הברוקולי (Brassica oleracea Italica) הוא ירק ממשפחת המצליבים ומוצאו מאיטליה. בדומה לכרובית, החלק האכיל בברוקולי הוא התפרחת. רוב הגידול של ברוקולי מיועד לתעשייה, ועל כן עונת הגידול שלו קצרה ותחומה. במקור עונת הגידול העיקרית של הברוקולי הינה החורף (שתילות סתיו וחורף – ספטמבר עד נובמבר), אך בחקלאות המודרנית הוא מגודל לאורך כל עונות השנה. משך הגידול משתנה בין עונות השנה, כשבחורף משך הגידול הינו 90-120 יום, בעוד שבקיץ מתקצר הגידול לכדי 60-80 יום בלבד. הגידול בקיץ, המאופיין בטמפ' גבוהות ויום ארוך נוטה לתופעות של פחיתה ביבול, הפרגה ופגעים פיזיולוגיים אחרים.

פריסת הגידול בארץ הינה מצפון ועד הדרום, בעיקר בשדה פתוח. דשני חיפה המשמשים לדישון כרוב הינם בעיקר דשן-כל 20-20-20, 23-7-23 וחנקת אשלגן כתלות בשלב הגידול. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.