תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Haifa Turbo-K Plus

Better crop performance with Haifa Multicote Agri: Controlled Release Fertilizer

Gerrit Burger, Haifa RSA   Producing vegetable seed is a highly specialized process that requires accurate plant nutritional management.   Pieter Saaiman, crop solution specialist with Inteligro, knows all about onion seed growing. He is based in the important Clanwilliam production area of South Africa that is sought after by seed companies due to the remoteness of the farms.

Fertilizing lime with Multicote™ Agri is simple and effective

Erasto Mendoza Martínez grows Mexican limes and enjoys the benefits of Multicote™ agri controlled release fertilizers "Fertilizing with CRF is simple and effective"  Located in Cañada region in Oaxaca state, Mexico, Mr. Erasto Mendoza Martínez owns a small farm with 5 hectares of Mexican lime, a citrus species with a 3–5 cm diameter globose fruit, usually picked green. Mexican limes have high acidity, a strong aroma and a thin rind.
Subscribe to Haifa Turbo-K Plus