כללי התנהגות

קבוצת חיפה – כללי התנהגות  

כללִי

כללֵי ההתנהגות של העובדים בקבוצת חיפה (להלן - "חיפה") מבוססים על הדינים והנהלים המחייבים בישראל ובקהילה הבינלאומית. הקבוצה מחוייבת לקיים את כל הדינים, האמונות והכללים הרלוונטיים לפעילותה, לשמירה על ערכי מוסר אוניברסליים ועל כללי מנהל תקינים.

מסמך זה אינו בא להחליף את נהלי הקבוצה השונים אלא להוסיף עליהם.

בכל מקום במסמך בו מוזכר המונח "עובד", הכוונה היא גם לעובדת כמובן.

 

כללֵי ההתנהגות וההתנהלות המנחים את קבוצת חיפה

  • התנהגות מוסרית ברמה גבוהה: יושר, אמינות, טוהר מידות, מתן כבוד לזולת והקפדה על התנהגות אישית הולמת ומכבדת.

  • ראיית הקבוצה, העובדים, הלקוחות, הספקים והשותפים העסקיים, חברות אחרות בקבוצת חיפה העולמית, כשותפים מלאים למימוש מטרות הקבוצה ולמימוש מחויבויותיה.

  • הגינות בכל מערכות הקשרים שהקבוצה מקיימת עם לקוחות, ספקים, שותפים עסקיים, מתחרים, גורמים ממשלתיים וציבוריים, רשויות שונות, כמו גם עם עובדי הקבוצה עצמם.

  • איכות גבוהה של מוצרים ושירותים.

  • עמידה מלאה, בכל עת ובכל מקום, בכללי התרבות הארגונית שהקבוצה התוותה או אימצה ובדרישות החוק וההסכמים, בין היתר בכל הנוגע לצמצום השפעות סביבתיות ושמירה על סביבת עבודה בטוחה וגהותית.

  • ראיית הלקוחות והספקים כנכסיה העיקריים של הקבוצה ומחויבות לשמירה על שביעות רצונם.

  • ראיית העובד כמפתח להצלחתה של הקבוצה ומחויבות לקידומו, טיפוחו וחיזוק תחושת השייכות וההזדהות שלו עם הקבוצה ועם מטרותיה, תוך התנהגות שוויונית לכלל העובדים, ללא הבדלי דת, גזע, מין, גיל, מוצא או השקפה.

 

לקריאת מסמך כללי ההתנהגות המפורט