Βιομηχανικά χημικά

Η Haifa παράγει τεχνολογικής κλίμακας φωσφορικό οξύ, νιτρικό κάλιο και φωσφορικά άλατα.
Τα τεχνολογικής κλίμακας προϊόντα της Haifa χρησιμοποιούνται σε ευρέως στην βιομηχανία:
  • Κεραμοποιία
  • Πυροτεχνήματα
  • Απορρυπαντικά
  • Επεξεργασία μετάλλων και γυαλιού
  • Επεξεργασία νερού
  • Πυροσβεστήρες
  • Άλατα μεταφοράς θερμότητας σε εργοστάσια εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ενέργειας Και άλλες
 
Προϊόν εφαρμογές
Φωσφορικό μονονάτριο (MSP)
Φωσφορικό μονονάτριο, άνυδρο κοκκώδες (MSP) 
Φωσφορικό μονονάτριο, άνυδρο σε μορφή πούδρας (MSP)
για επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών
Συνδετικό στην παραγωγή εμαγιέ
Ρυθμιστής pH για λέβητες νερού. Συνιστά καθαριστικό για οξέα-βάσεις
Φωσφορικό δινάτριο (DSP) για τη φαρμακοποιία 
Φωσφορικό δινάτριο, άνυδρο (DSP), κοκκώδες
Φωσφορικό δινάτριο, άνυδρο (DSP), σε μορφή πούδρας
Φαρμακευτικά
Φωσφορικό δινάτριο (DSP)
Φωσφορικό δινάτριο, διυδρικό (DSP), κοκκώδες 
Φωσφορικό δινάτριο, διυδρικό (DSP), σε μορφή πούδρας
Φωσφορικό δινάτριο, διυδρικό (DSP), κρυσταλλικό
για επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών
Συνδετικό στην παραγωγή εμαγιέ
Επεξεργασία νερού
Συστατικό καθαριστικών
Φωσφορικό τρινάτριο (TSP)
Φωσφορικό τρινάτριο, άνυδρο (TSP), κοκκώδες
Φωσφορικό τρινάτριο, άνυδρο (TSP), σε μορφή πούδρας
Φωσφορικό τρινάτριο, άνυδρο (TSP), σε μορφή πολύ λεπτής πούδρας
για επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών
Επεξεργασία νερού
Συστατικό καθαριστικών
Φωσφορικό δικάλιο (DKP), σε μορφή αδρής πούδρας Ρυθμιστικό σε αυτόματα συστήματα ψύξης
Ρυθμιστικό σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις
Επεξεργασία νερού
Πυροφωσφορικό τετρακάλιο (TKPP), σε μορφή πούδρας Συστατικό σε απορρυπαντικά
Επεξεργασία νερού
Άλατα νατρίου πυροφωσφορικού οξέως (SAPP)
Άλατα νατρίου πυροφωσφορικού οξέως (SAPP) κοκκώδες
Άλατα νατρίου πυροφωσφορικού οξέως (SAPP) σε μορφή πούδρας
Διαλυτικό
Χηλικός παράγοντας
Ρυθμιστικό
Απομονωτικό
Άλατα τριπολυφωσφορικού νατρίου (STPP)
Άλατα τριπολυφωσφορικού νατρίου (STPP), PL σε μορφή πούδρας
Άλατα τριπολυφωσφορικού νατρίου (STPP), GL κοκκώδες
Βιομηχανία απορρυπαντικών
Συστατικό καθαριστικών
Επεξεργασία λεβήτων νερού
Κεραμοποιία
Φωσφορικό μονοαμμώνιο (MAP), κρυσταλλικό Για τον έλεγχο της φλόγας και ως παράγοντας κατάσβεσης
Κλωστοϋφαντουργία
Χαρτοβιομηχανία και επεξεργασία χαρτοπολτού
Κεραμοποιία
Φωσφορικό μονοκάλιο (MKP), κρυσταλλικό Επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών
Λεύκανση υφασμάτων
Επεξεργασία χαρτοπολτού
Επεξεργασία ζυμώσεων
Νιτρικό κάλιο τεχνολογικής κλίμακας
Νιτρικό κάλιο τεχνολογικής κλίμακας, κρυσταλλικό
Νιτρικό κάλιο τεχνολογικής κλίμακας, σε μορφή πέρλας
Γυαλί (σωλήνες καθοδικών ακτίνων, κρύσταλλα για φώτα led)
Πυροτεχνήματα, προωθητικά (οξειδωτικά για καύσιμα πυραύλων)
Εκρηκτικά, πούδρα ανατινάξεων (μαύρη πυρίτιδα)
Άλατα διαχείρισης θερμότητας (κατασκευή χάλυβα και καουτσούκ) 
Οξειδωτικό ροής (μεταλλουργία)
Άλατα μεταφοράς θερμότητας, αποθήκευση ενέργειας
Κεραμοποιία (κεραμίδια, σμάλτωση)
Νιτρικό κάλιο κεραμοποιίας, κρυσταλλικό

Κεραμοποιία (κεραμίδια, σμάλτωση)
Εμαγιέ Πυροτεχνήματα

Φωσφορικό οξύ