הכרוב הינו ירק ממשפחת המצליבים (Cruciferae, בדומה לכרובית וברוקולי). קיימים שני סוגי כרוב – לבן ואדום, כששיעורו של הראשון הינו כ-90% מסה"כ גידול הכרוב בארץ. בניגוד למצליבים בולטים אחרים כברוקולי וכרובית, בכרוב החלק האכיל הינו העלים. במקור עונת הגידול העיקרית של הכרוב הינה החורף (שתילות סתיו וחורף), אך בחקלאות המודרנית הוא מגודל לאורך כל עונות השנה. משך הגידול משתנה בין עונות השנה, כשבחורף משך הגידול הינו 90-120 יום, בעוד שבקיץ מתקצר הגידול לכדי 60-80 יום בלבד. הגידול בקיץ, המאופיין בטמפ' גבוהות ויום ארוך נוטה לתופעות של פחיתה ביבול, הפרגה ופגעים פיזיולוגיים אחרים.

פריסת הגידול בארץ הינה מצפון ועד הדרום, בעיקר בשדה פתוח. דשני חיפה המשמשים לדישון כרוב הינם בעיקר דשן-כל 20-20-20, 23-7-23 וחנקת אשלגן כתלות בשלב הגידול. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.