תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Potato Crop

Αύξηση της απόδοσης της πατάτας με το Multi-K Mg prill

  Η εφαρμογή Multi-K™ Mg ξεπέρασε την υπάρχουσα πρακτική λίπανσης σε όλες τις περιοχές που έγιναν μετρήσεις

Crop/cultivar

Χρόνος και μέθοδος εφαρμογής λιπάσματος για πατάτες

Περίληψη: Το 1977, οι Dahnke και άλλοι, ανέφεραν τα αποτελέσματα 17 δοκιμών πεδίου γονιμότητας στο έδαφος με πατάτες. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών έδειξαν: 1. Η ανταπόκριση απόδοσης από πατάτες σε πρόσθετο άζωτο λιπασμάτων είναι πολύ πιθανή όταν η ποσότητα νιτρικού αζώτου στα κορυφαία 2 πόδια του εδάφους είναι μικρότερη από 60 λίβρες ανά στρέμμα κατά ή κοντά στο χρόνο φύτευσης. 2.

Αποτελεσματικότητα πρόσληψης λιπάσματος αζώτου για την καλλιέργεια της πατάτας όπως επηρεάζεται από το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Περίληψη: Η εκτίμηση της αποδοτικότητας πρόσληψης N των εφαρμογών λιπασμάτων σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη συστάσεων διαχείρισης που ενισχύουν τη χρήση λιπασμάτων ελαχιστοποιώντας τις απώλειες Ν.

38% αύξηση στην απόδοση της καλλιέργειας πατάτας με το Multi-K Mg

Η εφαρμογή Multi-K™ Mg ξεπέρασε την υπάρχουσα πρακτική λίπανσης σε όλες τις περιοχές που έγιναν μετρήσεις

Crop/cultivar

Овощи

Первую подкормку продуктом Поли-Фид 19-19-19+1MgO+ME рекомендуется проводить в первой фазе. Усиливает рост, правильное развитие листвы и корневой системы, повышает урожайность.

Haifa's Combined Nutritional Solutions for Pivot Irrigated Potato

Haifa's nutritonal solutions may include a combination of products and application
methods, to suit growth needs and grower's preferences.

 

Potato trial in Australia

A potato trial  was conducted in Berrigan, Southern New South Wales (Australia).

Potato field with Haifa Turbo-K

Potato field in Vetren Dol, Bulgaria, amazing results by using Haifa Turbo-K 14: 14: 17 + ME.
Planting took place on 20.03.2018 and the harvest on 10.07.2018. The yield is 7000 kg / ha, with a consumption rate of 100 kg / ha.

Center Pivot Case Study - South Africa

Gerrit Burger, Haifa South Africa Agronomist interviews Steve Broad, a potato grower in South Africa who owns 14 Hectares of potato crop. Steve tells us the secret behind his green color field, how he works with the center pivot irrigation and how to apply Haifa's fertilizers throughout the center pivot irrigation water, an ideal way of feeding the crop in the area.

עמודים

Subscribe to Potato Crop