การใช้ปุ๋ยทางใบ

การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารของไฮฟาทางใบ

 

การฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการขาดธาตุอาหารของพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตในช่วงที่พืชมีการเปลี่ยนแปลงทางลำต้น นอกจากนี้การฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบยังเป็นการช่วยพืชในช่วงที่การดูดซับธาตุอาหารทางรากของพืชมีปัญหา

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเติบโตอย่างสม่ำเสมอของพืชในทุกช่วงการเจริญเติบโตมีผลต่อการให้ผลผลิต การให้ธาตุอาหารพืชโดยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในช่วงที่พืชมีความต้องการธาตุอาหารสูงช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพดีขึ้น เนื่องด้วยการรับธาตุอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงพืชนำไปใช้รวดเร็วกว่าการให้ทางดิน การฉีดพ่นทางใบยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืชที่แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารได้รวดเร็ว

ดาวน์โหลดบทความทั้งฉบับ