תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

חיפה מיקרו™ - גדולים במיקרואלמנטים

חיפה כימיקלים משיקה בישראל קו מוצרים חדש הכולל נוסחאות מיקרואלמנטים

   זמינות מלאה לצמח
 
  נוחות מרבית בשימוש - הדשן בצורת אבקה מסיסה,קלה לשינוע, אחסון ויישום
 
  שילוב אופטימלי עם כל דשני חיפה כימיקלים, למעט חומצה זרחתית. אידאלי להעשרה של נוסחאות דשן-כל
 
 
להתפתחות תקינה, הצמח זקוק לכמויות ניכרות של חנקן, זרחן ואשלגן, וליסודות משניים - סידן, מגנזיום וגופרית. בצד אלה ישנם יסודות הנצרכים בכמויות מזעריות, אלה הם המיקרואלמנטים: ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן.
חיפה כימיקלים משיקה בישראל קו מוצרים חדש הכולל נוסחאות מיקרואלמנטים:
 • ברזל
 • אבץ 
 • מנגן
 • נוסחה ייחודית המכילה את כל היסודות הנזכרים, בתוספת נחושת ומוליבדן.
כלאטים - לזמינות מרבית
כדי להבטיח זמינות לצמח, נוסחאות חיפה מיקרו™ מכילות מיקרואלמנטים בצורת כלאטים מסיסים (chelated micronutrients). כלאטים אלה יציבים בטווח pH רחב, המתאים לתנאי הגידול בארץ.

 
מנגנון הפעולה של הכלאטים
 
 
כלאטים - לזמינות מרבית
 
 
 
מוצרי חיפה מיקרו™
 
 
* Actual stability range depends on physical and chemical properties of the growth medium
 
 
 
ברזל
קרקעות ישראל מאופיינות בריכוזים גבוהים של ברזל, אך זמינותו לצמחים נמוכה, וכדי למנוע מחסורים יש להוסיף ברזל בדישון. מחסורי ברזל יתגלו בעיקר בגידולים רגישים, בקרקעות בסיסיות וגירניות, ובתנאים של אוורור לקוי עקב השקייה עודפת או חוסר ניקוז. סימני המחסור האפיניים הם הצהבה של שטח העלה שבין העורקים, בעוד שהעורקים נותרים ירוקים. המחסור נצפה תחילה בעלים צעירים, ועם החמרת המחסור - מתפשט לכל העלים. 
ברזל
 
 
מנגן
ניידות המנגן בצמח מוגבלת, ולכן מחסור ביסוד יראה בעלים הצעירים שהגיעו לגודל מלא. סימני מחסור ייראו בדרך כלל לאחר מזג אוויר קר ורטוב, בעיקר בתחילת האביב. זמינות המנגן פוחתת בקרקעות בסיסיות / גירניות ובקרקעות אורגניות עקב שיקוע, ובקרקעות חוליות בשל שטיפה.
מנגן
 
אבץ
הסימנים האופייניים למחסור באבץ הם עלים צעירים קטנים מהרגיל ומחודדים, פרקים קצרים מאד, פריחה חלשה ונשירה מוגברת של חנטים. מחסורי אבץ יראו לרוב בתחילת האביב, כאשר הצימוח נמרץ בעוד טמפרטורת הקרקע הנמוכה מאטה את קצב הקליטה. מחסורים עשויים להיות קשורים גם לעודף דישון זרחני, בד”כ מתוספת זבל עופות במינון גבוה, וכן בקרקעות גירניות ובגידולים רגישים.
 
 
אבץ