הבזיל (Ocimum basilicuBasil fertilizerm) הוא צמח תבלין חד-שנתי ממשפחת השיפתניים ושמוצאו ממערב אסיה ואפריקה. גידול הבזיל בארץ נעשה הן בקרקע והן במצעים מנותקים, בעיקר בחממות ובתי צמיחה. לצורך התפתחותו זקוק הבזיל לתנאי לחום ועל מנת לקבל תוצרת איכותית יש להקפיד על השקיה מיטבית שתאפשר תנאי אוורור טובים לבית השורשים.

הבזיל באופן כללי איננו נחשב לצרכן דשן גדול. צורת הגידול תשפיע על סוגי הדשן ועיתוי יישומם. דשני חיפה הינם מתאימים ביותר לגידול בזיל הן בקרקע, הן במצעים מנותקים והן בגידולים הידרופוניים. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.