תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Greenhouses

Multicote Agri uygulaması sera domateslerinde N uygulama miktarını düşürdü.

N uygulamasında % 37.5 azaltma, toplam verim, protein içeriği ve net gelirde hafif, ihmal edilebilir ve önemsiz bir azalmayla sonuçlandı

 

Ürün/çeşit

Manual cu privire la salataverde hidroponică

Rezumat: Acest sistem de producție de seră hidroponică a fost proiectat pentru operațiuni mici pentru a asigura producția locală de salată, precum și angajarea proprietarilor. Grupul nostru de cercetare a experimentat mai multe forme de hidroponie, dar a considerat că acest sistem plutitor este cel mai robust și mai blânddintre sistemele disponibile.

MyMultifeed™

Multifeed™ BigBag – O metodă inovatoare de aplicare a îngrășămintelor pentru horticultura avansată
 
רומנית

Εγχειρίδιο για το Μαρούλι Υδροπονίας

Περίληψη: Αυτό το υδροπονικό σύστημα παραγωγής θερμοκηπίου σχεδιάστηκε για μικρές επιχειρήσεις για την παροχή τοπικής παραγωγής μαρούλι κεφαλής καθώς και απασχόλησης στους ιδιοκτήτες. Η ερευνητική μας ομάδα έχει πειραματιστεί με πολλές μορφές υδροπονίας, αλλά έχει βρει ότι αυτό το πλωτό σύστημα είναι το πιο ισχυρό και συγχωρεί τα διαθέσιμα συστήματα.

MyMultifeed™

Multifeed™ BigBag – Μια καινοτόμος μέθοδος εφαρμογής λιπάσματος για την προηγμένη καλλιέργεια κηπευτικών  
יוונית

Soilless greenhouses represent the edge of horticulture technology.

At Haifa we know the challenges farmers are facing while growing  in soilless greenhouses: small volume of growth medium and water with low capacity to retain plant nutrients requirements.

perfect match of plant nutrition to the crop growth needs.

Haifa has developed a pioneering range of soluble fertilizers that provide soilless crops with precise nutrition, maximizing yields and profitability.

Haifa's nutritional solutions precisely meet your crop's needs at any growth stage. Haifa specialty products are composed of pure plant nutrients and they are free of chloride or sodium. Thanks to Haifa’s innovative products, the water pipes and drippers will remain 100% clean and efficient. Decades of research and worldwide activity have made Haifa a genuine expert in plant nutrition, from development to supply and application. Haifa Group - Advanced Nutritional Solutions  for Soilless Crops

 

 

Modern fertilizers facilitate greenhouse maintenance

Modern greenhouse growers are facing the challenge of providing efficient plant nutrition while recycling drain water and keeping the watering pipes clean. With the right fertilizers, these goals can be fully achieved.

 

                                                         ♦ Keeping sodium out of the system

Plant nutrition used in soilless and hydroponic greenhouses must be efficient, precise, and contain only essential nutrients. Non-beneficial elements may accumulate in recycled drain water systems, changing parameters such as pH and EC levels, and putting the crops at risk.
Following an EU legislation, which forces growers to recycle 100% of the waste water, Haifa has developed Multi-K™ Reci, a potassium nitrate with
near-zero sodium that ensures low sodium levels in recycled drain water. Most plants won’t take up sodium and therefore sodium concentration in the feeding solution will increase during time and may harm the crops. 
With a maximum value of 300 ppm sodium, Haifa Multi-K™ Reci contains up to 90% less sodium than any other potassium nitrate fertilizers in the market. It prevents the increase of sodium levels in the feeding solution and by that ensures healthier crops.

 

                                                     

               

               ♦ Highly efficient Phosphorus source

Phosphate in traditional fertilizers (MKP, MAP) is in the form of orthophosphate, and can easily form a compound with calcium, magnesium and iron, causing precipitation in the system. It is then no longer available for the plant and can even cause clogging. An increase of phosphate won’t improve the availability for the plant as this precipitation reaction increases.

Haifa VitaPhos-K™, a special polyphosphate based fertilizer, enables a true improvement in the growing results. Haifa VitaPhos-K™ improves
Phosphorus uptake and also boosts plants vegetative growth. The phosphate in VitaPhos-K™ remains stable in the feeding solution at high
pH and does not lead to any precipitation with other elements at high concentrations. The polyphosphate even ensures that precipitated elements will be re-dissolved, thus achieving improved efficiency of the elements provided.

 

 

 

             

                                                         ♦ Keeping irrigation system clean

After the introduction of polyphosphate, many growers have noticed that while higher dosage of polyphosphate give extra vegetative growth to the plants, polyphosphate in low dosage, keeps the irrigation system clean from participant. However, the relatively high pH of the product creates a need of adding acid into the fertilizer tank. Haifa’s new GrowClean™ eliminates this need. Haifa GrowClean™ contains 50% polyphosphate but the
pH of the product is neutral, so there is no need to add acid. Haifa GrowClean™ is also sodium-free
making it a good product for keeping the irrigation system clean, and at the same time 100% safe
for plants. With no mineral deposits, all mineral elements are available for the crops.

 

 

 

 

                                                          ♦ Stable pH levels with low-ammonium calcium nitrate made possible

In soilless growth media and hydroponics, nutritional solution’s pH must be carefully balanced. Any uncontrolled addition of ammonium to the solution will lower the pH in the root zone to an adverse level. In addition accelerated uptake of ammonium by the plant may result in toxic effects.
With near zero ammonium level Haifa Cal™ Prime is virtually free of ammonium, thus ideal for soilless crops. Haifa Cal™ Prime assures safe supply of essential calcium with no harmful side-effects and is more concentrated than other calcium nitrate products; therefore application volumes can be significantly reduced while the plants enjoys optimal calcium nitrate levels and the grower benefits from direct saving on
energy and labor.

MyMultifeed™

Multifeed™ BigBag – An innovative fertilizer application method for advanced horticulture
 
צרפתית

MyMultifeed™

Multifeed™ BigBag – Un metodo innovativo per l'applicazione di concimi per l'orticoltura avanzata
איטלקית

MyMultifeed™

Multifeed™ BigBag – An innovative fertilizer application method for advanced horticulture
 
ספרדית

MyMultifeed™

Multifeed BigBag – Een innovatieve methode voor toepassing van meststoffen
הולנדית

עמודים

Subscribe to Greenhouses