תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Tomato Crop

Poly-Feed™ Domates Açık Tarla Bitki Besleme Programı

Poly-Feed™ büyüme mevsimi boyunca eksiksiz bitki beslemesi sağlamak üzere tasarlanmış, tamamen suda çözünür NPK gübreleri serisidir. Geniş formülasyon ve kompozisyon seçenekleri, tüm büyüme ortamlarında sebzeler, meyve ağaçları ve çiç

Poly-Feed™ Nutrition Program for Tomato Open Field

Poly-Feed™ is a range of fully water-soluble NPK fertilizers, designed to provide complete plant nutrition throughout the growth season.

Virüs bulaşmış domateslerde yapraktan bitki besleme denemelerinin ilginizi çekebilecek sonuçları

ToBRFV virüsü 2016'dan beri İsrail'deki domates seralarına ciddi zararlar verdi. 2019-20 sezonunda, yaprak gübrelerinin bitki koruma ürünleriyle karışım halinde bir deneme yapıldı. Yapraktan bitki beslemesinin amacı, önceki sezonun verimine ciddi şekilde zarar veren bir virüsün neden olduğu zararı minimize etmek. Yapraktan bitki beslenmenin bitkinin köklerine ve iletim sistemlerine verdiği zararın etkisini azaltacağı ve verim düşüklüğünün minimize edeceği varsayılmaktadır.

Interesting results of foliar feeding trials on virus infected tomatoes

Since 2016, the TBRFV virus has caused serious damage to tomatoes greenhouses in Israel. In the 2019-20 season, a trial was conducted in which foliar feeding was incorporated into plant protection sprays. The purpose of the foliar feeding was to overcome the damage caused by a virus that had severely damaged the previous season's yield. It was assumed that foliar feeding would reduce the impact of damage to the roots and transport systems of the plant and would reduce yield reduction.

Come piantare e coltivare pomodori

Index: Metodi di coltivazione   Tipo di terreno   Clima   Irrigazione  

Crop Guide: Tomato

Index: Growth patterns   Growth stages   Fruit development   Crop uses    

שילוב דישון עלוותי בריסוסי ההדברה מעלה יבול ומפחית מחלות בעגבניית חממה

בשנתיים האחרונות ביצעה קבוצת חיפה ניסויים ותצפיות בדישון עלוותי של עגבניות, שנערכו בחממת המחקר של הקבוצה בחוות אהרונסון, וכן בחלקות מסחריות. התצפיות הראשונות אצל המגדלים הראו שיפור משמעותי ביבול הכללי, בגודל הפירות, בבריאות הצמחים ובחיוניותם עד סיום העונה. השפעה נוספת שנצפתה אצל מגדלים שהחלו לשלב דשנים בריסוסי ההדברה הייתה פחיתה של מחלות ומזיקים, והתאוששות טובה יותר של חלקות שנפגעו מטובמו וירוס. ניסוי שערכנו בעונה החולפת בדק לעומק את השפעת הדישון העלוותי על יבול עגבניות ועל בריאות הצמחים.

Sebze ürünleri için IFAS standartlarındaki gübreler hakkında öneriler

Bu yayın, IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı olarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini özetlemektedir. ESTL toprak testi raporlarının üretildiği temel bilgileri ve IFAS Genişletilmiş Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından gerçekleştirilen toprak testlerine dayalı gübreleme önerilerini içerir.

עמודים

Subscribe to Tomato Crop