Haifa K-Solar™

Haifa K-Solar™

חיפה כימיקלים מציעה חנקת אשלגן בדרגה טכנית לפרויקטים תרמו-סולאריים תחת שם המותג Haifa K-SolarTM

picture

תחנות תרמו-סולאריות מעוררות עניין גובר והולם כמקור לאנרגיה מתחדשת (ירוקה). תחנות אלה הופכות את חום השמש לחשמל. התחנות התרמו-סולאריות מהדור החדש כוללות מצבורי חום המאפשרים גמישות באספקת החשמל לאורך זמן. תחנות תרמו-סולאריות עם קיבולת אחסון חום יכולות לספק חשמל על פי דרישה, אפילו בשעות הלילה או בימים מעוננים. אחסון החום בתחנות אלה מבוסס על תמיסות מלחי אשלגן ונתרן חנקתי.

 עיין בדף הנתונים הטכניים של Haifa K-Solar™‎‎