Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

คุณอยู่ที่นี่

FoliMatch™: โปรแกรมการให้ธาตุอาหารทางใบแก่พืชใน 3ขั้นตอนง่ายๆ

แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น FoliMatch™  เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ
FoliMatch™ ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ปลูกพืชทั่วโลก เพื่อให้คำแนะนำการให้ธาตุอาหารทางใบแก่พืช อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติใหม่:
♦ มีข้อมูลของพืชปลูกที่หลากหลาย
♦ แอพพลิเคชั่น ใช้งานง่าย
♦ สามารถเลือกใช้คำแนะนำให้เหมาะสมกับสถานที่ปลูกพืชนั้นๆ
♦ สามารถส่งต่อข้อมูลได้
♦ สามารถค้นหาร้านจำหน่ายธาตุอาหารพืชในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปลูกได้
♦ คำแนะนำมีเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วน
♦ ข้อมูลคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม กับตำแหน่งของแปลงปลูก
 
ประโยชน์ที่ได้รับ:
  ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ปลูกตามปัจจัยสภาพแวดล้อม ตามสถานที่ปลูกนั้นๆ
♦  รวมข้อมูลของพืชปลูกหลักมากกว่า 22 ชนิด
  เป็นแหล่งข้อมุลทางสรีรวิทยาที่สำคัญในพืชปลูกแต่ละชนิด
  เลือกการใช้งานหน้าจอได้ถึง 11 ภาษา
  สามารถส่งผ่านผลการคำนวณผ่านมือถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 

1. สภาวะแวดล้อมเหมาะสมในการฉีดพ่นหรือไม่ ?

 

2. สิ่งที่จะฉีดพ่นคืออะไร ?

 

3. นี่คือโปรแกรมการฉีดพ่น ที่ คุณสามารถส่งต่อข้อมูลดังกล่าวได้ !

  

 

 
 
ดาวน์โหลดจาก:

        

 

 

ภาพหน้าจอ: