / sau magneziu. De asemenea, degradează structura solului.

 

 

Figura 20: Simptome caracteristice deficienței de potasiu (K)

 

 

 

Calciu

Deficitul de calciu interferează cu creșterea rădăcinilor, determină deformarea vârfurilor frunzelor în creștere și poate duce la randamente reduse și la o calitate slabă. Tuberculii cu cartofi cu calciu au capacitate de depozitare redusă. Nivelurile scăzute de calciu din sol duc la o structură mai slabă a solului.

Typical symptoms of calcium deficiency are yellow curled leaves on upper leaves, tip burns, and small chlorotic new leaves. (Fig. 21) Simptomele tipice ale deficienței de calciu sunt frunzele galbene ondulate pe frunzele superioare, arsurile vârfurilor și frunze mici noi clorotice. (Fig. 21)

Calciul excesiv are ca rezultat absorbția redusă de magneziu, cu simptomele legate de deficiența de magneziu.

 

Figura 21: Simptome caracteristice deficienței de calciu (Ca)

 

 

 

Magnesium

Deoarece magneziul este un element cheie în fotosinteză, rata sa încetinește în condițiile deficienței de magneziu, ceea ce duce la formarea tuberculilor reduși și randamente mai mici. Deficitul sever de magneziu poate reduce randamentele cu până la 15%. Tuberculii cu deficit de magneziu sunt mai ușor deteriorați în timpul ridicării și depozitării.

Simptome tipice de deficiență: Frunzele devin galbene și maro, Frunzele se ofilesc și mor, Plantele șiștăvite, maturizarea timpurie a culturilor, Finisarea peridermului slab a tuberculilor. (Fig. 22)

Excesul de magneziu duce la reducerea absorbției de calciu, cu simptomele legate de deficiența de calciu.

 

 

Figura 22: Simptome caracteristice deficienței de magneziu (Mg)

 

 

 

Sulf

Deficitul de sulf (S) determină o creștere redusă, iar frunzele devin de un verde pal sau galben. Numărul de frunze este redus.   (Fig. 23)

 

 

Figura 23: Simptome caracteristice deficienței de sulf (S)

 

 

 

Iron

În condiții de deficiența de fier (Fe), zonele intervenale devin clorotice în timp ce venele rămân verzi. În cazurile de deficiență severă, întreaga frunză este clorotică. (Fig. 24). Simptomele deficienței de fier apar mai întâi pe frunzele cele mai tinere.

 

 

Figura 24: Simptome caracteristice deficienței de fier (Fe)

 

 

 

Bor

Borul (B) reglează transportul zaharurilor prin membrane și joacă, de asemenea, un rol cheie în diviziunea celulară, dezvoltarea celulelor și metabolismul auxinei.

În condiții de deficiență de bor, mugurii în creștere mor, iar plantele apar stufoase, având internozi mai scurte. Frunzele se îngroașă și se îndoiesc în sus, țesutul frunzelor se întunecă și se prăbușește. Pe tuberculi apar pete necrotice brune și se formează un punct de rugină intern. (Fig. 25)

 

 

Figura 25: Simptome caracteristice deficienței de bor (B)

 

 

 

Cupru

În condiții de deficiență de cupru (Cu) frunzele tinere devin slăbite și ofilite, mugurii terminali scad în cadrul procesului de dezvoltarea mugurilor de flori, iar vârfurile frunzelor devin necrotice (Fig. 26).

 

 

Figura 26: Simptome caracteristice deficienței de bor (B)

 

 

Zinc

Simptome ale deficitului de zinc: frunzele tinere devin clorotice (verde deschis sau galben), înguste, cuptate în sus și dezvoltă arsuri de vârf. Alte simptome ale frunzelor sunt venele verzi, pătarea țesuturilor moarte și aspectul erect. (Fig. 27)

 

 

Figura 27: Simptome caracteristice deficienței de zinc (Zn)

 

 

Mangan

Simptome de deficiență de mangan (Mn): pete negre sau brune pe frunzele mai tinere,urme de îngălbenire,calitate slabă a peridermului tuberculilor (Fig. 28). Tuberculii sunt mai ușor deteriorați în timpul ridicării și depozitării.

 

 

Figura 28: Simptome caracteristice deficienței de mangan (Mn)

 

 

 

Tabelul 8: Niveluri de referință pentru fiecare nutrient la nivel foliar:

Nutrient (%)

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Nitrogen (N)

< 4.2

4.2-4.9

5.0-6.5

>6.5

 

Phosphorus (P)

<0.23

0.23-0.29

0.3-0.55

>0.6

 

Potassium (K)

<3.3

3.3-3.9

4.0-6.5

6.5-7.0

>7.0

Calcium (Ca)

<0.6

0.6-0.8

0.8-2

>2.0

 

Magnesium (Mg)

<0.22

0.22-0.24

0.25-0.5

>0.5

 

Sulfur (S)

 

 

0.30-0.50

 

 

 

 

Nutrient (ppm)

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Copper (Cu)

<3

3.0 -5.0

5.0 -20

30-100

 

Zinc (Zn)

<15

15-19

20-50

 

 

Manganese (Mn)

<20

20-30

50-300

700-800

>800

Iron (Fe)

 

 

50-150

 

 

Boron (B)

<15

18-24

30-60

 

 

Sodium (Na)

 

 

0-0.4

>0.4

 

Chloride (Cl)

 

 

0-3.0

3.0-3.5

>3.5

 

2.5 Necesarul de nutrienți

 

 

Tabelul 9: Cerințe nutritive ale cartofilor

Expected yield (ton/ha)

Removal by yield (kg/ha)

Uptake by whole plant (kg/ha)

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

20

38

18

102

2

2

105

28

146

29

19

40

76

36

204

4

4

171

50

266

42

28

60

114

54

306

6

6

237

72

386

55

37

80

152

72

408

8

8

303

95

506

68

46

100

190

90

510

10

10

369

117

626

82

55

110

209

99

561

11

11

402

128

686

88

59

 

Aveți nevoie de mai multe informații despre cum să cultivați cartoful? Puteți să accesați oricând cuprinsul ghidului cu privire la îngrășământul pentru cartofi & cultura de cartofi? You can always return to the potato fertilizer & potato crop guide table of contents

Accesați Ghidul Culturii: Cultivarea cartofului pentru a afla mai multe despre cultivarea cartofilor folosind produse Haifa.

 

Articole similare:

Îngrășământ cu NPK - Îngrășăminte solubile în apă

Fertilizarea plantelor & nutriția plantelor

Informatii despre hrănirea foliară

Îngrășăminte cu azotat de potasiu

Deficiența de nutrienți a plantelor