Croptune

יצירת קשר

טלפון

  

אנליזת חנקן - זרחן - אשלגן והמלצות דישון בזמן אמת מצילום בטלפון הנייד שלך

 

יישומון Croptune הוא כלי אגרו-טכנולוגי ייחודי, פרי פיתוח ישראלי, לניהול מיטבי של הזנת הצמח – להתפתחות
תקינה של הגידול החקלאי וליבולים טובים יותר.
באמצעות מצלמת הטלפון הסלולרי מאבחן Croptune מהי רמת יסודות ההזנה בצמח ומזהה מחסורים בזמן
אמת. על סמך האבחון נותן היישומון המלצות דישון המותאמות בדיוק למצב בשטח ולצורכי הגידול.

 

 

אין צורך בניחושים
יישומון Croptune מאפשר לך לקבוע את תוכנית הדישון על פי המצב האמיתי של הגידול בשטח, במקום
להסתמך על ניחושים ותחושות בטן.

 

מעבדה צמודה בזמן אמת
במקום בדיקות מעבדה יקרות, שתוצאותיהן אינן מיידיות, עם יישומון Croptune תקבל תשובה מיידית ותוכל
לספק ליבולים שלך הזנה מיטבית בדיוק לפי צורכיהם.

 

צור קשר עם נציג חיפה וקבל הצעה מותאמת לשטחים ולגידולים שלך

האגרונומים שלנו לשירותך - צפון: ישי וקסמן 054-6756675 , מרכז ובקעה: רן יקיר 054-6172979 
שפלה ומבואות ירושלים: אביאל צור 054-4826799 , דרום: יוסי סופר 054-5616122