תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Mexico: Apple trees fertigation and foliar feeding plan

 

A thorough fertilization program, in accordance with the month of the year and the tree's physiological stage

 

 

MonthPhysiological stage

Nutrient requirement (kg/ha)

Fertilizer application (kg/ha)

N

P2O5

K2O

Multi-K

Haifa MAP

Amm. nitrate

FebruaryDormancy

30

20

15

34

32

64

MarchFlower initiation

30

20

15

34

32

64

AprilFruit-set

25

10

40

90

16

36

MayFruitlet development and bud initiation

20

20

40

90

32

15

JuneFruit development & vegetative development

10

10

30

70

16

 
JulyFruit development & vegetative development

10

10

30

70

16

 
AugustBeginning of harvest

2

10

  

20

 
SeptemberEnd of harvest

15

    

44

October 

15

  

68

 

20

Total application (kg/ha)

157

100

200

456

164

243

 

 

 

 

 

Month

Physiological stage

Fertilizer application (kg/tree)

Multi-K

Triple Superphosphate

Amm. Sulfate

Amm. nitrate

FebruaryDormancy

0.16

0.08

0.26

 
MayFruitlet development and bud initiation

0.13

0.08

 

0.03

SeptemberAfter Harvest

0.03

0.03

 

0.05

Total application (kg/ha)

453

226

363

113

 

 

 

 

Foliar feeding program of an apple grove in Mexico

 

Month

Physiological stage

Product

Solution concentration (%)

MarchFlower initiationPoly-Feed 12-45-12 + M.E.

0.5

AprilFruit-set initiationPoly-Feed 12-45-12 + M.E.

0.5

MayFruitlet development and bud initiationPoly-Feed 20-5-32 + M.E.

0.5

JuneFruit development & vegetative developmentMagnisal 11-0-0 + 15MgO

0.4

Multi-npK 12-2-44

0.5

JulyFruit development & vegetative developmentMagnisal 11-0-0 + 15MgO

0.4

Multi-npK 12-2-44

0.5

AugustBeginning of harvestMulti-npK 12-2-44

0.5

SeptemberEnd of harvestPoly-Feed 19-19-19 + M.E.

0.5

Magnisal 11-0-0 + 15MgO

0.4

October Poly-Feed 19-19-19 + M.E.

0.5

 

 

Need more information about how to grow apple tree? You can always return to the apple tree fertilizer & tomato crop guide table of contents