Multi-K™ חנקת אשלגן

™Multi-K מותג חנקת האשלגן של חיפה, המהווה בסיס של קו שלם של מוצרי חנקת אשלגן מועשרים המיועדים לתזונת צמחים אופטימלית.

חנקן ואשלגן הם שני מאקרואלמנטים (חומרים מזינים עיקריים) החיוניים לתזונת הצמח וצמיחתו. היות וצמיחה בריאה דורשת כמויות גדולות של חנקן ואשלגן, אלמנטים אלו יש להוסיף לקרקע על מנת להשיג התפתחות בריאה של הצמח ולמצות את פוטנציאל היבול.

 

היתרונות של Multi-K

  • מסיסות מלאה במים.
  • מכיל 100% חומרי הזנה לצמחים.
  • נטול כלור, נתרן ויסודות מזיקים אחרים.
  • נקלט ביעילות.
  • התאמה רחבה לכל סוגי הדשנים והאגרו-כימיקלים.
  • לא נדיף, נוח ליישום, ללא אובדן של חנקן כתוצאה מהתנדפות.

 

הנוכחות של Multi-K®‎‎ מאפשרת לצמח לצמצם כניסה של כלור כאשר האניון המזיק הזה נוכח בקרקע או במי ההשקיה. משום כך השימוש ב- Multi-K®‎‎ הוא חובה ביבולים בעלי רגישות לכלור.

מוצרים קריסטליניים
Multi-K™ Classic13.5-0-46.2חנקת אשלגן

 

 

 

 

מוצרי פריל
Multi-K™ Prills13-0-46חנקת אשלגן גרגירי