תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Controlled Release Fertilizers (CRF)

Multicote™ - una fuente ideal de boro para el eucalipto

La deficiencia de boro (B) es un problema frecuente en las plantaciones de eucaliptos. El boro es
vital para varios procesos metabólicos de la planta, como el crecimiento de brotes y de las raíces.

Multicote™ Agri - an ideal source of boron for Eucalyptus

Boron (B) deficiency is a common problem in eucalyptus plantations. The boron is vital for several metabolic processes in the plant. growing parts such as shoots and root tips. Insufficient concentration of boron in the soil may result in

Sebze Bitkileri için IFAS Standardize Gübreleme Önerileri | George J. Hochmuth ve Edward A. Hanlon

Bu yayın, IFAS Extension Soil Testing Laboratory (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı olarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini özet biçimde sunmaktadır. ESTL toprak testi raporlarının ve gübreleme önerilerinin üretildiği temel bilgileri içerir.

Sebze ürünleri için IFAS standartlarındaki gübreler hakkında öneriler

Bu yayın, IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı olarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini özetlemektedir. ESTL toprak testi raporlarının üretildiği temel bilgileri ve IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı gübreleme önerilerini içerir.

IFAS Standartlarında Sebze Bitkileri için Gübreleme Önerileri

Bu yayın, IFAS Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından yapılan toprak testlerine dayanarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini kısaltılmış olarak sunmaktadır. ESTL toprak testi raporlarının ve gübreleme önerilerinin bildirdiği temel bilgileri içerir.

Multicote™ Agri significantly increased asparagus yield in France

 

 

O aplicare a unei formule specifice Agri Multicote ™ pentru sparanghel a crescut randamentul și a sporit rentabilitatea.

   Description

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Το Multicote ™ Agri αύξησε σημαντικά τη απόδοση των σπαραγγιών στη Γαλλία

 

Η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου τύπου Multicote ™ Agri για τα σπαράγγια αύξησε την απόδοση και ενίσχυσε την κερδοφορία.

   Description

עמודים

Subscribe to Controlled Release Fertilizers (CRF)