มัลติ-เค® กลุ่มผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมไนเตรท

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ชนิดเกล็ด

สำหรับการใช้ทางระบบน้ำและฉีดพ่นทางใบ*
*สำหรับการฉีดพ่นโพแทสสูงทางใบ แนะนำให้ใช้ไฮฟา-เอ็นพีเคTM
 
 
Multi-K Classic

13-0-46

โพแทสเซียมไนเตรต
 
 
 
 

สูตรพิเศษ

 
Multi-K GG

13.5-0-46.2

โพแทสเซียมไนเตรทสูตรสำหรับโรงเรือน
Multi-K pHast

13.5-0-46.2

โพแทสเซียมไนเตรทสูตร pH ต่ำ
 
 
 
 

ผสมธาตุอาหารเสริม

 
Multi-npK

13-3-43

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมฟอสเฟต

13-2-44

Multi-K Mg

12-0-44+1MgO

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมแมกนีเซียม

12-0-43+2MgO

11-0-40+4MgO

12-2-43+1MgO

12-0-43+1MgO+ME

Multi-K Zn

11-0-40+4Zn

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมสังกะสี

12-0-43+2Zn

13-0-44+1Zn

Multi-K S

12-0-46+4SO3

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมซัลเฟอร์
Multi-K B

12-0-42+1B

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมโบรอน
Multi-K ME

13-0-45+ME

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมธาตุอาหารเสริม
 
 
 
 

มัลติ-เคTM ชนิดเม็ด

สำหรับใช้ทางดิน (การหว่าน)
 
 
Multi-K Prills

13-0-46

โพแทสเซียมไนเตรทชนิดเม็ด
Multi-npK Prills

12-3-43

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมฟอสเฟต

13-2-44

Multi-K Mg Prills

12-0-44+1MgO

โพแทสเซียมไนเตรทเสริมแมกนีเซียม

11-0-39+4MgO