Nutrigation™ / Fertigation

Nutrigation™ - ההתאמה האופטימלית בין תזונה לבין דרישות צמיחה

 

היישום של חומרי הזנה באמצעות מערכות השקיה נקרא Nutrigation, או הזנה בהשקיה. השילוב של דשנים מסיסים במערכת ההשקיה מאפשר התאמה בין היישום של מים לבין יישום חומרי ההזנה לצמחים. בשיטת Nutrigation אפשר להוליך אל אזור השורשים של הצמח כמות מספקת של חומרי הזנה ומים בהתאם לשלבי הגידול השונים של הצמח.

 

יתרונות מוכחים לגידולים שלך

  • חומרי ההזנה מופנים לאזור השורש הפעיל
  • חלוקה אחידה של חומרים מזינים
  • חומרי ההזנה כבר מומסים, ומכאן מוכנים לספיגה
  • הצמח נהנה מתזונה מתמשכת ללא מחסורים

 

Proven benefits of the Haifa Nutrigation concept

 

קצב היישום היומי של חומרי הזנה באמצעות Nutrigation נשלט ויכול להשתנות לאורך עונת הגידול והוא מתוכנן להתאים לדרישות היומיות של הצמח בהתאם לדפוס קליטת חומרי ההזנה שלו. שיטת ההזנה בכל מערכת השקיה מחייבת החדרת דשני מסיסים למי ההשקיה באמצעות התקני הזרקה. להכנת תמיסות הזנה מתאימות יש צורך בדשנים איכותיים בעלי מסיסות מלאה במים.
להורדת המאמר המלא 

להורדת מאמר עזרי המסת דשנים

לצפייה בוובינר בנושא בניית תכנית דישון

 

 

 

דשנים מסיסים של חיפה להדשייה

 

סדרת דשני סידן-חנקתי של חיפה
דשן זרחני חנקני (חד-זרחן-אמוניקאלי) מסיס במלואו להדשייה ולדישון עלוותי לכלל הגידולים
תערובת מיקרואלמנטים בכלציה, מסיסה במלואה להדשייה ולדישון עלוותי
זרחן "מוגן-שקיעה" להדשייה במצעים מנותקים 
מגוון מוצרי חנקת-אשלגן נקייה ומועשרת, להזנה אידיאלית של הצמח
סדרת דשן-כל להדשייה, לדישון אידיאלי הכולל את כל חומרי ההזנה לצמח

Haifa water soluble nutrition products for fertigation

 

 

 
 
 

הדשייה: שיטה יעילה לניהול ממשק הדישון וההשקייה | פרופ' עוזי כפכפי וד"ר חורחה טרצ'יצקי

Nutrient use efficiency by Nutrition and Irrigation "הדשייה: שיטה יעילה לניהול ממשק הדשיון וההשקייה" הינה קובץ מקיף ומלא המסכם את כל האספקטים הקשורים לפרקטיקת דישון זו. עבודה זו נכתבה ע"י שני חוקרים ישראלים מרכזיים וחשובים, פרופ' עוזי כפכפי וד"ר חורחה טרצ'יצקי. העבודה משלבת את ידע עדכני שנאסף בעולם בכלל ובישראל בפרט, הן מהאקדמיה והן מהפרקטיקה החקלאית בשדה, ומסכמת תוכן מתוך 268 עבודות מחקר ומקורות ספרותיים. העבודה מסכמת ומביאה גם במאפיינים פרקטיים ויום-יומיים של השיטה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעיבוד השדה וממשק הגידול מגוון גידולים:  גידולי שדה, עצי פרי, ירקות ופרחי קישוט, תוך כדי עם התמקדות במצעי גידול.

הספר נכתב במימון IFA וה- IPI, וקבוצת חיפה תרמה רבות לתוכן הכלול בו.

להורדת הקובץ המלא

 
 
 
 
 
עזרי המסת דשן: הכנת דשן בקלות
 
כיום קיימים מגוון עזרים המאפשרים לחקלאים להמיס את שקי הדשן בקלות ולייצר לעצמם את תמיסות הדשן במהירות וביעילות. במסמך המצורף מוצגים מספר עזרים להמסת דשן.
 
 
 
Haifa plant nutrition by drip irrigationGrowing  lettuce with hydroponic systemHaifa Australia team