תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Italy

Şeftali Ağaçlarının Gübrelenmesi için Detaylı bir Öneri

Şeftali ağaçlarının besin maddesi gereksinimlerini karşılamak için önerilen gübrelerin yanı sıra, şeftali ve nektarin yetiştiriciliği hakkında faydalı bilgileri bulabilirsiniz.

 

Fertilizarea piersicilor: o recomandare cuprinzătoare

Pe lângă îngrășămintele recomandate pentru satisfacerea nevoilor de nutrienți pentru piersici, puteți găsi informații utile despre piersicile și nectarinele în creștere

 

Fertilization of peach trees: a comprehensive recommendation

Besides recommended fertilizers for meeting the peach trees nutrient requirements, you can find useful information about growing peaches and nectarines

 

How to increase nutrient use efficiency in maize fertilization

 

This field trial's goal was to determine the best coating-ratio and the N level for maize, compared with fertigation, and to test the influence of CRF application methods

Descripion

A considerable increase in marketable Pepper yield obtained in Italy

Yield and quality improved mainly due to higher number of fruits per plant, larger fruit size and flesh thickness  

Artichoke plants: a fertilization program

  The recommended average rate of nutrients, plus base dressing and fertigation programs for artichoke plants  

The complete Haifa recommendation for the fertilization of vineyard

Our fertilization recommendation regards growing conditions in various countries, including Italy, Spain, South Africa and India

Subscribe to Italy