Οδηγός καλλιέργειας ρυζιού: το πλήρες φυλλάδιο σχετικά με τη λίπανση των καλλιεργειών ρυζιού και το λίπασμα ρυζιού

Η καλλιέργεια του ρυζιού, η λίπανση των φυτών, τα συμπτώματα ανεπάρκειας θρεπτικών ουσιών, οι συστάσεις λίπανσης και άλλα - όλα αυτά και πολλά άλλα μπορούν να βρεθούν στον εκτεταμένο οδηγό καλλιέργειας της Haifa. Εδώ είναι μερικές μόνο από τις πληροφορίες, τα γεγονότα και οι συστάσεις που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό καλλιέργειας ρυζιού:
 
  • Οι αγρότες στην Ασία επιτυγχάνουν, κατά μέσο όρο, περίπου 60% της απόδοσης που είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τις υπάρχουσες ποικιλίες και τις κλιματολογικές συνθήκες.
  • Οι δοκιμές πεδίου της θρέψης καλίου αυξάνουν τις αποδόσεις στο 20% των δοκιμαστικών τοποθεσιών.
  • Η αποδοτικότητα χρήσης λιπασμάτων N στο ρύζι πεδινών περιοχών μπορεί να μεγιστοποιηθεί χάρη σε ένα καλύτερο χρονικό διάστημα εφαρμογής που συμπίπτει με τα στάδια της απαίτησης αιχμής της καλλιέργειας και την τοποθέτηση του λιπάσματος Ν στο έδαφος.
  • Η σωστή διατροφή με φωσφόρο (Ρ) είναι κρίσιμη για την παραγωγή των μέγιστων αποδόσεων κόκκων ρυζιού. Ο φωσφόρος είναι πολύ σημαντικός στα αρχικά στάδια της βλαστικής ανάπτυξης. Ο φωσφόρος προάγει την ισχυρή πρόωρη ανάπτυξη των φυτών και την ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού συστήματος.
  • Η διαφυλλική λίπανση αποδείχθηκε ο ταχύτερος τρόπος να θεραπευτούν οι ελλείψεις θρεπτικών ουσιών και να ενισχυθούν οι επιδόσεις των φυτών σε συγκεκριμένα φυσιολογικά στάδια.
  • Η έρευνα πεδίου έχει καθορίσει τις κρίσιμες συγκεντρώσεις των P, K και Zn στο έδαφος, συσχετίζοντας τις τιμές δοκιμής του εδάφους με αυτές τις ορυκτές θρεπτικές ουσίες και την απόδοση των φυτών ρυζιού.