ปุ๋ยเกล็ด

 

ไฮฟามีปุ๋ยเกล็ดครอบคลุมธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้
 
ประสิทธิภาพของปุ๋ยและวิธีการใช้เป็นคำถามของเกษตรกรผู้ปลูกพืช การเกษตรสมัยใหม่จะต้องให้ธาตุอาหารในปริมาณที่พืชต้องการตลอดช่วงการเจริญเติบโตด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, และไม่มากจนตกค้างในดินและแหล่งน้ำ การให้ธาตุอาหารทางระบบน้ำTM และการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพปรับใช้ได้เป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้อง:
  • ละลายน้ำหมดจด
  • ธาตุอาหารพืช 100%
  • ไม่มีคลอไรด์, โซเดียม และสารพิษต่อพืช
  • พืชดูดซับไปใช้ได้ง่าย
สูตรพิเศษสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนและการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 
 
 

มัลติ-เคTM

ผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมไนเตรท

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
•     
 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ดสูตรสำหรับใช้ในโรงเรือน
 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
     
 
 
 
 

ปุ๋ยสูตรละลายน้ำสำหรับการให้ธาตุอาหารพืชในแปลงเปิด

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
        
 
 
 
 

ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสำหรับฉีดพ่นทางใบ

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
        
 
 
 
 

ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสูตรผสมสารสกัดสาหร่ายทะเล

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
        
 
 
 
 

ไฮฟา-โบนัส
ปุ๋ยทางใบสูตรโพแทสเซียมสูง

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
        
 
 
 
 

ไฮฟา-แมพ
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต 12-61-0

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
      
 
 
 
 

ไฮฟา-เอ็มเคพี
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 0-52-34

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
      
 
 
 
 

แมกนิซัล
แมกนีเซียมไนเตรท 11-0-0+16MgO

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
     
 
 
 
 

ไฮฟา-แคล
แคลเซียมไนเตรท

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
     
 
 
 
 

ไฮฟา-ไมโคร
ธาตุอาหารเสริมคีเลต

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
     
 
 
 
 

ไฮฟา ไวตาฟอส-เค
สารลดการตกตะกอนของฟอสเฟตสำหรับการปลูกพืชไม่ใช้ดินสำหรับให้ธาตุอาหารทางระบบน้ำ™

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
    
 
 
 
 

ไฮฟา-โพรเทค
ปุ๋ยฟอสเฟตโพแทสที่เคลื่อนที่ได้ในเซลล์พืช

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
    
 
 
 
 

ไฮฟา-อัพ
ยูเรียฟอสเฟต

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
     
 
 
 
 

ไฮฟา เอสโอพี
โพแทสเซียมซัลเฟต สูตรสำหรับโรงเรือน

 
 
NPKCaMgMeการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำโฟเลียร์
     
 
 
 
 

มีอยู่ในผลิตภัณฑ์
มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางสูตร