תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Poly-Feed

Zeytin ağaçları için eksiksiz bir gübreleme programı

Follow our thorough recommendation, including a program for foliar spraying and a fertilization recommendation for olive trees in spain

Sebze Bitkileri için IFAS Standardize Gübreleme Önerileri | George J. Hochmuth ve Edward A. Hanlon

Bu yayın, IFAS Extension Soil Testing Laboratory (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı olarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini özet biçimde sunmaktadır. ESTL toprak testi raporlarının ve gübreleme önerilerinin üretildiği temel bilgileri içerir.

Sebze ürünleri için IFAS standartlarındaki gübreler hakkında öneriler

Bu yayın, IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı olarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini özetlemektedir. ESTL toprak testi raporlarının üretildiği temel bilgileri ve IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı gübreleme önerilerini içerir.

Şeker pancarı gübrelemesi (Rusya)

 

Haifa Poly-Feed foliar Sugarbeet Şeker pancarı bitkilerinin vejetatif gelişimini arttırarak daha yüksek yumru verimi sağladı.

Bitki/Çeşit

Şeker pancarı / RMS-73

IFAS Standartlarında Sebze Bitkileri için Gübreleme Önerileri

Bu yayın, IFAS Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından yapılan toprak testlerine dayanarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini kısaltılmış olarak sunmaktadır. ESTL toprak testi raporlarının ve gübreleme önerilerinin bildirdiği temel bilgileri içerir.

Pamukta Potasyum Beslemesi | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Etkili ve verimli pamuk üretimi için potasyum (K) ihtiyacı bilgisi gereklidir. Pamuğun K ile gübrelenmesi karmaşık bir konudur, çünkü toprakların K tedarik kapasitesi ve K gübre emilimi açısından büyük ölçüde değişir.

Yapraktan besleme Pamuk elyaf verimini ve kazancı artırır

Haifa Bonus ve Poly-Feed uygulamaları pamuk elyaf verimini artırdı

Bitki / çeşit

Pamuk / Acala

İspanya'da uygulanan fındık gübreleme programı

Gübreleme ile fındık ağacı, önerilen besin ve gübre oranlarını alır (absorbe eder).

 

Ghid pentru cultura de măsline

Index: Originea și istoria Descrierea plantelor și fiziologia Cultivarea de măsline la nivel mondial Soiuri de măsline Producție  

Hrănirea foliară Crește randamentul și profitul de scame din bumbac

Aplicațiile Bonusului Haifa și Poly-Feed au crescut randamentul de scame din bumbac

Crop/cultivar

Cotton / Acala

עמודים

Subscribe to Poly-Feed