תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Tomato

Ghid pentru culturi: tomate

Index: Modele de creștere  Etapele de creștere   Dezvoltarea fructelor   Utilizări de recoltă    

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Fertirigare-chemigare în agricultură protejată | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea-Chemigarea sunt practici regulate și acceptate pe scară largă pentru fertilizare și protecția plantelor în cadrul unei agriculturi protejate. Odată cu fertilizarea, substanțele nutritive sub formă de îngrășăminte solubile anticipate pentru cele mai multe nevoi ale culturilor în funcție de stadiul lor de dezvoltare, sunt aplicate în apa de irigație.

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Τα λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης βασίζονται σε κόκκους λιπάσματος με επικάλυψη πολυμερούς. Οι κόκκοι των λιπασμάτων αποτελούνται από διαλυτά θρεπτικά συστατικά και εγκλείονται σε μια επικάλυψη πολυμερούς κελύφους. Μετά την εφαρμογή, η υγρασία του εδάφους διεισδύει σιγά-σιγά μέσα από την επικάλυψη και αρχίζει μια βαθμιαία διάλυση των θρεπτικών συστατικών μέσα στα κοκκία. Τα διαλυμένα θρεπτικά συστατικά διαχέονται διαμέσου της επικάλυψης στη ζώνη της ρίζας, παρέχοντας στο φυτό διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά σε μετρώμενες ποσότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες ανάπτυξής του.

32/5000 Οδηγός καλλιέργειας: Καλλιέργεια ντομάτας

Ευρετήριο:  Παράρτημα ΙΙΙ Εξειδικευμένα Λιπάσματα της Haifa Παράρτημα IV: Πίνακες μετατροπής   1. Παράρτημα ΙΙΙ Εξειδικευμένα Λιπάσματα της Haifa Nutrigation™ (Fertigation)

עמודים

Subscribe to Tomato