תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

חיפה מיקרו™ - גדולים במיקרואלמנטים

יתרונות המיקרואלמנטים של חיפה

   זמינות מלאה לצמח
 
 
  נוחות מרבית בשימוש - הדשן בצורת אבקה מסיסה,קלה לשינוע, אחסון ויישום
 
 
  שילוב אופטימלי עם כל מוצרי חיפה, למעט חומצה זרחתית. אידאלי להעשרה של נוסחאות דשן-כל
 
 
להתפתחות תקינה, הצמח זקוק לכמויות ניכרות של חנקן, זרחן ואשלגן, וליסודות משניים - סידן, מגנזיום וגופרית. בצד אלה ישנם יסודות הנצרכים בכמויות מזעריות, אלה הם המיקרואלמנטים: ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן.
להזנה מושלמת לצמח, חיפה מציעה את סדרת נוסחאות חיפה מיקרו:
 • ברזל
 • אבץ 
 • מנגן
 • מיקרוקומבי - נוסחה ייחודית המכילה את כל היסודות הנזכרים, בתוספת נחושת ומוליבדן.
 
כלאטים - לזמינות מרבית
כדי להבטיח זמינות לצמח, נוסחאות חיפה מיקרו™ מכילות מיקרואלמנטים בצורת כלאטים מסיסים (chelated micronutrients). כלאטים אלה יציבים בטווח pH רחב, המתאים לתנאי הגידול בארץ.

 
מנגנון הפעולה של הכלאטים
 
כלאטים - לזמינות מרבית
מיקרואלמנטים דרושים לצמח לאורך כל שלבי הגידול
 
 
 
 
מוצרי חיפה מיקרו™
מוצר סוג הכלאט
חיפה מיקרו ברזל 6% Fe-EDDHA
חיפה מיקרו מנגן 13% Mn-EDTA
חיפה מיקרו אבץ 14% Zn-EDTA
חיפה מיקרו קומבי

Fe-EDTA 7.4%

Mn-EDTA 3.1%

Zn-EDTA 0.9%

Cu-EDTA 0.7%

Mo - 0.5%*

* מוליבדן מצוי בתערובת כסודיום מוליבדאט.

נוסחאות חיפה-מיקרו משווקות באריזות 5 ק"ג.

 
 
 
* זמינות בפועל תלויה בתכונות הכימיות והפיזיקליות של מצע הגידול
 
 
 
ברזל
קרקעות ישראל מאופיינות בריכוזים גבוהים של ברזל, אך זמינותו לצמחים נמוכה, וכדי למנוע מחסורים יש להוסיף ברזל בדישון. מחסורי ברזל יתגלו בעיקר בגידולים רגישים, בקרקעות בסיסיות וגירניות, ובתנאים של אוורור לקוי עקב השקייה עודפת או חוסר ניקוז. סימני המחסור האפיניים הם הצהבה של שטח העלה שבין העורקים, בעוד שהעורקים נותרים ירוקים. המחסור נצפה תחילה בעלים צעירים, ועם החמרת המחסור - מתפשט לכל העלים. 
ברזל
 
 
מנגן
ניידות המנגן בצמח מוגבלת, ולכן מחסור ביסוד יראה בעלים הצעירים שהגיעו לגודל מלא. סימני מחסור ייראו בדרך כלל לאחר מזג אוויר קר ורטוב, בעיקר בתחילת האביב. זמינות המנגן פוחתת בקרקעות בסיסיות / גירניות ובקרקעות אורגניות עקב שיקוע, ובקרקעות חוליות בשל שטיפה.
מנגן
 
אבץ
הסימנים האופייניים למחסור באבץ הם עלים צעירים קטנים מהרגיל ומחודדים, פרקים קצרים מאד, פריחה חלשה ונשירה מוגברת של חנטים. מחסורי אבץ יראו לרוב בתחילת האביב, כאשר הצימוח נמרץ בעוד טמפרטורת הקרקע הנמוכה מאטה את קצב הקליטה. מחסורים עשויים להיות קשורים גם לעודף דישון זרחני, בד”כ מתוספת זבל עופות במינון גבוה, וכן בקרקעות גירניות ובגידולים רגישים.
 
 
אבץ
 
המלצות דישון
 
גידול מינון מומלץ ליישום בודד
  ברזל 6% מנגן 13% אבץ 14% מיקרוקומבי
ירקות 400-600 150-250 100-200 400-600
ירקות עלים 150-300 80-150 50-100 150-300
צמחי תבלין 250-400 150-250 100-200 250-400
עצי פרי 400-600 150-250 100-200 400-600

 

ריכוזים במי השקייה

בהוספת 1 ק"ג מוצר במכל 1,000 ליטר ובהזרקה של 1 ליטר למ"ק מי השקייה, יתקבלו הריכוזים הבאים:

נוסחה תוספת יסוד הזנה במי ההשקייה
חיפה מיקרו-ברזל 6% 0.06 ppm ברזל
חיפה מיקרו-מנגן 13% 0.13 ppm מנגן
חיפה מיקרו-אבץ 14% 0.14 ppm אבץ
חיפה מיקרוקומבי 0.074 ppm ברזל, 0.031 ppm מנגן, 0.009 ppm אבץ, 0.009 ppm נחושת, 0.005 ppm מוליבדן