תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Foliar Feeding

Nutrient deficiencies in carrot

Press each nutrient to jump directly to it: N, P, K, Ca, Mg, B

Carrot: Macro nutrients - N (nitrogen)

Poly-SugarBeet Bonus

Water-Soluble NPK Fertilizer for Foliar Application
Poly-SugarBeet Bonus* 15-7-30+2MgO with micronutrients

To order this product:

Branches

 

Primary sources of nutrients

Tomato: Nutrient deficiencies

Learn how to identify and correct tomato nutriend deficiencies  

Discover the benefits of foliar nutrition

A small investment that leads to big results. Discover the benefit of foliar nutrition with Haifa Bonus

 

An innovative & efficient high-K foliar formulation

Foliar application of potassic fertilizers is a common practice to increase yields and to improve yield quality of fruit trees and other crops.

In order to supply plants with adequate dose of foliar-applied potassium, repeated sprays are required. Increasing spray concentration to save on applications may result in leaf scorching.
Haifa Bonus™ is a foliar fertilizer developed to enable spraying of highly concentrated solution which reduces the number of applications needed and without scorching of the foliage.
The advantages of Haifa Bonus™ foliar fertilizer
 • Haifa Bonus™ consists of pure, fully-soluble nutrients only.
 • Haifa Bonus™ is free of harmful compounds such as chloride, sodium, perchlorate, excessive sulfate, etc.
 • Haifa Bonus™ is compatible for tank mixing with a large variety of pesticides and fungicides.
 • Haifa Bonus™ contains a specially developed adjuvant for betteradhesion to the leaf surface, improved absorption and prolonged action.

 

Benefit the bonus of Haifa's unique Bonus™ technology

To grant your crops with full benefits of foliar nutrition, Haifa's range of products are formulated to remain on the leaves, and nourish the plant over time. The Haifa Bonus™ technology optimizes the adhesion of the fertilizer to the leaf surface, and improves its absorption.

Click here for the full list of benefits of foliar nutrition

The benefits of foliar crop nutrition
 
 
The advantages of potassium nitrate
Haifa Bonus™ formulas are based on Haifa’s Multi-K™ potassium nitrate. Potassium nitrate contains 100% plant macronutrients: potassium (K) and nitrate-nitrogen (N-NO3). Plants absorb both the potassium and the nitrate rapidly, in a balanced manner. The similar uptake rates of these two ions improve the movement of both potassium and nitrogen in the plant, thus enhancing plant nutrition. Potassium nitrate is free of chloride, sodium and any other elements which are detrimental to plants.

 

Haifa Iberia @ Fruit Attraction 2017

Haifa Iberia participated in Fruit Attraction 2017, the great event of the international fruit and vegetable sector   Published on 26/10/2017

Products Haifa Bonus

Haifa Bonus™ - Water soluble foliar fertilizer     An innovative & efficient high-K foliar formulation  

עמודים

Subscribe to Foliar Feeding