קיימות

 קבוצת חיפה מציבה בראש סדר העדיפויות את נושא הקיימות,

ומובילה פעילות ענפה ליצירת סביבה, כלכלה וחברה בת קיימא.

 

בתור חלוצה רב-לאומית המובילה פתרונות חדשניים לחיזוק החקלאות, הקיימות והדאגה לסביבה הן חלק בלתי נפרד מה- DNA של קבוצת חיפה.
ברוח המחויבות העמוקה לרווחת הסביבה והאדם, פועלת הקבוצה לפיתוח הקיימות במגוון תחומי החיים. קבוצת חיפה מעסיקה כ- 5,000 עובדים
באופן ישיר ועקיף ומספקת פרנסה לתושבים בצפון ובדרום, באמצעות מרכז המחקר והפיתוח ומפעלי הייצור שלה.

לאור החיבור העמוק לסביבה, התקבלה קבוצת חיפה לארגון ה- Global Compact שהוקם ע"י האו"ם במטרה לעודד עסקים ברחבי העולם לאמץ
מדיניות אחראית ואחריות חברתית גלובלית המובלת על ידי מספר עקרונות מובילים בתחומי זכויות האדם, התעסוקה, הסביבה ושמירה על טוהר
המידות. הצטרפותה של קבוצת חיפה לארגון זה, מבטיחה כי היא פועלת על פי עקרונותיה של תכנית ה- SDG  של האו"ם לפיתוח חברה בת-קיימא.

יוזמת ה- SDG של באו"ם שואפת אסטרטגית לעגן קיימות לצד מערכת הערכים של התאגיד. יישום ה  SDG האוניברסלי כחלק בלתי נפרד מהפעילות
הרב לאומית של קבוצת חיפה הינו תהליך ארוך טווח, והקו המנחה של מצפן הקיימות מציג את הנתיב לשיפור מתמיד.

 

פיתוח פתרונות חכמים החוסכים שימוש באנרגיה ובכלים כבדים בזמן ההשמה. פתרונות אלו מאפשרים השמה יחידה לאורך כל תקופת הגידול, באמצעות שחרור מבוקר ורצוף של חומרי הזנה באזור השורשים.

פיתוח פתרונות חכמים החוסכים שימוש באנרגיה ובכלים כבדים בזמן ההשמה. פתרונות אלו מאפשרים השמה יחידה לאורך כל תקופת הגידול, באמצעות שחרור מבוקר ורצוף של חומרי הזנה באזור השורשים.

אכיפת נהלי בטיחות מחמירים, ביצוע ביקורות שוטפות ובדיקות רפואיות של עובדי הייצור, נועדו להבטיח את שלומם ובריאותם של עובדי הקבוצה בארץ ובעולם

טיפוח החקלאות האורבאנית באמצעות דשנים יעילים במיוחד, המסייעים להפקת מקסימום תוצרת במינימום שטח. בנוסף, דשנים אלו יעילים במיוחד לטיפוח גידולים בשטחים קטנים.  בנוסף, קבוצת חיפה לוקחת חלק במאמץ להגדלת היבול החקלאי, באמצעות פתרונות חדשניים ושיטות דישון מתקדמות. זאת על רקע תחזית האו"ם לגידול של כ- 70% בצריכת המזון העולמית עד שנת 2050.

ייצור אשלגן ונתרן חנקתי, המשמשים לאחסון אנרגיה בתחנות תרמו סולאריות ותורמים להפחתה ניכרת של השימוש בדלקי מאובנים. בנוסף, מפעלי הקבוצה משתמשים בגז טבעי ישראלי כמקור אנרגיה, הידוע כיעיל, חסכוני ואשר מפחית את זיהום האוויר ופליטות גזי החממה.ביחס לדשנים רגילים.