הכרובית (Brassica Oleracea.L.Var.Botrytis) היא ירק ממשפחת המצליבים ומוצאה לא לגמרי ידוע, אף כי משערים שהיא מגיעה מאגן הים התיכון.

בדומה לברוקולי, החלק האכיל בכרובית הוא התפרחת. מקורם של כל זני הכרובית המובאים על ידי חברות הזרעים בטיפוח מחו"ל. במקור עונת הגידול העיקרית של הכרובית הינה החורף (שתילות סתיו וחורף – ספטמבר עד נובמבר), אך בחקלאות המודרנית הוא מגודל לאורך כל עונות השנה. הגידול מיועד גם לתעשייה, עבורה משמשות בעיקר שתילות הסתיו. משך הגידול משתנה בין עונות השנה, כשבחורף משך הגידול הינו 90-120 יום, בעוד שבקיץ מתקצר הגידול לכדי 60-80 יום בלבד. הגידול בקיץ, המאופיין בטמפ' גבוהות ויום ארוך נוטה לתופעות של פחיתה ביבול, הפרגה ופגעים פיזיולוגיים אחרים. כך למשל הקרינה הגבוהה גורמת לפגיעה בצבע הקולס, כמו גם כנימות עש  שפוגעות בצמח ובקולס וגורמות להשחרתו.

פריסת הגידול בארץ הינה מצפון ועד הדרום, בעיקר בשדה פתוח. דשני חיפה המשמשים לדישון כרוב הינם בעיקר דשן-כל 20-20-20, 23-7-23 וחנקת אשלגן כתלות בשלב הגידול. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.