Υδατοδιαλυτά λιπάσματα

Η οικογένεια των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων της Haifa καλύπτει όλη την γκάμα των θρεπτικών που χρειάζονται τα φυτά.
 
Τα αποτελεσματικά λιπάσματα και μέθοδοι λίπανσης είναι οι μόνες απαντήσεις στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για παραγωγή. Η σύγχρονη γεωργία πρέπει να εφοδιάζει τις καλλιέργειες με τις βέλτιστες δοσολογίες θρεπτικών καθόλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου με τον όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο χωρίς να υποβαθμίζει τα εδάφη και τα νερά ως πηγές μελλοντικής χρήσης. Η υδρολίπανση Nutrigation™ και η διαφυλλική θρέψη μπορούν  να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των παρεχόμενων θρεπτικών. Όλα τα προϊόντα είναι:
  • Πλήρως υδατοδιαλυτά.
  • περιέχουν 100% θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
  • πρακτικά απαλλαγμένα χλωρίου νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.
  • απορροφόνται αποτελεσματικά από τα φυτά.
Ειδικοί τύποι λιπασμάτων για θερμοκηπιακές και υδροπονικές  καλλιέργειες είναι διαθέσιμοι.
 
 

Multi-K

Προϊόντα νιτρικού καλίου

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
•     
 
 
 
Πλήρη NPK λιπάσματα για θερμοκηπιακής κλίμακας
 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
     
 
 
 
Πλήρη NPK λιπάσματα για υδρολίπανση Nutrigation σε ανοιχτό αγρό
 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
        
 
 

Πλήρη NPK λιπάσματα για διαφυλλική θρέψη

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
        
 
 
 

Πλήρη ΝΡΚ λιπάσματα βελτιωμένα με εκχυλίσματα θαλασσίων φυκιών

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
        
 
 
 

Haifa Bonus™
Τύποι λιπασμάτων με υψηλή συγκέντρωση καλίου

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
        
 
 
 

Haifa-MAP (Ελληνική πληροφορίες)
Φωσφορικό μονο-αμμώνιο 12-61-0

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
      
 
 
 
 

Haifa-MKP (Ελληνική πληροφορίες)
Φωσφορικό μονο-κάλιο 0-52-34

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
      
 
 
 
 

Magnisal® (Ελληνική πληροφορίες)
Νιτρικό μαγνήσιο 11-0-0+16MgO

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
     
 
 
 
 

Haifa-Cal™
Νιτρικό ασβέστιο

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
     
 
 
 
 

Haifa-Micro®
Ιχνοστοιχεία σε μορφή χηλικών συμπλόκων

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
     
 
 
 
 

Haifa VitaPhos-K™
Ένα προϊόν για Nutrigation σε υδροπονία που προστατεύει από την κατακρήμνιση των φωσφορικών

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
    
 
 
 
 

Haifa UP
Φωσφορική ουρία

 
 
NPKCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
     
 
 
 
 

Haifa SOP
Θειικό κάλιο (SOP) θερμοκηπιακής κλίμακας

 
 
N  KCaMgMeNutrigationΔιαφυλλικά
     
 
 

Περιέχονται στα προϊόντα
Περιέχονται σε μερικούς τύπους