תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Sugar Beet

Şeker pancarı gübrelemesi (Rusya)

Haifa Poly-Feed foliar Sugar beet, Şeker Pancarında vejetatif gelişimi arttırarak daha yüksek kök verimi sağladı.

 

 

Bitki/çeşit

Şeker pancarı / RMS-73

Şeker pancarı

Özet: Şeker, geçtiğimiz son iki yüzyılda kişi başına ortalama yıllık 20kg tüketim ile temel besin haline geldi. Dünya çapında talep artmaya devam ediyor ve bu rakam yılda 140 Mt'a yaklaşıyor. Bu sadece iki bitkiden ile karşılanıyor; şeker kamışı ve şeker pancarı.

Şeker Pancarı Besin Yönetimi

Özet: Gübre yönetimi, sakkaroz (şeker) verimini en üst düzeye çıkarmada önemli bir bileşendir. Saf olmayan maddeleri (impurity) en aza indirirken tonajı ve sakkaroz (şeker) içeriğini en üst düzeye çıkaran yönetim uygulamaları, yüksek kaliteli şeker pancarı verimi elde etmenin anahtarıdır.

 

Şeker pancarında yapraktan bitki besleme etkisi

Multi-K Mg'nin 2 kez yaprak uygulaması ile çeşitli verim parametrelerinde ve de hastalıklara karşı ürün direncinde önemli ölçüde artış sağlandı.

 

Tablo

 

Bitki/çeşit

Şeker pancarı gübrelemesi (Rusya)

Haifa's Poly Sugar-Beet enhanced the vegetative development of the plants and resulted in higher root yield

 

 

Crop/cultivar

Sugar-beet / RMS-73

Şeker pancarı gübrelemesi

Haifa'nın şeker pancarı için çeşitli gübreleme yöntemleri için gübreleme önerileri

 

Şeker pancarı gübrelemesi: taban gübresi, fertigasyon ve yaprak gübrelemesi

Haifa'nın şeker pancarı için çeşitli gübreleme yöntemleri için gübreleme önerileri

Yetiştirme ortamı: açık alan.
Toprak tipi: Kumlu tınlı.
Bitki yoğunluğu: 140.000 - 180.000 bitki / Ha.
Beklenen verim: 40-50 Ton / Ha.

Ana besin maddeleri alımı (Kg/Ha)

Fertilizarea sfeclei de zahăr: aplicare la bază (superficială), fertirigare și hrănire foliară

Recomandări de fertilizare ale companiei Haifa cu privire la sfecla de zahăr în diferite metode de fertilizare

 

Metoda de creștere: câmp deschis.
Tip de sol: argilos nisipos.
Densitatea plantelor: 140.000 - 180.000 plante / Ha.
Randament preconizat: 40-50 Ton / Ha.

 

 

Fertilizarea sfeclei de zahăr în Rusia

Produsul Poly Sugar-Beet de la Haifa pentru sfecla de zahăr a îmbunătățit dezvoltarea vegetativă a plantelor și a dus la un randament radicular mai mare

 

 

Crop/cultivar

Sfeclă de zahăr / RMS-73

Reacția sfeclei de zahăr la hrănirea foliară

Două pulverizări foliare cu Multi-KMg au dus la creșterea semnificativă a mai multor parametri de randament și la rezistența culturilor la boli

 

Table

 

Crop/cultivar

עמודים

Subscribe to Sugar Beet