הזנה עלוותית

הזנה בריסוס הוכיחה את עצמה כשיטה יעילה לטיפול במחסור בחומרי הזנה בצמחים ובתגבור התפתחות הצמח בשלבים פיזיולוגיים ספציפיים. בשיטה זו מרססים את הדשן ישירות על עלי הצמח. הזנה בריסוס יכולה לספק את חומרי ההזנה הדרושיםלהתפתחות הרגילה של גידולים במקרים של ליקויים בקליטת חומרי ההזנה באמצעות מערכת השורשים.

 

לשלבים מסוימים במחזור הגידול של הצמח נודעת חשיבות מיוחדת בקביעת התפוקה הסופית. בשלבים קריטיים אלה, הזנה בריסוס בעזרת דשנים בעלי מסיסות מלאה במים מגדילה את התפוקה באורח דרמטי ומשפרת את איכותה. קליטת חומרי הזנה דרך העלווה מהירה בהרבה מאשר דרך השורשים ומשום כך הזנה בריסוס היא גם השיטה הנבחרת כאשר מתעורר צורך בטיפול מהיר בחוסרים במרכיבים תזונתיים.

חיפה גאה להציג את FolimatchTM, האפליקציה היחידה לתכנון ולייעול ההזנה העלוותית במגוון רחב של גידולים.