תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הבצל ((Allium cepa הוא גאופיט ממשפחת השושניים ומשמש כגידול חד-שנתי ליצור בצלים וגידול דו- שנתי ליצור זרעים. מנה עם צמחי התרבות העתיקים ביותר. מוצאו ממערב אסיה.

בשנה הראשונה יוצר הבצל בצל שהוא איבר תשמורת והישרדות לשנה הבאה ואילו בשנת הגידול השנייה הוא מעלה עמוד פריחה ויוצר פרחים וזרעים. מכיוון שאופי גידולו מושפע מהסביבה בה הוא גדל חשוב להתאים את הזן ומועד השתילה הנכונים שהם מפתח להצלחה בגידול. בצל הוא גידול המגיב לאורך יום וטמפרטורה. הצלחה בו תלויה בהתאמה קפדנית של הזן לאזור הגידול ולמועד השתילה שעשויים להיות קריטיים להצלחה או כישלון בגידול. יום קצר מעודד התפתחות וגטטיבית, קרי גידול של נוף הצמח ויצור עלים נוספים. מאידך יום ארוך גורם להפסקת הגידול ומעודד את יצירת הבצל. לצורך גידולו של הבצל יש להתאים את הזן לאורך היום שקיים באזור הגידול המיועד.

דישון שום נעשה על פי תוצאות בדיקות קרקע. חיפה מביאה לגידול השום דשן TM"מולטיגרו" (דשן בשחרור מבוקר) המעניק יתרון גדול בגידול בקרקעות כבדות שאינן מנוקזות. בגלל יעילותו, על ידי שימוש במולטיגרו ניתן להפחית את כמות החנקן המיושמת בגידול. להכנת תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים של חיפה. 

 

המלצות דישון ירקותRead more
המסת דשנים מוצקיםRead more

המלצות

המלצות דישון ירקותRead more

מחקרים

מאמרים

המסת דשנים מוצקיםRead more

Onion crop guide

הבצל ((Allium cepa הוא גאופיט ממשפחת השושניים ומשמש כגידול חד-שנתי ליצור בצלים וגידול דו- שנתי ליצור זרעים. מנה עם צמחי התרבות העתיקים ביותר. מוצאו ממערב אסיה...