NutriNet™ - ตัวช่วยของเกษตรกรมืออาชีพ

NutriNet™ เป็นบริการออนไลน์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้เชี่ยวชาญด้านพืช  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการให้ปุ๋ยกับพืชปลูก

 

     Haifa NutriNet ™ - คุณสมบัติหลัก

       ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในแหล่งเพาะปลูกที่เฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของพืชชนิดนั้นๆ
       ข้อมูลด้านการตอบสนองของพืชต่อความแตกต่างขององค์ประกอบของดินและน้ำ
       โปรแกรมการให้ปุ๋ยที่อธิบายอย่างละเอียดทีละขั้นตอน
       โปรแกรมสามารถแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรได้โดยตรง
     •  ระบบฐานข้อมูลบน Cloud พร้อมความสามารถในการจัดการโปรแกรม
       บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

                                                                      มีข้อมูลมากยิ่งได้เปรียบ

 

Haifa NutriNet ™เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนการให้น้ำและการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ โดยคำนึงถึงสภาพการเจริญเติบโตที่แท้จริง  NutriNet ™นำคุณไปสู่อีกขั้นของการให้ธาตุอาหารแก่พืชด้วยแพลตฟอร์มระบบผู้เชี่ยวชาญที่ซับซ้อนที่สุด ซอฟต์แวร์ทำงานผ่านเว็บโดยเฉพาะ
ไฮฟากรุ๊ปเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องปณิธานหลักของการแบ่งปันความรู้ ผู้ปลูกจากทั่วทุกมุมโลกใช้คำแนะนำโดยละเอียดและโปรแกรมการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากพืชปลูกนั้นๆ
 
Haifa NutriNet™ใช้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความต้องการธาตุอาหารของพืช   ซึ่งตรงตามสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตเกือบทุกประเภท ผ่านขั้นตอนข้อแนะนำการใช้  ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลหรือป้อนข้อมูลซึ่งรวมเข้ากับโปรแกรม   เพื่อจัดโปรแกรมการให้ธาตุอาหารกับพืชที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเหมาะสมที่สุด

 

 

 

ใช้โปรแกรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
nutrinet.haifa-group.com