תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Soil Applications Growing Method

Haifa Turbo-K ™ ile daha verimli kivi yetiştiriciliği

Kivi, hem eşsiz hem de lezzetli bir meyve olmanın yanı sıra olağanüstü sağlıklı besin değerlerine sahip sağlıklı bir meyve olarak bilinir. Kivi, zengin bir C vitamini (100 gram başına Günlük Değerin % 112'si) ve K vitamini kaynağıdır ve aynı zamanda lif ve E vitamini kaynağıdır. Kivinin dünya çapında tüketim artışına paralel olarak yetiştirilen alan sayısı da artmaktadır.

 

Creșterea randamentului de cartofi cu Multi KMg granulat

  Tratamentul Multi KMg a depășit practica de aplicare laterală existentă în toate zonele măsurate

Recoltă / Soi

Αύξηση της απόδοσης της πατάτας με το Multi-K Mg prill

  Η εφαρμογή Multi-K™ Mg ξεπέρασε την υπάρχουσα πρακτική λίπανσης σε όλες τις περιοχές που έγιναν μετρήσεις

Crop/cultivar

Increasing potato yield with Multi KMg prill

  The Multi KMg treatment outperformed the existing side dressing practice in all areas measured

Crop/cultivar

Subscribe to Soil Applications Growing Method