תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

How to increase citrus fruit size in Israel

 

A single foliar application of Haifa Bonus 12-2-44 increased potassium (K) level in leaves and fruit size distribution

 
 

Crop/cultivar

Citrus/ Newhol (an early yielding navel)
Country / locationIsrael / Kibbutz Hatzor
ObjectivesIncrease fruit size at early season
Haifa product testedHaifa Bonus 12-2-44
Application methodFoliar nutrition
Tested treatment1 x foliar  feeding with Haifa Bonus 12-2-44 @ 9% conc. & 3500 lit./Ha
Control treatment results22% fruit >75mm Ø;   Total yield = 64 MT/Ha
K conc. in leaves = 1.17%
Grower’s revenue from yield:  11,970 US$/MT
Best treatment results50% fruit >75mm Ø;   Total yield = 76 MT/Ha
K conc. in leaves = 1.5%.    No phytotoxicity
Grower’s revenue from yield:  20,720  US$/MT
Characteristics of best treatmentYield increase:  12 MT/Ha
Grower’s revenue increase from yield:  8750 US$/MT
All advantages obtained without combining growth substances.
Very likely to alleviate damage to leaves caused by leaf-miner.
Cost of treatment (application + material) 257 US$/Ha
Net benefit of best treatment8,500 US$/Ha
Benefit/Cost ratio34
ConclusionsLocal & Worldwide: Should be tried out on all cultivars benefiting from increased fruit size
ReferenceY. Soffer, R. Baram & D. Ruber