FoliMatch™: תכנית לדישון עלוותי בשלושה שלבים פשוטים

הגרסה העדכנית של FoliMatch™ בונה עבורך תכנית דישון עלוותי בשלושה צעדים פשוטים. 
המלצות הדישון מבוססות על מיקום החלקה, ומביאות בחשבון את שלב הגידול ואת מצב הצמחים.  
ניתן להשתמש ב FoliMatch™ גם מהמחשב השולחני, וגם ביישומון (אפליקציה)

           

מה חדש:
 יותר גידולים 
 ממשק משתמש משופר
 המלצות המותאמות למיקום המשתמש
 המלצות מדויקות יותר
 אפשרות מובנית לשיתוף ההמלצות 
 הכוונה לנקודת מכירה הקרובה 
 

יתרונות:

נותן למגדל המלצות מדויקות על בסיס פרמטר מיקומי
 כולל מידע עבור 22 גידולים שונים
 שם דגש לשלבי פנולוגיה ספציפיים לכל גידול 
 ממשק מלא ב-11 שפות שונות
 מאפשר לשלוח תוצאות חישוב דרך הממשק

 

1. האם תנאי מזג האויר מתאימים לריסוס? 

2. הזן נתונים על הגידול ושלב הגידול

3. קבל את התוכנית!

 

ואפשר גם לשתף את התוכנית!

 

הורידו עכשיו מחנויות האפליקציה: