תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Foliar nutrition

How to grow carrots with Haifa fertilizers

Fertilization recommendation for growing carrots with Haifa fertilizers, to achieve optimal plant nutrition & excellent yield

 

Growing medium: open field.
Plant population: 1,800,000-2,000,000 Seeds/ha.
Expected yield: 60-80 T/ha.

Şeker pancarı gübrelemesi (Rusya)

 

Haifa Poly-Feed foliar Sugarbeet Şeker pancarı bitkilerinin vejetatif gelişimini arttırarak daha yüksek yumru verimi sağladı.

Bitki/Çeşit

Şeker pancarı / RMS-73

Potasyum gübrelemesi soya fasulyesi yaprak bitlerini nasıl baskılayabilir | Tom Bruulsema, Christina DiFonzo ve Claudio Gratton

Yaprak biti, Kuzey Amerika'nın Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgelerinde soya fasulyesinin en önemli böcek zararlısı haline gelmiştir. K noksanlığı göstermeyen bitkilere, gösterene göre daha az zarar vermektedir.

Pamukta Potasyum Beslemesi | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Etkili ve verimli pamuk üretimi için potasyum (K) ihtiyacı bilgisi gereklidir. Pamuğun K ile gübrelenmesi karmaşık bir konudur, çünkü toprakların K tedarik kapasitesi ve K gübre emilimi açısından büyük ölçüde değişir.

Potasyum Gübrelemesinin Pamukta Verime Olumlu Katkısı

İki kez Multi-K yaprak uygulaması, Potasyum klorür uygulamalarına kıyasla % 24 verim artışı sağladı.

Bitkisel ürün / çeşit

Pamuk Tohumu / ICH-6

Foliar feeding Increases cotton lint yield and profit

Applications of Haifa Bonus and Poly-Feed increased cotton lint yield

Crop/cultivar

Cotton / Acala

Fertilización de albaricoques en España

  Los fertilizantes de Haifa satisfacen las necesidades del cultivo, lo que se traduce en un mejor rendimiento   

Ghid pentru cultura de măsline

Index: Originea și istoria Descrierea plantelor și fiziologia Cultivarea de măsline la nivel mondial Soiuri de măsline Producție  

Hrănirea foliară Crește randamentul și profitul de scame din bumbac

Aplicațiile Bonusului Haifa și Poly-Feed au crescut randamentul de scame din bumbac

Crop/cultivar

Cotton / Acala

עמודים

Subscribe to Foliar nutrition