שיטות דישון

הפתרונות התזונתיים של חיפה משלבים דשנים איכותיים ושיטות יישום יעילות במיוחד.

תומכים בהתפתחות אופטימלית של הצמח ומקסום התשואות תוך צמצום זיהום סביבתי.


Nutrigation™/ הדשייה  

יישום של חומרים הזנה טהורים דרך מי ההשקיה מאפשר התאמה מיטבית בין דרישות התזונה לצמיחה. חיפה מציעה תוכניות ™ Nutrigation לעצי פרי, ירקות בשדה פתוח, גידולי חממה והידרופוניקה.


ריסוס עלוותי

ריסוס עלוותי מספק תזונה מהירה במקום, מתקן חסרים ומבטיח תזונה נאותה בשלבי גידול ספציפיים.


יישום קרקעי

מיושם בכל סוגי גידולי השדה הפתוחים ועצי הפרי, יישום קרקעי של דשנים גרנולריים יעיל יותר כאשר משתמשים בחומרים מזינים נטולי כלוריד.


 דשנים בשחרור מבוקר

יישום יחיד מספק תזונה צמחית מלאה ויעילה ביותר לאורך חודשים