תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Haifa Bonus

Potasiu Nutriția bumbacului | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges și Jac Varco

Cunoașterea cerințelor de potasiu (K) pentru creșterea și dezvoltarea bumbacului este necesară pentru o producție eficientă. Fertilizarea bumbacului cu K este o problemă complexă, deoarece solurile variază foarte mult în ceea ce privește capacitatea de furnizare a K și adsorbția de îngrășăminte K.

Alimentația foliară a crescut productivitatea citricelor în China

Pulverizarea cu Multi-K a redus procentul de crăpare a fructelor, a mărit producția și totalul solidelor solubile (TSS)

Recoltă / Soi

Citrice / Portocali Hongjiang

Formula Haifa Bonus™ îmbunătățește calitatea exporturilor de citrice

+ 19% Veniturile cultivatorului din producție   O creștere remarcabilă și extrem de semnificativă a fructelor de calitate la export datorită scăderii defectelor de coajă.

 

Recoltă / Soi

Θρέψη βαμβακιού με Κάλιο | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Η γνώση των απαιτήσεων καλίου (K) για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του βαμβακιού είναι απαραίτητη για την αποδοτική παραγωγή. Η γονιμοποίηση του βαμβακιού με το Κ είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, επειδή τα εδάφη ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την ικανότητα παροχής K και την προσρόφηση K λιπασμάτων.

Η διαφυλλική θρέψη ενίσχυσε την παραγωγικότητα των εσπεριδοειδών στην Κίνα

Οι ψεκασμοί με Multi-K μειώνουν τον ρυθμό διαχωρισμού των καρπών, την αυξημένη απόδοση και τα συνολικά διαλυτά στερεά (TSS)

 

Crop/cultivar

Citrus/ Hongjiang Oranges

Το Haifa Bonus ™ βελτιώνει την ποιότητα εξαγωγής των εσπεριδοειδών.

+ 19% τα έσοδα του παραγωγού από την απόδοση   Μια αξιοσημείωτη και εξαιρετικά σημαντική αύξηση της ποιότητας των καρπών εξαγωγής λόγω μειωμένων ελαττωμάτων του φλοιού.

 

Crop/cultivar

Haifa Bonus enhanced dormancy break in pear

One timely spray of significant gaines can be achieved from improvement in size distribution. The yield was considerably increased by increasing fruit size

Haifa Bonus™ improves export quality of citrus fruit

+19% Grower’s revenue from yield   A remarkable and highly significant increase in export quality fruit due to decreased rind defects.

 

Crop/cultivar

Foliar nutrition enhanced citrus productivity in China

Multi-K sprays reduced fruit splitting rate, increased yield and total soluble solids (TSS)

 

Crop/cultivar

Citrus/ Hongjiang Oranges

Sugar-Beet response to foliar nutrition

Two foliar sprays with Multi-KMg resulted in significant increase in several yield parameters and in crop resistance to diseases

Table

Crop/cultivar

Sugar Beet/ Belotserkovskiy-45 (standard cv. in Ukraine)

עמודים

Subscribe to Haifa Bonus