העיריתchives fertilizer (Allium Schoenoprasum.L) היא צמח תבלין רב-שנתי ממשפחת השושניים ושמוצאו מצפון-אירופה ואסיה.  העירית היא גידול חורפי במקורו הנקצר בגלים, כשבעונת הקיץ יש ירידה באיכות המוצר. משך גל הוא כ-4 שבועות עד קציר. גידול העירית בארץ נעשה הן בקרקע והן במצעים מנותקים (בעיקר טוף ופרלייט) בחממות ובתי צמיחה.

העירית באופן כללי איננה נחשבת לצרכן דשן גדול. צורת הגידול תשפיע על סוגי הדשן ועיתוי יישומם. דשני חיפה הינם מתאימים ביותר לגידול עירית, הן בקרקע והן במצעים מנותקים. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.