תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

קבוצת חיפה מציבה בראש סדר העדיפויות את בטיחות עובדיה, קבלניה ולקוחותיה,
ונוקטת בפעולות מקיפות לשמירה על שלומם ועל בריאותם.

המחויבות לרווחת האדם ולשמירה על שלומו מושרשת בתרבות הארגונית שלנו. כחלק מתפיסה זו, קבוצת חיפה משקיעה משאבים רבים ליצירת סביבת עבודה בטוחה.

קבוצת חיפה מחויבת לפעול לשמירה ומילוי קפדני של דרישות החוקים, התקנות, הצווים וכללי המקצוע המתייחסים לבטיחות, לבריאות תעסוקתית ולסביבה, בכל מקום בו היא פועלת. כל מנהל וכל עובד אחראים לביצוע משימותיהם בצורה בטוחה, תוך העדפת הבטיחות על פני שיקולים תפעוליים.

עמידה בתקנים מחמירים
קבוצת חיפה יוזמת פעולות רבות לשמירה על הבטיחות, לרבות עמידה בתקן OHSAS 18001 הוולונטרי לבטיחות ובריאות בעבודה. קבלת התקן כרוכה בהקמה ותחזוקת מערכת לניהול הבטיחות, בביצוע מבדקים מחמירים של מכון התקנים, ובנקיטת פעולות שוטפות לזיהוי, הערכה ומניעת סיכונים. לאחרונה שוקדת הקבוצה על המעבר לתקן ISO 45001 – התקן הבינלאומי החדש למערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.
אכיפת נהלי הבטיחות
יצירת סביבת עבודה בטוחה בעזרת סיורי בטיחות ומינוי נאמני בטיחות. סיורי הבטיחות באתרי הקבוצה פועלים לאיתור מפגעים ומניעתם תוך ביצוע סקרי סיכונים. נאמני הבטיחות אמונים על הקניית ידע בנושאי בטיחות ועל אכיפת נהלי הבטיחות בשגרה.
השקעה במחקר ופיתוח
קבוצת חיפה פיתחה טכניקות ייחודיות לתהליכי ייצור בטיחותיים, אשר מסירים מראש סיכונים אפשריים ובכך תורמים באופן משמעותי לשמירה על בטיחות העובד.
חינוך לבטיחות
העלאת המודעות לשמירה על הבטיחות באמצעות כנסים וימי כיף, בהם מתבצע ריענון של נהלי הבטיחות, מועלים אתגרים בטיחותיים ונרכשים כלים התורמים לחיזוק רמת הבטיחות, לרבות התנסויות מעשיות.
בטיחות פרואקטיבית
עובדי הקבוצה ניצבים בחזית העשייה, ואמונים על ניהול סביבת עבודה בטוחה ונטולת מפגעים. על מנת לעודד חשיבה פרואקטיבית, מתבצעים באופן שוטף תהליכי למידה, שולחנות עגולים ודיונים, במסגרתם מועלות יוזמות חדשות למניעת סכנות ושיפור מתמיד של רמת הבטיחות בפרויקטים השונים.