תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Tomato

Ürün Rehberi: Domateste Gübreleme Tavsiyeleri

İçerik:   Gübreleme tavsiyeleri      Toprakta yetiştirilen domates  Topraksız kültürde yetiştirilen domates  

Îngrășăminte cu eliberare controlată

Îngrășămintele cu eliberare controlată se bazează pe granule de îngrășăminte acoperite cu strat polimeric. Granulele de îngrășăminte constau în substanțe nutritive solubile, care sunt încapsulate într-o coajă polimerică. După aplicare, umiditatea solului pătrunde încet prin înveliș, care începe o dizolvare treptată a substanțelor nutritive în granulă. Nutrienții dizolvați difuzează prin înveliș până în zona radiculară, oferind plantei nutrienți disponibili în doze măsurate în funcție de nevoile sale de creștere. O gamă completă de produse nutriționale foliare

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Crop Guide: Tomato Cultivation

Index:  Anexa III: Îngrășăminte de specialitate ale companiei Haifa Anexa IV: Tabele de conversie   1. Anexa III: Îngrășăminte de specialitate ale companiei Haifa Nutrigation™ (Fertigation)

Ghid pentru culturi: tomate

Index: Modele de creștere  Etapele de creștere   Dezvoltarea fructelor   Utilizări de recoltă    

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Fertirigare-chemigare în agricultură protejată | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea-Chemigarea sunt practici regulate și acceptate pe scară largă pentru fertilizare și protecția plantelor în cadrul unei agriculturi protejate. Odată cu fertilizarea, substanțele nutritive sub formă de îngrășăminte solubile anticipate pentru cele mai multe nevoi ale culturilor în funcție de stadiul lor de dezvoltare, sunt aplicate în apa de irigație.

עמודים

Subscribe to Tomato