תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Base-dressing

Comment faire pousser des carottes avec des engrais haïfa

Recommandation de fertilisation pour la culture des carottes avec des engrais Haïfa, pour obtenir une nutrition optimale des plantes et un excellent rendement

Milieu de culture: champ ouvert.
Population végétale : 1 800 000 à 2 000 000 Graines/ha.
Rendement attendu : 60-80 T/ha.

How to grow carrots with Haifa fertilizers

Fertilization recommendation for growing carrots with Haifa fertilizers, to achieve optimal plant nutrition & excellent yield

 

Growing medium: open field.
Plant population: 1,800,000-2,000,000 Seeds/ha.
Expected yield: 60-80 T/ha.

Potasyum gübrelemesi soya fasulyesi yaprak bitlerini nasıl baskılayabilir | Tom Bruulsema, Christina DiFonzo ve Claudio Gratton

Yaprak biti, Kuzey Amerika'nın Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgelerinde soya fasulyesinin en önemli böcek zararlısı haline gelmiştir. K noksanlığı göstermeyen bitkilere, gösterene göre daha az zarar vermektedir.

Curmalii japonezi (kaki) în creștere, fără deficiențe de nutrienți

Folosind îngrășămintele companiei Haifa și urmând programul nostru de fertilizare, curmalii japonezi (kaki) utilizează toți nutrienții necesari pentru a da fructe deosebite

Culturi de dovleci cu îngrășăminte Haifa

Recomandări de fertilizare pentru creșterea dovleceilor, în funcție de diverși factori și metoda de fertilizare

Cerințe de potasiu pentru recoltele de impulsuri | Ch. Srinivasarao, Masood Ali, A.N. Ganeshamurthy și K.K.

În India, pulsurile sunt cultivate mai ales pe terenurile marginale și sub-marginale, fără aporturi corespunzătoare. Multe experimente pe teren pe diverse culturi de impulsuri arată beneficii de la aplicarea K. De asemenea, îmbunătățirea furnizării de K îmbunătățește fixarea azotului biologic (N) și conținutul de proteine al boabelor de puls.

 

Cum se cultivă mazărea folosind îngrășămintele companiei Haifa

Program de fertilizare pentru cultivarea mazării cu îngrășăminte ale companiei Haifa, pentru a obține o nutriție optimă a plantelor și un randament excelent  

Metoda de creștere: câmp deschis.

Καλλιέργεια λωτών χωρίς τροφοπενίες θρεπτικών συστατικών

Χρησιμοποιώντας τα λιπάσματα της Haifa και ακολουθώντας το πρόγραμμα λιπασματοποίησης, οι λωτοί λαμβάνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να αποδώσουν εξαιρετικούς καρπούς

Καλλιέργεια κολοκύθων με λιπάσματα Haifa

Συστάσεις λίπανσης για την καλλιέργεια κολοκύθας, ανάλογα με διάφορους παράγοντες και τη μέθοδο λίπανσης

Πώς να αναπτύξετε τον αρακά σας με τα λιπάσματα της Haifa

Πρόγραμμα λίπανσης για την καλλιέργεια αρακά με λιπάσματα Haifa, για τη βέλτιστη θρέψη των φυτών και την εξαιρετική απόδοση  

Μέθοδος ανάπτυξης: Ανοικτός αγρός.

עמודים

Subscribe to Base-dressing